Sensorer til droner

Senest opdateret d. 11/4-2018
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Mikkel Schou Nielsen
Forsker

Sensorer til droner adresserer behovet for specialiserede sensorteknologier til udvikling af nye dronebaserede ydelser. Der er særlige krav til sensorernes robusthed og pålidelighed, for at opnå reproducerbare målinger.

Anvendelsen af droner til indsamling af information og data er i kraftig stigning hos både private virksomheder og offentlige myndigheder. Indsamlet data stammer i dag primært fra kamerabaserede systemer, der anvendes til visuelle inspektioner og simple opmålinger. En væsentlig større værdiskabelse opnås, når dronerne udstyres med et bredere arsenal af nøjagtige og pålidelige sensorer til innovative anvendelser. DFM vil udvikle sensorløsninger, som skal bidrage til det teknologiløft, der skal sikre, at danske dronevirksomheder kan være i front med implementering af nye unikke løsninger.

Nøgleord

57 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Böhmer (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:10

Udvikling af sensorer til droner bakkes klart op af offshorebranchen. Ligesom så mange andre brancher er dronerne med til at nå ellers svært fremkommelige steder, men applikationen af dronen og opsamling af den rigtige, brugbare data er afgørende. Specielt DFM's forslag om sub-surface undersøgelser vil have stor værdi for offshorevirksomhederne og specifikt noget, der efterspørges af en bestemt, stor Esbjerg-baseret offshorevirksomhed. Vi har i forvejen et fremragende samarbejde med DFM og vil med glæde fortsætte og udvide samarbejdet til fordel for industrien.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 16:54

Kære Henrik,
Tak for en positiv og konstruktiv kommentar, som er med til at tydeliggøre offshore branchens behov for fortsat udvikling af sensorer til droner. Det er interessant, når du nævner, at ”opsamling af den rigtige, brugbare data er afgørende”. Intentionen med DFMs forslag er netop at udvikle sensorer, der leverer de ”rigtige, brugbare data”. Sub-surface undersøgelser er et godt eksempel på dette. Med den rette målrettede sensorteknologi vil dronen potentielt kunne se defekter, før de viser sig på overfladen. Jeg tror, du har helt ret i, at det kan have stor værdi for offshorevirksomhederne. Vi vil også med glæde fortsætte det gode samarbejde med Offshoreenergy.dk.
Mvh,
Mikkel

Michael Smedegaard (Parter, Dronesolutions Denmark)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:28

Som droneoperatør har vi ofte forespørgsel på mere avanceret dataindsamling. I dag udfører vi inspektioner med visuelle og termografiske optagelser i forskellige industrier. Disse metoder skaber stor besparelse og værdi for asset managers, men vi ser et stigende behov for andre sensorer, som f.eks. til detektion af forskellige gas forekomster, eller en sensor til monitorering og kvantificering af oliefilm på vandoverfladen. Vi deltager i et udviklingsprojekt sammen med bla. DFM, omkring et dronebaseret spektroskopi instrument til inspektion af stål strukturer på f.eks olie og gas installationer offshore. Vi er meget stolte over at samarbejde med netop DFM, og vi er overbeviste om, at de kan løfte opgaven med deres kompetencer på området, så vi fremover vil være bedre rustet til, at tilbyde optimale løsninger på flere spændende udfordringer både på land og offshore.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:25

Kære Michael,
Tak for den meget positive kommentar. Vi er glade for at høre, at DFMs forslag om udvikling af sensorer til detektion af multigasser og oliefilm har relevans for Dronesolutions Denmark.
DFMs arbejde med at bringe nye sensorer fra laboratoriet til dronens platform kan ikke finde sted uden et samarbejde med kompetente droneoperatører, som har førstehåndskendskab til inspektionsopgaverne. Vi sætter derfor også stor pris på vores samarbejde med Dronesolutions Denmark.
Mvh
Mikkel

Oliver Pust (Director Sales and Marketing, Delta Optical Thin Film A/S)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:27

Hyperspectral Imaging er en teknologi som traditionelt benytter sig af prismer eller gitre. Disse kameraer er dyre og tunge og derfor ikke egnet til droner. Delta Optical Thin Film A/S har udviklet filtre som adresserer de nuværende begrænsninger. Filterbaserede kameraer gør Hyperspectral Imaging attraktiv for brug med droner. Delta Optical Thin Film A/S er gerne med i projektet for at skaffe fremtidens Hyperspectral Imaging kameraer. se også https://www.deltaopticalthinfilm.com/applications/hyperspectral-imaging/

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:30

Kære Oliver,
Du har helt ret i, at både pris og vægt er følsomme parametre for sensorer til droner. Begge dele er, som du nævner, blandt udfordringerne i at gøre hyperspektrale kameraer til hvermandseje, og jeres tanker hos Delta Optical Thin Film A/S om filterbaserede kameraer er derfor meget interessante.
Det lyder som om, at DFMs idéer om in-situ referencemålinger vil være relevant for jeres applikation. Lad os tale nærmere om mulighederne for et samarbejde.
Mvh
Mikkel

