Servitization via IoT i industrien

Senest opdateret d. 10/10-2016
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Morten Wagner
Afdelingschef, IdemoLab

Danske maskinproducenter er udfordrede i forhold til at udnytte digitaliseringspotentialer til at skabe nye services og forretningsmodeller. Samtidigt er de virksomheder, der fremstiller udstyr til andre produktionsvirksomheder særligt vigtige for fremtiden i dansk produktion, grundet deres placering i værdikæden: hvis de ikke - eller for sent - kommer med på den kommende Industri 4.0-bølge, kommer resten af dansk produktion heller ikke med – med mindre de finder leverandører af deres produktionsudstyr andre steder.

Udfordringerne består således primært i at få (adgang til) viden og erfaring med at udvikle og implementere teknologi, der kan optimere og udvikle produktion, samtidigt med at kunder tilgodeses med nye digitale serviceløsninger, underbygget af det leverede fysiske produkt. Dette er vigtige bestanddele i Industri 4.0 – som desuden er den mest fremtrædende trend indenfor industriel automatisering, dataopsamling og dataudveksling (Industri 4.0 bygger på bl.a. sensor-systemer, Internet-of-Things-teknologier og cloud-computing).

Denne aktivitetsplan vil demonstrere potentialet i implementering af ny internet-tilkoblet sensorteknologi i forbindelse med udvikling af nye serviceforretningsmodeller for danske maskinproducenter samt skabe videndeling med danske maskinproducenter via innovationsnetværket Service Platform. Aktivitetsplanen supplerer bl.a. DELTA’s eksisterende IoT-aktiviteter.

Nøgleord

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Mandag d. 3/10-16 kl. 13:29

I Danmark er maskinmestre at finde i alle landets væsentligste funktioner. De styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som vores samfund bygger på såsom el, vand, varme.

Maskinmestre arbejder i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt med vind-, olie- eller gasproduktion. De kan desuden være ansat som tekniske chefer eller til søs som maskinmestre.

Vi kan nikke genkendende til de nævnte udfordringerne med at få adgang til den nyeste Industri 4.0 viden, der kan optimere og udvikle den produktion som vi er teknisk ansvarlige for - herunder industriel automatisering, dataopsamling og dataudveksling, sensor-systemer, Internet-of-Things teknologier og cloud-computing og lign., samtidigt med at kunder tilgodeses med nye digitale serviceløsninger.

Vi imødeser at eksempelvis Force/Delta gør noget ved udfordringen - gerne i et samarbejde med vore maskinmestre og Maskinmestrenes Forening.

Med venlig hilsen
Peter Blach, projektchef

Maskinmestrenes Forening varetager over 12.000 medlemmers interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.

Morten Wagner (Head of Department, IdemoLab, DELTA)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 10:58

Hej Peter

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Det er en glimrende pointe, at arbejdet med at sikre adgang til viden omkring Industri 4.0 skal involvere maskinmestre.

Der er i forslaget medtaget både vidensopsamlings og -sprednings aktiviteter - og jeg tænker vi via Maskinmestrenes Forening kan få indsigt i, hvilke områder der er mest interessante for jer, og samtidigt input til hvordan vi bedst rammer f.eks. jeres medlemmer.

mange hilsner
Morten Wagner

Claus Andersen (CEO, Airtech A/S)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 19:25

Airtech er netop én af disse virksomheder, som fremstiller produktionsudstyr, nærmere bestemt udstyr til overfladebehandling.

For os er projektet "spot on" på vores udviklingsagenda: Øgede krav fra blandt andet vindmølleindustrien til dokumentation af produktkvalitet samt øget transperans i produktionsprocessen vinder hastigt frem.

At være med fremme i vognen på disse punkter er afgørende for vores fremtidsmuligheder, herunder på eksportmakederne.

Vi hilser derfor initiativet velkommen og vil følge det med stor interesse.

Hilsen
Claus Andersen, CEO @ Airtech A/S

Morten Wagner (Head of Department, IdemoLab, DELTA)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:04

Hej Claus

Tak for din kommentarer og støtte!

Vi ønsker at ramme flere steder i værdikæden - f.eks. både fremstillere og brugere af produktionsudstyr - og er således glade for, at også du som fremstiller er enig i, at initiativet har relevans. Kommer forslaget igennem, vil det være muligt at dels at følge resultater fra demonstrationscases online, men også at deltage i workshops/seminarer om emnet. Vi vil samarbejde med f.eks. ServicePlatform omkring sidstnævnt, således at det bliver så nemt som muligt, at følge initiativets resultater.

mange hilsner
Morten

Svend Lassen (CEO, P4B Aps)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:03

I mit konsulentarbejde møde jeg mange virksomhedsledere og nøglemedarbejdere, som ser et stort behov for udvikling af service og eftersalgsforretningen.
Når der tales Servitization, er der et stort behov for datafangst og metoder til at omsætte data og viden til serviceydelser og servitization.

Servitization via IoT i industrien vil efter min mening være med til at give et vigtigt løft og medvirke til at styrke konkurrencen.

Med venlig hilsen

Svend Lassen

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:49

Kære Svend

mange tak for din kommentar og bekræftelse af udfordringerne. Vi er helt enige med din betragtning.

Med venlig hilsen

Martin Krogstrup Nielsen
DELTA

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:15

Hej Svend, tak for din kommentar.

Det er netop hensigten at sammenkoble teknologi vinklen med forståelsen for hvilke behov kunderne har for nye services - sevitization.

Vi imødeser en række forskellige cases og vil meget gerne dele vores findings med dine netværksvirksomheder, således at de også kan blive inspireret og få taget fat på udviklingen af nye services

mvh
Henrik