Off-shore komponent-og fundamenttestcenter– Infrastruktur

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Nærværende aktivitet beskriver FORCE Technololgy´s rolle i udviklingen af en helt ny teknologisk infrastruktur i ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC.I et strategisk samarbejde med ”Lindoe Off-shore Renewables Centre” – LORC, vil der i indeværende Resultatkontrakt strategiperiode blive udviklet og opbygget en ny og spektakulær teknologisk infrastruktur, hvis mission er at tilbyde dansk industri helt unikke og internationalt førende faciliteter for test og demonstration af teknologier, der indgår i at høste vedvarende energi på havet.Som udgangspunkt har samarbejdet sit fokus på off-shore energi, men faciliteterne vil kunne anvendes bredt i dansk industri i forbindelse med udvikling af andre energianlæg og udvikling af større industrielle produkter generelt set.Med nærværende aktivitet ønsker FORCE Technology – i et tæt strategisk samarbejde med LORC - at udvikle en helt ny palette af service udbud til dansk industri. Nærværende aktivitet omhandler opbygningen af de nye og nødvendige kompetencer for at FORCE Technology med udgangen af nærværende Resultat-kontrakt strategiperiode, som GTS-institut, indgår som en nøgle partner i den fortsatte udvikling og drift af den nye teknologiske infrastruktur, med ansvar for serviceleverancerne til dansk industri bredt set.Komponent og fundament testcentrene kommer som udgangspunkt til at favne et ”Structural Test Laboratory”, en ”Environmental Test Facility” samt et ”Marine Foundation Test Site”. ”Structural Test Laboratory” vil byde på muligheder for statisk og dynamisk test af store off-shore strukturer som støtte til design- og prototypeudvikling. ”Environmental Test Facility” vil byde på muligheder for at eksponere store strukturer får barske miljøpåvirkninger så som høje temperaturcykler, vibrationer og korrosivt miljø. ”Marine Foundation Test Site” vil byde på at bassinområde til opstilling af fuld-skala fundamenter eksempelvis til træning af logistik omkring overførsel af personel og udstyr, reparation og udskiftning af komponenter, designmodifikationer, evakuerings- og redningsmanøvre mm.Nærværende aktivitet bygger på en trinvis indfasning af aktiviteter i takt med at testfaciliteter etableres over de kommende 3 år. Vi retter vort primære fokus mod faciliteterne til mekanisk test og klima test, der har størst relevans for små og mellemstore danske virksomheder, vi retter i mindre grad fokus på faciliteten for fundament test, idet udbygningen af Odense Havn og den maritime infrastruktur her først ventes færdigudbygge i slutningen af aktivitetens løbetid.