Martin Falk Jensen (Computer Vision Engineer, CLAAS E-systems)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:44

Vi støtter op om undersøgelserne inden for in situ kalibrering af hyperspektrale og termografiske kamera. Det vil have stor værdi og relevans i sammenhæng med automatiseret måling af plantehelbred i landbruget.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 19:35

Kære Martin,
Tak for din positive kommentar om DFMs forslag til udvikling af in-situ referencemålinger til brug for hyperspektrale og termografiske kameraer.
Du har helt ret i, at monitorering af planters helbred er et af de områder, der potentielt kunne nyde gavn af DFMs forslag. Lad os tale sammen om de potentielle anvendelser, som kunne være relevante for CLAAS E-systems.
Mvh
Mikkel

Erik Bouvin Pedersen (Ingeniør, LIC Engineering A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 17:19

Kombinationen af droner og sensorer er et perfekt match i offshore sektoren. Dronerne giver mulighed for adgang til områder, som hidtil har været omstændige eller ligefrem umulige at komme til. Sensorerne tillader et skifte fra kvalitativ evaluering til kvantitativ evaluering. Dette skifte sikrer høj pålidelighed af data og leder derfor ultimativt til bedre og mere velinformerede beslutninger.

Et stort ønske indenfor ”sub-surface” undersøgelser er kvantificering af tykkelsen af marin begroning og eventuelt at kunne ”se ind” bag den marine begroning. Det sidste punkt er specielt interessant for risers i olie/gas sektoren.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:14

Kære Erik,
Det er nogle meget interessante pointer, du kommer med. Som du nævner, er skiftet fra kvalitativ evaluering til kvantitative målinger netop med til at øge pålideligheden. Det er derfor også et centralt omdrejningspunkt i DFMs forslag. Kombinationen af dronens adgang til ellers svært tilgængelige områder med pålidelige og nøjagtige sensormålinger kan, som du nævner, give bedre og mere velinformerede beslutninger om f.eks. vedligeholdelsesbehov på offshore installationer.
Problemstillingen med at "se ind" bag den marine begroning lyder meget spændende og relevant for DFMs forslag om "sub-surface" sensorer. Lad os tage en uddybende snak og vende mulighederne for et samarbejde.
Mvh
Mikkel

Wolfgang Kunther (Adjunkt, DTU Byg)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:48

Somewhat off topic, the durability of porous building materials is often tightly connected to water transport, which would be of great interest on land if "sub-surface" measurements can be quantitative. The use of drones in this context should allow a significant cost reduction for the "owner" in compariosn to conventional inspections that include sampling and often require the use of temporary scaffolding, which can be labor and time intensive and influence the use of the infrastructure.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:20

Dear Wolfgang,
Actually, I don't think your comments are off topic at all. Moisture content in building materials would be an excellent case for DFM's ideas for sub-surface sensors. In addition, quantitative and reliable measurements are the main features of the proposed sensors. I am glad to hear that sub-surface sensors in your view hold a great potential for building inspections. The ideas proposed by DFM could hopefully help to realize this potential.
I think this challenge would be worth a further discussion. Let us keep in touch.
Best regards,
Mikkel

Kristian Skaarup (CEO, Lorenz Technology Aps)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:13

Hej Mikkel,
For Lorenz Technology, hvor vi arbejder med droner til security og inspektion, er udvalget af sensorer afgørende for, at vi kan indsamle og analyserer hvad dronen oplever på en given lokation. I dag arbejder Lorenz Technology med visuelle billleder og termisk input og vil i fremtiden gerne kunne inkluderer flere sensorer.
Mvh.
Kristian Skaarup

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:20

Kære Kristian,
Som du siger, virker netop udvalget af sensorer til at være den begrænsende faktor for anvendelsen af droner. Det er også det indtryk, vi har fået på DFM, hvilket er grunden til, at netop udviklingen af sensorer er fokus for vores forslag. Kan vi på DFM være med til at udvide udvalget af sensorer, er det vores oplevelse, at inspektionsfirmaer står klar til at bringe dem til anvendelse. Lad os tale nærmere omkring hvilke typer af sensorer, som Lorenz Technology kunne se et behov for.
Mvh
Mikkel

Huw Alexander Scott (Chief Technical Officer, Astralution AS)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:10

Having been researching drone/UAV technologies for 3 years alongside subsea/ offshore engineering projects, the development of this corrosion sensor is absolutely the kind of technology which is needed for multiple markets. We have been in contact with clients across many industries such as Oil & Gas, Construction, State asset, Emergency Service and Mining/ Resource industries. All of these clients have identified the need for cost savings and improved data collection regarding the condition of their assets. As a UAV company, we see the absolute potential in having such a sensor combined with the flexibility of aerial systems. In developing asset management and GIS software, we also see the potential in this type of data set being integrated with multiple other data feeds and mapping solutions, giving asset inspection and maintenance teams game-changing tools in terms of costs, asset down-time and health & safety for human inspection teams. Keep up the great work and we wish you the best of luck in securing future funding!

