Serviceinnovation for teknologileverandører

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Debatten om serviceinnovation har ofte gået på, hvorvidt og hvorfor servicesektoren ikke har adopteret en række af den gængse teknologi, der er til rådighed. Men omvendt er der et mindst lige så stort behov for, at teknologiproducenter og leverandører lærer og forstår servicesektoren, der er organiseret og tænker funda-mentalt anderledes end den traditionelle industri. Den læring og videnoverførsel vil sikre, at teknologiudvik-lingen tager højde for de markeds- og brugskonditioner, der hersker i servicesektoren – og bidrage til at ska-be en markedsdrevet forbindelse imellem de to sektorer – som hhv. kunder og leverandører.

Der skal etableres en række samarbejdsprojekter imellem klassiske servicevirksomheder og klassiske tekno-logivirksomheder, der skal sigte på at skabe gensidig læring – og som resultat skabe nye integrerede værdi-kæder med begges deltagelse. Det handler om at komme over barrieren, hvor begge tænker i et klassik kunde-leverandør forhold – men tænker hinanden ind som en integreret del af værdiskabelsen. Det kan ska-be nogle nye metoder og modeller – samt nogle praktiske erfaringer. Der vil blive skabt en række demon-stratorer, der kan virke som lokomotiver for en bredere udvikling.

I dag arbejder vi mod at implementere ny teknologi i servicesektoren – og deraf skabe effektiviseringer eller andre økonomiske gevinster. Med disse samarbejdsprojekter vil der blive opbygget ny viden om anderledes former for partnerskaber, alliancer, værdikæder og udviklingsforløb, som står i fint medspil med forskningen på en række universiteter i ind- og udland, herunder CBS.

Den teknologiske service vil blive styrket yderligere, da det nye serviceudbud og modelværktøj vil rette sig mod begge sektorer. Den traditionelle industri vil kunne anvende GTS systemets udviklede metoder og mo-deller til at skabe sig nye værdikæder sammen med servicesektoren – og servicesektoren vil gennem dette føle et større indgreb og forretningsmæssigt rationale for teknologiimplementering.