Servitization via IoT i industrien

Senest opdateret d. 1/5-2017
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Produktionsteknologi
Morten Wagner
Afdelingschef, IdemoLab

Danske maskinproducenter er udfordrede i forhold til at udnytte digitaliseringspotentialer til at skabe nye services og forretningsmodeller. Samtidigt er de virksomheder, der fremstiller udstyr til andre produktionsvirksomheder særligt vigtige for fremtiden i dansk produktion, grundet deres placering i værdikæden: hvis de ikke - eller for sent - kommer med på den kommende Industri 4.0-bølge, kommer resten af dansk produktion heller ikke med – med mindre de finder leverandører af deres produktionsudstyr andre steder.

Udfordringerne består således primært i at få (adgang til) viden og erfaring med at udvikle og implementere teknologi, der kan optimere og udvikle produktion, samtidigt med at kunder tilgodeses med nye digitale serviceløsninger, underbygget af det leverede fysiske produkt. Dette er vigtige bestanddele i Industri 4.0 – som desuden er den mest fremtrædende trend indenfor industriel automatisering, dataopsamling og dataudveksling (Industri 4.0 bygger på bl.a. sensor-systemer, Internet-of-Things-teknologier og cloud-computing).

Denne aktivitetsplan vil demonstrere potentialet i implementering af ny internet-tilkoblet sensorteknologi i forbindelse med udvikling af nye serviceforretningsmodeller for danske maskinproducenter samt skabe videndeling med danske maskinproducenter via innovationsnetværket Service Platform. Aktivitetsplanen supplerer bl.a. DELTA’s eksisterende IoT-aktiviteter.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 250.000 kr.
2018: 250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Servitization via IoT i industrien

Nøgleord