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:38

Dear Huw,
Thank you for the positive appraisal of our proposed activities. Your evaluation of the great need for a corrosion sensor such as the one proposed by DFM only strengthens our impression. Development of a sub-surface corrosion sensor could enable inspections of large scale assets to catch corrosion at an earlier stage. An earlier detection could improve the maintenance planning in asset management.
As you mention, integrating data from several sensors in the same data visualization solution would be the natural next step in UAV inspections. When several sensors are available, why not incorporate the output into the same visualization platform? This would enable switching between different layers of complementary material information and give an enhanced overview. Let us keep in touch and discuss the current and future needs for sensor development.
Best regards,
Mikkel

Esben Juul Sørensen
Onsdag d. 2/5-18 kl. 23:09

Hej DFM,

Som specialist i computer vision og dataanalyse, herunder machine learning støtter Talmo dette initiativ. I vores domæne er sensormålinger udspændt i 2D eller 3D, hvor præcis koordinatangivelse er forudsætningen for at udvikle brugbare applikationer, f.eks. hvis objekters areal eller rumfang skal måles med et stereokamera eller andre sensorteknologier.

Vi har stor erfaring med vigtigheden af korrekt kalibrering af delvis egenudviklede sensorer og støtter initiativet med bedre referencemålinger. Inden for computer vision sker der også meget inden for dette område bl.a. med IMU sensorer og højere nøjagtighed ved interpolation af de 4 forskellige GPS signaler. Sensorerne skal dog understøtte disse teknologier og kunne være et muligt fokusområde for nye sensorer.

Det kunne være spændende for Talmo at se, hvordan vi kan bidrage med vores dataanalyse- og signalbehandlingsviden fra computer vision domænet anvendt for nye typer af f.eks. optiske og akustiske sensorer. Derudover er offshoredomænet et fokusområde for Talmo, da cost-benefit for at indføre ny teknologi og automatisering typisk er meget god og dermed kan bane vejen for droneteknologi i andre brancher.

VH Esben
Talmo - Applied Vision

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:01

Kære Esben,
Det er nogle interessante input, du kommer med. I DFMs forslag om at udvikle nye sensorer til droner ligger også en idé om at kombinere disse nye data med en allerede kendt 3D geometri. Derved kan flere sæt af komplementære sensorinformationer potentielt mappes på det samme objekt, hvilket åbner op for en mere avanceret dataanalyse. I mine øjne er det netop først i kombinationen med den rette dataanalyse, at de nye sensorer foreslået af DFM virkelig kommer til deres ret.
For mig at se er det derfor oplagt for DFM at samarbejde med specialister inden for computer vision og dataanalyse. Lad os holde kontakten og diskutere muligheder for samarbejde mellem Talmo og DFM.
Mvh
Mikkel

Charlotte R. Johannsen (Projektleder, Civilingeniør, NIRAS A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 22:39

Udvikling af nye typer af sensorer til droner er af stor interesse for NIRAS. Allerede i dag anvender NIRAS droner til både kortlægningsopgaver og til inspektion af f.eks. bygninger og broer. Med flere typer af sensorer vil droner kunne bruges i endnu større omfang. Specielt sub-surface sensorer vil være af stor værdi ifm. renoveringsopgaver, da en mere præcis kortlægning af defekter vil kunne forbedre projekteringsgrundlaget. Vi støtter op om forslaget.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:06

Kære Charlotte,
Inspektion af broer og bygninger er blandt de oplagte anvendelsesområder for de nye sub-surface sensorer, som DFM ønsker at udvikle. Vi er glade for at høre, at NIRAS også kan se potentialet for sensorteknologien. I sidste ende giver det ikke mening at udvikle en sensor, hvis ikke den rammer rigtigt i forhold til slutbrugerens behov. Lad os derfor holde kontakten og diskutere nærmere, hvordan DFMs foreslåede sensorer kan opfylde de behov, som NIRAS ser.
Mvh
Mikkel

Martin Haurballe Niminski (Direktør, Buildcode)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:12

Buildcode har tidligere støttet DFM's engagement i sensorer til droner, bla. her på siden og i netværksgruppen - hvor vi har været en aktiv sparringspartner for forståelsen af sensorernes vigtighed i byggebranchen og det arbejde som Buildcode lægger i denne udvikling mod bedre datagrundlag til analyser under byggeriers opførelse.

