Sikker brug af følsomme data

Senest opdateret d. 26/1-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Vi vil arbejde med tekniske løsninger inden for sikkerhed og privacy, som kan åbne for muligheder for sikker adgang og rådgivningsydelser derom.

Målet med aktiviteterne er at kortlægge de udfordringer, danske virksomheder har på dataadgangs- og anonymiseringsfronten samt at afprøve teknologier og værktøjer på dem. Baseret på vidensgrundlaget fra første år, vil vi fokusere på at udvikle ydelser om anonymisering, privacy-bevarende dataanalyse, samtykker og dataetik.
Udviklingen vil være casedrevet, og vil ske i samarbejde med vidensinstitutioner, myndigheder og virksomheder.
Aktiviteterne føder ind i den overordnede indsatsbeskrivelses sigte på at indfri det store potentiale for Danmark og danske virksomheder i cybersikker, tillidsværdig digital teknologi. For at indfri det har vi brug for en tværfaglig indsats til at udvikle metoder til at håndtere tillid, ansvarlighed og sikkerhed i brugen af teknologier. Digital ansvarlighed har potentiale til at blive en vigtig konkurrenceparameter for danske virksomheder, så derfor skal denne indsats sikre, at danske virksomheder føler sig overbeviste om og kan dokumentere over for aftagere, brugere, kunder og medarbejdere, at den teknologi, de anvender og udvikler, faktisk er ansvarlig og sikker. Aktiviteterne i denne aktivitetsbeskrivelse understøtter netop datasikkerhedsaspektet i denne problemstilling.
Konkret bidrages der til indsatsens overordnede mål-indikatorer med to eller flere caseforløb med virksomheder, videreudvikling af teknologisk services indenfor privacybevarende dataanalyse, en ny teknologisk service om samtykker, kompetenceopbygning, etablering af samarbejde med én ny videnspartner, samt videnspredning i form af eksempelvis webinarer, indlæg på konferencer, formidlingsrapporter, artikler, indlæg.