Sensorsystemer til processtyring i fødevare-, pharma- og beslægtede industrier

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Biologiske produkter herunder fødevarer kan inddeles i to kategorier: (i) produkter der forædles ved udelukkende mekanisk behandling og (ii) produkter der samtidig forædles via biologiske processer. For begge kategorier gælder det, at overvågning og processtyring er essentiel for en succesfuld produktion mht. kvalitet, sikkerhed, udnyttelse af produktionsfaciliteter og produktionsomkostninger.

Produkterne og processerne er ofte komplekse, og mulige måleparametre samt målemetoder er mangfoldige og sidstnævnte ofte en betragtelig investering. Samtidig er formålet med procesovervågning kvalitetssikring samt proceskontrol, hvorfor succesfuld implementering og valg af metode til processtyring er essentiel.

Da behov og krav varierer, og da især biologiske processer er komplicerede, er det vigtig at undersøge tilgængelige sensorsystemer til procesovervågningen. ”Sensor fusion” er en strategi hvor adskillige sensorsystemer anvendes samtidig på en given proces. Aktiviteterne vil omfatte udvikling af denne strategi i relation til succesfulde valg af metode til produktionsovervågning.

Den viden, der opbygges indenfor måling og kombination af flere målemetoder kan overføres til virksomheder indenfor området, hvorved valg af kan optimere metode og opnå et forbedret informationsniveau. Herved sikres fødevarekvalitet og -sikkerhed og samtidig holdes omkostningerne til et minimum.