Vi har særlig interesse i at der bliver udviklet på følgende område:
"Teknikker til at korrigere måledata fra primære sensorer via referencemålinger af
omgivelsesforhold. Desuden forbedres geometriske rekonstruktionsalgoritmer ved at tage hensyn til
forhåndsviden om objekters form."
Vi har selv udviklet en metode hvorpå opmålt geometri kan sammenlignes med projekteret 3D materiale i form af BIM modeller, kan vi opnå en bedre nøjagtighed ved referencemålinger kan det betyde at vi kan bygge ovenpå vores eksisterende ydelser og levere nøjagtig og valid kvalitetssikring til vores kunder. Det er der et globalt skalerbart perspektiv i.

Der kunne desuden være grundlag for at DFM i et fremtidigt projekt med Teknologisk institut, kombinerede den opnåede viden fra de to projekter.
Teknologisk institut:
https://bedreinnovation.dk/build-40-digital-transformation-af-byggeriet

- Hvor vi har særlig interesse i Punkt A, i forbindelse med udvikling af mere autonome registreringer, i forbindelse med total eller fjernovervågning

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:48

Kære Martin,
Mange tak for din konstruktive kommentar. Som du nævner, er nøjagtighed og pålidelighed af målinger fra droner en vigtig parameter for at kunne levere den nødvendige kvalitet til kunderne. Det har været interessant at høre om de krævende udfordringer i byggebrancen, som Buildcode arbejder på at løse. DFMs forslag om at udvikle forbedrede referencemålinger og geometriske rekonstruktioner adresserer netop nøjagtigheden af geometriske opmålinger, som er af særlig vigtighed i dokumentation af byggerier.
I den sammenhæng virker der ganske rigtigt til at være nogle grænseflader mellem DFMs idéer og Teknologisk Instituts forslag om Build 4.0. DFM vil kontakte Buildcode og høre nærmere om konkrete muligheder for samarbejde inden for byggebranchen.
Mvh
Mikkel

Mathias C. Broch (Ph.d.-stipendiat, Fortiden set fra himlen, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune)
Mandag d. 14/5-18 kl. 19:48

Spændende initaitiv som vi også gerne vil bakke op om i "Fortiden set fra himlen". Vores forskningscenter arbejder netop med at lokalisere kulturhistoriske spor i landskabet på baggrund af vækstforskelle i markafgrøde. MSI en oplagt metode at anvende, da afgrødestress kan erkendes selvom kornets vækstforskelle ikke kan ses i almindeligt RGB-spektrum. Fra et arkæologisk perspektiv er selv de mindste deltaljer essentielle for en god tolkning. En in situ referencemålingsteknologi vil forhåbentlig kunne give bedre opmålinger, der kan bidrage med højere detaljegrad og dermed bedre indsig i den kulturarv, der endnu er bevaret under pløjemulden. Måske vil teknologien endda aflede en lettere databehandling. Begge ville være yderst kærkommen i vores arbejde.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:02

Kære Mathias
Tak for kommentaren. Det er interessant at høre, hvordan in-situ referencemålinger også har relevans inden for arkæologiske undersøgelser. Som du nævner, kan en afledt effekt af in-situ referencemålinger være at lette databehandlingen. Inden for specielt hyperspektral imaging kan der være en hel del efterfølgende korrektioner af billeddata, som gør dataanalysen kompliceret. Kan nogle af disse korrektioner forsimples eller helt elimineres ved brug af referencemålinger vil det også lette adgangen til teknikken for flere brugere. Lad os holde kontakten og tale nærmere om, hvordan DFMs forslag kan være af relevans for jeres forskningscenter.
Mvh
Mikkel

Steffen Hebsgaard Muff (Advokat, NJORD Law Firm)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:28

Efter at have fulgt droneudviklingen i en årrække, virker det som et godt sats at udvikle sensorteknologi i Danmark. Fordelene ved udvikling af de omtalte censorer er åbenbare. Hvad der er teknisk muligt på den middellange bane bliver meget spændende.

Der er en række umiddelbare juridiske fordele ved at anvende censorer, der ikke er baseret på sædvanlig kamerateknologi, idet sådanne data mere sjældent vil indeholde persondata. Det modsatte er i høj grad tilfældet, og realiteten er, at der er store udfordringer med disse persondata, som utilsigtet er opsamlet, og som det principielt ikke er nødvendigt at behandle.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:23

Kære Steffen,
Tak for din kommentar. Det er en interessant pointe omkring droner og persondata, hvilket ikke er blevet mindre aktuelt i disse GDPR tider. Som du nævner, er det en fordel ved sensorer, der ikke er baseret på sædvanlig kamerateknologi.
Mvh
Mikkel

Stephan Kyhn Jørgensen (Owner, Svendborg Measurement Service)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:24

