Sikker brug af følsomme data

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Målet med aktiviteterne er at kortlægge de udfordringer, danske virksomheder har på data-adgangs- og anonymiseringsfronten samt at afprøve teknologier og værktøjer på dem.

Vi vil dette første år danne et videngrundlag for resten af periodens arbejde ved induktivt at kortlægge og analysere, hvordan udfordringerne opleves hos de danske virksomheder, ligesom det er vores mål gennem casearbejder at komme med konkrete bud på teknologiske løsninger til disse udfordringer.

Aktiviteterne føder ind i den overordnede indsatsbeskrivelses sigte på at indfri det store potentiale for Danmark og danske virksomheder i cybersikker, tillidsværdig digital teknologi. For at indfri det har vi brug for en tværfaglig indsats til at udvikle metoder til at håndtere tillid, ansvarlighed og sikkerhed i brugen af teknologier. Digital ansvarlighed har potentiale til at blive en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder, så derfor skal denne indsats sikre, at danske virksomheder føler sig overbeviste om og kan dokumentere over for aftagere, brugere, kunder og medarbejdere, at den teknologi, de anvender og udvikler, faktisk er ansvarlig og sikker. Aktiviteterne i denne handlingsplan understøtter netop datasikkerhedsaspektet i denne problemstilling.

Konkret bidrages der til de overordnede mål med en eller flere caseforløb med virksomheder, en ny teknologisk/rådgivnings-service omkring anonymisering og syntetisk data, samt et nyt samarbejde med en videnspartner.