Sensorer og sensornetværk

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Forbindelsen mellem sammenhængende sensorer i trådløse netværk er indenfor en lang række industrier og anvendelsesområder i hastig udvikling. Det drejer sig om allestedsnærværende dataopsamling, processering og kommunikation, enten integreret i materialer og bygninger, eller via personlige enheder.
Disse sensor-netværk er lokalt forankret infrastrukturer, men globalt forbundet via IP teknologi og potentialet for innovation i forretnings- og arbejdsprocesser, services og tjenester er enormt.
Et sensornetværk består af sensorteknologier, som enten kan være aktive eller passive, et kommunikationsnetværk, og integration med diverse aktuatorer, som tilsammen kan give et selvregulerende system. Modnet sensornetværk åbner op for en lang række anvendelser og innovationspotentialer indenfor industriel produktion og kontrol, overvågning og sikkerhed, bygnings-automatisering, sundhed og livsførsel, logistik og forsyningskæder, miljø overvågning.

Mulige deltemaer er:
Inden for den teknologisk udvikling af sensornetværk er der stadig en lang række områder som skal modnes for at potentialerne for anvendelse kan indfries. Disse er tekniske discipliner omhandler:

 • Energi-styring
 • Fusion af sensorteknologier
 • Aktiv/passiv sensor netværk
 • Trådløse sensorer
 • Pris og modning (ift. fejl-tolerance)
 • Performance på kommunikation og netværk
 • Databehandling og ydelse
 • Mobilitet ift. størrelse og montering

Konkrete aktiviteter rettet i mod udviklere og leverandører af sensornetværk:

 • Demonstratorudvikling på basis af ovenstående tekniske deltemaer.
 • Formidling af potentialer for produktudvikling og innovation med sensorteknologi og netværk.
 • Roadmapping af ’industrial state-of-the-art’ indenfor sensornetværk- med udgangspunkt i OECD’s aktiviteter på området og med inddragelse af de metoder og resultater som Institute for Prospective Technological Institute har som fokusområde
 • Kortlægning af international forskning og udvikling indenfor sensornetværk - herunder EU's rammeprogram - med særlig fokus på anvendelsesorienterede aspekter af sensor teknologi.
 • Udvikling af case-samling for anvendelse og innovationspotentialer.
 • Udvikle beslutningsgrundlag for standardisering, samt regler og barrierer for typegodkendelse.

Konkrete aktiviteter rettet i mod applikationsområderne.

 • Demonstrator udvikling indenfor ’IKT understøttet livsførsel’, hjemme-automatisering, forbruger-teknologi, lokationsbaseret services og privacy.

På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

bilsoe
Torsdag d. 25/6-09 kl. 10:11

Dette område er uhyre vigtig for vores virksomheds nuværende men også kommende produkter.

Det er vores opfattelse at en yderligere fokusering på sensor teknologien vil skabe gro bund for nye og meget innovative produkter. Det er med vores forretnings synspunkt specielt de tekniske områder som energi-styring, pris, performance, fusion af sensorteknologier samt mobilitet der har vores meget store interesse.

Grundet vores store interesse for dette område håber vi på en yderligere styrkelse og forankring i Danmark indenfor sensor teknologi.

OleSteensen
Mandag d. 29/6-09 kl. 09:47

Kære Bilsoe,

Tak for din kommentar og anbefalinger mht. yderligere teknologiudvikling omkring sensorer og sensornetværk. Jeg er helt enig i dine argumenter og din vurdering af potentialet for rigtig mange virksomheder ikke mindst indenfor SMV gruppen. Herfra kommer der rigtig mange innovative løsninger baseret på måling, kontrol, styring mhp. yderligere optimering af en lang række processer herunder såvel produktion, energi og miljøovervågning.

Jeg vil i den forbindelse samtidig pege på såvel de trådløse teknologier som den tilhørende datamanagement- og dataanalysedel for at kunne udnytte det fulde potentiale af de muligheder, som nye sensorer vil give os.

Med venlig hilsen
Ole Steensen, DELTA
medlem af GTS-redaktionsgruppe

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:47

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Lars Fremerey
Torsdag d. 2/7-09 kl. 15:15

Kære Rune Domsten,

Tak for din kommentar. Som også formuleret andre steder på dette site, så vil GTS-systemet fokusere på de fremadrettede, forskningsnære emner i ovennævnte bredt formulerede område.

Området er meget bredt og der er mange gode eksempler på samarbejde mellem GTS’ere og det private erhvervsliv inden for området, hvor de enkelte deltageres komplementære kompetencer udnyttes og integreres. GTS-systemet vil naturligvis gerne i dialog med din og andre rådgivervirksomheder i forhold til at målrette aktiviteterne mod de behov, som I ser tegner sig.