Som ejer af Svendborg Measurement Service og IACS certificeret UTM-måler af skibe og offshore-installationer er jeg ofte blevet spurgt til en hurtigere og smartere løsning ifm. bestemmelse af korrosions niveauet. Derfor ser jeg et enormt potentiale i brugen af droner med specielle sensorer, der kan være med til at bestemme niveauet af korrosion, da det kan gøres hurtigere og mere præcist end det de mere "konventionelle" metoder tillader. Metoden med droner vil give enorme besparelser på ndt-området, da vi bliver i stand til at udfører opgaven med mindre (eller slet ingen) down-tid for kunden.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:12

Kære Stephan,
Tak for sin positive kommentar om DFMs forslag til fortsat udvikling af korrosionssensorer til droner. Med vores idéer til sub-surface detektion af korrosion, håber vi at kunne fange begyndende korrosion, som endnu ikke kan ses på overflade . Som du nævner, er offshore installationer et anvendelsesområde, hvor tidligere detektion af korrosion kan have et stort potentiale. Pointen omkring at minimere nedetid for kunden er vigtig. Ny sensorteknologi kan kun gøres anvendelig, hvis den er tilpasset kundens behov. Derfor er vi fra DFMs side også afhængige af at samarbejde med kompetente inspektionsfirmaer såsom Svendborg Measurement Service på eksempelvis offshore området.
Mvh
Mikkel

Bruno Martins (Peace Research Institute Oslo)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:36

I think you are on your way to something interesting and important. There's a lot that drones can bring to the scenarios that you are dealing with, and therefore your work is very relevant. When it comes to off-shore platforms, and to the issues associated with it, there are two proposals you have that I find particularly relevant: In situ calibration of multi-gas sensors (chemical composition and amount of gas) and In situ calibration of fluorescence detectors for monitoring oil in water (indicates the amount of oil).

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:24

Dear Bruno,
Thank you for your positive feedback. We are glad to hear that DFM’s proposals on multigas sensors and detection of oil slick are founs to be relevant for offshore applications. We believe that the proposed solutions could have a significant impact for offshore monitoring of gas and oil. I find your emphasis on quantitative detection interesting. Quantitative measurements is a key area for DFM and a main focus in sensor development.
Best regards,
Mikkel

Rune Østergaard (Haed of Commercial Wind, ESVAGT A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:04

ESVAGT har et stort netværk i Nordsøen af skibe og vil gerne udvikle services baseret på drone inspektioner. En væsentlig del af dette handler om at have mulighed for at bruge en række forskellige sensorer til at måle på forskellige emner / situationer både i forhold til vind møller men også i forhold til O&G installationer. vi støtter op om dette arbejde.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:52

Kære Rune,
Tak for opbakningen til DFMs forslag. Det er interessant at høre, at også ESVAGT efterspørger en bred palette af sensorer til inspektionsopgaver. Hos DFM er vores syn netop, at det er udvalget af de tilgængelige sensorer til droner, der sætter begrænsningen på udviklingen af droneinspektioner. Vi håber at kunne bidrage til at udvide paletten. En lang række af DFMs foreslåede sensorer vil netop kunne finde anvendelse inden for offshore installationer. Lad os holde kontakten.
Mvh
Mikkel

Claus Lunde Pedersen (Biolog, Ph.D., Aarhus Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 20:54

På afdeling for vildtbiologi ved Aarhus Universitet, da anvender vi droner til bestandsoptælling af fugle. Udviklingen af hyperspektrale sensorer til droner giver nye muligheder for bestandsovervågning af specifikke planter og dyr og lette den efterfølgende billedbehandling. Ser spændende afledte effekter fra dette projekt.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:00

Kære Claus,
Tak for den interessante kommentar. Jeg synes, at eksemplet med bestandsoptælling af fugle illustrerer bredden af anvendelsesområder for droner. Samtidig understreger din pointe omkring hyperspektrale sensorer, hvordan det er adgangen til sensorer, der sætter begrænsningen for anvendeligheden. DFM håber med vores idéer til in-situ referencemålinger at kunne bidrage til udbredelsen af hyperspektrale kameraer. Som Mathias Broch fra projektet "Fortiden set fra himlen" også pointerede vil forbedrede referencemålinger forhåbentlig også kunne lette den efterfølgende databehandling.
Mvh
Mikkel

Ole Andersen (UAS Denmark)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:49

Den danske dronebranche består i dag af et stort SMV-slutbrugersegment, der benytter droner til at nedbringe omkostningerne på medieproduktioner, inspektioner, indhente billeder/data på svært fremkommelige steder, samt til at skabe et hurtigt overblik over en situation eller et område.

Branchen har dog også et ”udviklings-lag”, bestående SMV’ere som begår sig som komponentudviklere, systemintegratorer og softwareproducenter, der bl.a. i samarbejde med vidensinstitutioner udvikler nye services via data, sensorer og software.

For at udviklingen af droner som platform, men ligeså som industri, kan bevæge sig til næste evolutionstrin, og danske virksomheder kan være ”first-movere” på nye droneanvendelser - er det afgørende at der udvikles og forskes på sensorteknologi, som vil give grobund for at indhente mere avanceret data, samt give både slutbrugere og udviklere et teknologiløft.

Ny sensorteknologi koblet, på software til afrapportering og analyse, vil styrke virksomhedernes ressourcer for opgaveløsning i andre brancher, samt skabe nye skalerbare forretningsmodeller til gavn for udviklingen af platformen og den danske industri.

Der er derfor enormt positivt at DFM vil bidrage til udviklingen af ny sensorteknologi, da dette vil komme dronebranchens slutbrugersegment, udviklere og aftager-industrier, der endnu ikke ved, hvad de skal bruge droner til – i møde.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:24

Kære Ole,
Tak for din kommentar, der meget fornemt opridser branchens behov for ny sensorteknologi. På DFM er vi enige i vurderingen af, at ny sensorteknologi kombineret med software og afrapportering vil kunne åbne for nye typer af opgaver i flere brancher. Med vores forslag håber DFM at kunne bidrage med sensordelen, som kan løftes videre af branchens kompetente SMV’er til komplette inspektionsløsninger. Vi ser frem til en fortsat kontakt med UAS Denmark.
Mvh
Mikkel

Stephan Mølvig (Senior Specialist UAV , COWI A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:46

For COWI som udgangspunkt er dronen et værktøj. Derudover er vi end-users og beskæfter os primært med udstyr, der har været igennem en udvikingsfase og er blevet modnet til markedet. De gange vi kaster os ud i udviklingsprojekter, ender det ofte med at vi leverer noget "skidt" første gang og mister kunden. Man har generelt få chancer i den verden, idet mange af de klassiske ingeniørgrene er meget konservative og det tager generelt flere år at trænge igennem "business as usual" kulturen internt og eksternt. At DFM vil udvikle nye sensorer er et rigtig godt skridt som kan bidrage til ny forståelse inden for mange af vores faggrene. Så når I har udstyr der skal testes er jeg sikker på at vi kan finde nogle specialister der kan vurdere, om den nye viden der tilvejebringes er relevant og økonomisk rentabel.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:30

Kære Stephan,
Du giver en meget interessant analyse af udfordringerne ved at bringe ny sensorteknologi til anvendelse hos slutbrugerne. Som du nævner, kan det være en udfordring for markedet at løfte udviklingsprojekter af ny sensorteknologi, der i sagens natur ikke har en garanti for succes. Denne udfordring er yderligere skærpet for små og mellemstore virksomheder. Med vores forslag håber DFM at kunne virke som løftestang for sensorteknologi fra laboratoriet til dronen. Ved ydermere at være i tæt kontakt med relevante dronevirksomheder og slutbrugere undervejs i udviklingsfasen håber vi på at kunne undgå at løbe imod den "business as usual" barriere, som du nævner.
DFM ser frem til at høre COWIs input de kommende år, så lad os holde kontakten.
Mvh
Mikkel

Hans Hansen (Direktør, Dansk Drone Kompagni ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:43

Dansk Drone Kompagni har 2016-2018 været involveret i et projekt hvor luft blev opsamlet via slanger og tedlar-poser til senere analyse. Mere komptakte sensorer kunne gøre en stor forskel. Spændende aktivitetsforslag som har vores støtte.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:38

Kære Hans,
Tak for kommentaren. Det lyder som et spændende projekt med brug af droner til opsamling af luft, som Dansk Drone Kompagni har været involveret i fra 2016-2018. DFMs forslag om kompakte sensorer til gasmåling sigter mod at foretage gasmålingerne løbende i miljøet, så resultaterne opnås løbende og ikke kræver efterfølgende analyse på jorden. Det lyder som om, at der vil være nogle oplagte muligheder for samarbejde. Lad os holde kontakten.
Mvh
Mikkel

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:24

Sensorteknologi og droner er områder i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav for sensorteknologi og droner.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:43

Kære Kim,
Tak for kommentaren. Som du nævner, vil der på området for sensorer til droner være en mulighed for at påvirke de internationale standarder de kommende år. DFM ser det som en del af vores kerneområde at deltage i standardiseringsarbejdet, og vi deler derfor Dansk Standards vurdering af vigtigheden af GTS'ernes deltagelse på internationalt plan.
Mvh
Mikkel

Søren Jørgensen (CEO, Rotorcam)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:30

Her fra Rotorcam støtter vi op omkring projektet. Vi har udført indsamling af emissions data med droner i landbruget og den maritime sektor. Her stødte vi på et behov for mindre og lettere sensorer.
Der er vores klare opfattelse at hvis der kan udvikles mindre sensorer der kan bæres af droner vil vi kunne få et meget bedre overblik over lokale miljøbaslastninger (deponier, industri,landbrug).bare for at nævne nogle muligheder.

l

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:16

Kære Søren,
Spændende med jeres erfaringer omkring indsamling af emissionsdata ved brug af droner. Behovet for mindre og lettere sensorer til gasmåling er lige præcis, hvad DFM ønsker at løfte med udvikling af kompakte multigas sensorer. De anvendelsesmuligheder, du nævner, lyder meget interessante. Lad os tage en videre snak om muligheder for samarbejde.
Mvh
Mikkel

Jussi Hermansen (Direktør, Droneudvikler, Viacopter)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:58

Udvikling af avancerede sensorer til droner er et vigtigt parameter for den fortsatte udvikling af droneerhvervet. Der vil i fremtiden blive brug for en række sensorer inden for overfladeinspektioner; for eksempel til at finde rust og korrosion i metalflader inden for onshore of offshore installationer.
Ligeledes er der et enormt behov for at udvide de sensorer som kan anvendes til inspektion af vindmøller, og der er en række muligheder inden for Radar, Lidar, Sonar og andre non-contact metoder som kan "se under overfladen" og detektere begyndende stress-skader i og under overflader.
Derudover ser vi også potentiale i kontakt sensorer, for eksempel ultralyd til inspektion af svejsninger, samlinger og overfladebehandlinger.
Viacopter støtter på den baggrund op om dette forslag.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:49

Kære Jussi,
Tak for støtten til vores forslag. DFM deler din analyse af behovet for udvikling af nye sensorteknologier til droner. De anvendelsesmuligheder, du nævner, inden for detektion af korrosion og skader under overfladen lyder meget interessante. Anvendelserne virker til at være helt i tråd med DFMs idéer til udvikling af sensorer, der kan se under overfladen. Du nævner radar, som er et område, hvor der sker en hel del inden for kompakte sensorer i disse år. På DFM holder vi øje med udviklingen. Lad os holde holde kontakten.
Mvh
Mikkel

Michael Messerschmidt (Chief Business Development Officer, Sky-Watch)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:35

Grunden til at vores brugere sender en drone i luften er for at indsamle data som ellers ville være svært tilgængeligt, i det store billede er dronerne sekundære og det er derfor vigtigt at der bliver udviklet nye sensorer som kan udbrede dronernes anvendelse endnu mere end de er i dag. Værdiskabelsen af droner for samfundet hænger derfor sammen med værdien af den data der kan indsamles og derfor støtter vi dette initiativ da det kan være med til at øge eksporten af danske droner.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:18

Kære Michael,
Tak for støtten. DFM deler din analyse af, at sensorer er essentielle for den værdiskabelse, som dronebranchen har potentiale til at levere. Med vores forslag håber DFM at kunne bidrage med nye sensorløsninger til danske dronesystemer. Dette vil kunne styrke danske inspektionsservices, men som du nævner vil det også være til gavn for eksporten.
Mvh
Mikkel

Claus Madsen (Lektor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:07

Droner som platform for at skaffe sensordata som ikke ellers ville være tilgængelig er en oplagt applikation. Billeddata er selvskrevne men det kunne også være mange andre modaliteter. AAU er interesserede i rigtigt mange aspekter af dette. Helt specifikt ser vi en forskningsindsta indenfor måling og/eller estimering af lysforhold som en potentielt set vigtig brik i robust brug af billeddata optaget fra droner.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:25

Kære Claus,
Tak for kommentaren. Som du nævner, betyder lysforhold meget for de billeddata, som dronen kan levere. Umiddelbart lyder DFMs forslag om in-situ referencemålinger af lysforhold til at adressere den udfordring, du beskriver. Som du siger vil det kunne give en mere robust brug af billeddata optaget fra droner. Lad os tage kontakt og vende mulighederne for et samarbejde.
Mvh
Mikkel

Peter Uhd Jepsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:07

THz teknologi til undersøgelse af sub-surface strukturer har stort potentiale for real-world anvendelser, men teknologien på sit nuværende stadie bliver af mange anset som for dyr og kompliceret til de fleste applikationer. Min gruppe på DTU Fotonik arbejder med THz teknologi, og blandt andet arbejder vi specifikt med sub-surface detektering. Vi har primært fokuseret på "nemme" opgaver, som for eksempel malerier og andre genstande med simple geometrier. Vi er meget interesserede i at gøre teknologien tilgængelig for mere generelle anvendelser, som for eksempel integration i droner. Derfor er vi meget interesserede i et samarbejde med DFM indenfor dette spændende felt.

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:55

Kære Peter,
Tak for den spændende kommentar. DFM ser også et stort potentiale for THz teknologi, men vi er enige i, at der er udfordringer, der skal overvindes på vejen derhen. Jeres arbejde på DTU Fotonik lyder meget interessant, og det virker som om, at kunne være basis for et udvidet samarbejde mellem DFM og DTU Fotonik på området. Lad os diskutere mulighederne nærmere.
Mvh
Mikkel

Christian Møller (Drone Specialist, Dronops)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:20

Udvikling af sensorer til montering på droneplatforme er et vigtigt skridt i den rigtige retning for den danske dronebranche og vores nært beslægtede brancher og samarbejdspartnere. Dronops ønsker derfor DFM's initiativ meget velkomment.

Holdet bag Dronops har en baggrund i Flyvevåbnet og har specialiseret os i rådgivning om krævende opgaver med droner. Vi rådgiver større organisationer og virksomheder i arbejdet med droneteknologi, hvad enten det omhandler planlægningen eller selve flyvningen af en given opgave eller en serie af opgaver. På tværs af de industrier vi arbejder med efterspørges der ofte dronebaserede services, som dels går langt ud over hvad almindelige billede/ video optagelser fra droner kan levere, dels hvor selve flyvningen overstiger hvad der er muligt i henhold til vores nuværende lovgivning på droneområdet. Særligt detektionsopgaver med specialudviklede sensorer som en turn-key kommerciel anvendelig løsning efterspørges.

DFM’s forslag adresser netop visse af de services som bliver efterspurgt. Det er vores opfattelse, at udvikling af især gas og olie sensorer giver mulighed for at Danmark kan være på forkant med udviklingen ved at have teknologier tilgængelige, som gør det muligt at vi kunne tilbyde unike detektionsopgaver som ”first mover” på verdensplan.

Derfor støtter Dronops op på DFM’s forslag til udvikling af sensorer til droner og ser frem til at bidrage i projektgruppen med særlig rådgivning om anvendelse og lovgivningen relateret til projektet.

Christian Møller
Drone Specialist, CEO
Dronops

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:06

Kære Christian,
Tak for støtten og de relevante inputs. Som du nævner, vil nye sensortyper inden for detektion af gas og oliespild kunne åbne for nye inspektionsservices. DFM deler jeres vurdering af, at der ligger et stort potentiale for danske virksomheder i at kunne være "first movers" på området. Derfor ønsker DFM med forslaget netop at accelerere udviklingen af sensorteknologi fra laboratoriet til droneplatformen. Ud over den rent teknologiske side, vil den udvikling dog også kræve et indgående kendskab til de praktiske anvendelser samt den relevante lovgivning. DFM sætter derfor pris på at være i dialog med kompetente rådgivere såsom Dronops. Vi ser frem til en videre dialog.
Mvh
Mikkel

Jesper Andersen
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:07

Nøjagtige og strøm-besparende sensorer, især indenfor gas måling, har en mangeartet og bred anvendelse på droner og vigtigheden er derfor også stor.
Der er lavet nogle lovende forsøg med gas sensorer på droner til bl.a. undersøgelse af ulovlig emission fra tankskibe m.m..
Anvendelses mulighederne er mange i diverse miljøstudier, industrianlæg og forurenings bekæmpelse.
Sensor markedet mangler dog stadig en vis modning og en specifik vinkel på brug af sensorer på droner.
I Senseable arbejder vi netop med at bygge sensor teknologi til drone platforme og kombinere data med kunstig intelligens (i realtime) for at skabe en meget mere autonom flyvning. Derfor er DFM's forslag meget interessant og ekstremt relevant for hvad vi laver.

Jesper Andersen
CEO Senseable APS
www.senseable.dk

Mikkel Schou Nielsen (Forsker, ph.d., DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:19

Kære Jesper,
Tak for kommentaren. Som du siger, mangler der inden for gassensorer nøjagtige, kompakte og strømsvage sensorer, der egner sig til droner. DFM håber at kunne bidrage til at fylde det hul i markedet. Ydermere er det nogle interessante anvendelsesmuligheder, du nævner. Det lyder som om, at hvis den rette sensorteknologi bringes til markedet, vil danske dronevirksomheder stå klar til at skabe nye inspektionsservices. Vi takker for støtten og håber på at kunne holde dialogen kørende med Senseable fremadrettet.
Mvh
Mikkel

Erik Vest Sørensen (Forsker, GEUS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:56

Hej Mikkel,

Brugen af droner i det geologiske arbejde er et felt vi følger med allerhøjeste interesse. Vi er blandt involveret i et multi-sensor projekt hvor fotogrammetriske, hyperspektrale samt magnetiske målinger indsamlet med droner forsøges kombineret. Vi finder jeres intention om at etablere en kalibreringsfacilitet samt muligheden for at foretage in-situ målinger af for eksempel lysforhold for yderst interessant da det vil kunne gavne vores arbejde. Vi støtter derfor op om projektforslaget.

Mvh

Erik Vest Sørensen