Sikker og intelligent software til autonome droner (SISAD)

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø

Ny teknologisk knowhow skal slippe dronernes store potentiale fri. Projektet vil med software udvikle droner til intelligente, sikre og autonome IoT-enheder, der kan navigere til svært fremkommelige steder og indsamle data effektivt og distribueret.

Den danske regering har udviklet en dronestrategi, som vil arbejde mod at gøre Danmark til et førende land inden for droneverdenen. Tilsvarende påpeges det i FORSK2025, at det er centralt at udvikle droner som autonome platforme, der kan understøtte forskellige arbejdsopgaver, både inden for fremtidens bygninger, cirkulær økonomi, klimaforandringer og Danmark som Digitalt Foregangsland. For at dette kan realiseres er der behov for at understøtte udviklingen både teknologisk og forretningsmæssigt.

Vi ønsker at fokusere på at udvikle softwarekomponenter, der skal gøre droner mere autonome og således sikre, at det er muligt at udføre større opgaver mere effektivt og distribueret.

Nøgleord

41 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ulrik Max Nielsen (Stifter, Dansk Drone Netværk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:22

Jeg synes at forslaget er virkelig interessant. I Dansk Drone Netværk udvikler vi Plan2Fly.com, hvor ovenstående forslag er yderst interessant at integrere på sigt. Bedre planlægning og sikker autonomi, vil på sigt skabe større vækst og optimering for interessenter. Især når vi kan integrere swarm autonomi.

Ulrik Max Nielsen
Stifter, Dansk Drone Netværk / Plan2Fly.com
dronenetvaerk.dk
50503130

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:13

Hej Ulrik
Tak for din kommentar. Vores fokus er på at udvikle swarm teknologien og derunder autonomien med fokus på open source komponenter, som skal gøre det nemmere for SMV'er at udnytte vores udvikling.

Jesper Andersen
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:46

Der er ingen tvivl om at det er nogle meget relevante punkter og teknologier der nævnes i forslaget, og at forslaget i sin helhed er yderst relevant.
Forslaget ligger også i tråd med de ambitioner der findes på EU plan i SESAR’s 2020 mål for integration af droner i luftrummet i BVLOS scenarier.
I USA fokuserer NASA også på dette område (Senseable har arbejdet med NASA om nogle af disse teknologier).
I forslaget ligger en masse teknologiske, spændende udfordringer der kan stimulere teknologi-udviklingen i Danmark og gavne både på en kommerciel og uddannelsesmæssig front.
I Senseable arbejder vi netop på især sikkerheds teknologier for droner - teknologier der involverer deep learning og computer vision, og som skal hjælpe med at bringe ulykkes-risikoen ned, især i BVLOS scenarier.

Jesper Andersen
Stifter, Senseable
www.senseable.dk

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:15

Hej Jesper
Tak for din kommentar.
Vi ser også en klar synergimuligheder med jeres sikkerhedsteknologier, hvor i har opbygget en betragtelig erfaring.
Vi håber også at vores tiltag kan fremme bruge af autonome droner i BVLOS scenarier, da vi mener at det er vejen frem for mere optimal udnyttelse af teknologien

Jeppe Bank (Konsulent, Rambøll)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:59

Dette er projekt som vil give flere og forbedrede muligheder med brug af droner i bygge branchen, derfor er det et projekt som jeg meget gerne ser udviklet!

Hos Rambøll er der en lang række opgaver, som kan løses med droner, men som med mange andre moderne teknologier, ser vi ofte at prisen er for høj ifht. hvad man ønsker at betale for hvad der leveres.
Derfor er der et klart fokus på at forbedre arbejdet med og omkring droner, således det kan blive en implementeret og strømlinet del af produktionen, som vi kender den i dag.

Droner har et kæmpe potentiale, men kan først skabe værdi når processen i arbejdet med droner forenkles og levere konkret data til projektering af bygge projekterne. Dette gøres både ved at udvikle teknologi der passer til projekteringsarbejde, og ved at effektivisere planlægning, eksekvering og data behandling, der passer til kundens kravsspecifiktationer.

Jeppe Bank
Reality Capture Konsulent, Rambøll

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:16

Hej Jeppe
Tak for din kommentar.
Vi håber også at kunne kigge på byggebranchen som en case, da det virker til at i har en række udfordringer som vil være meget relevante for vores blik på droneudviklingen for fremtiden.

Rune Grundahl
Fredag d. 11/5-18 kl. 09:12

Der er ingen tvivl om at droneteknologien er fremtiden inde for den grønne sektor, derfor finder jeg dette projekt yderest relevant og utroligt spændende. Droneteknologien vil kunne optimere på flere punkter:
• I skovbruget vil det være oplagt at droner i fremtiden udførte taksationer (Vedmasseopgørelsen) for bevoksninger, og der ved har bedre grundlag for beslutningstagerne
• Inde for jagt og vildtforvaltning vil det være oplagt at udnytte droneteknologien til monitorering af vildt, for at kunne udføre de bedst mulige forvaltningsplaner
• Naturarealer kan monitoreres ved hjælp af drone, nøglebiotop registrering samt besigtigelse vil være oplagt med drone på visse naturarealer

Rune Grundahl
Skov- og Naturtekniker

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:18

Hej Rune
Tak for dit svar.
Vi håber netop at udviklingen af autonomi dronesværme vil kunne fremme arbejdet med at bruge droner som IoT platforme og dermed give mulighed for at indsamle og analysere mange forskellige former for data, netop for at kunne danne grundlag for den bredere udbredelse af teknologien.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:38

Vi støtter dette initiativ på baggrund af vores netværks mange års erfaring med forretning og innovation i aerospacesektoren, hvis krav og behov for intelligent autonomi vokser hastigt. Det gælder såvel inden for store, myndighedskontrollerede droner som inden for mindre droner i diverse servicefag m.m. Initiativet imødekommer således en efterspørgsel hos såvel producenter som brugere af droner, relaterede sensorer og nyttelaster, og anbefales derfor stærkt af vores netværk.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:20

Hej Klaus
Tak for dit svar.
Vi er glade for at i kan se mulighederne i vores idé og vi håber at vi kan finde muligheder for et samarbejde om disse emner, såfremt vores forslag går igennem.

Michael Larsen (UAS Denmark)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:23

I UAS Denmark arbejder vi bl.a. med at udarbejde kommercielt bæredygtige business cases i samarbejde med branchen. Større autonomi vil utvivlsomt skabe helt afgørende fremskridt i den retning, hvor droner kan skabe den nødvendige merværdi på mange anvendelsesområder. Vi samarbejder gerne med aktiviteten.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:24

Hej Michael
Tak for dit svar.
Vi har også en klar målsætning om at arbejde tæt sammen med virksomheder og branchen generelt for at fremme udviklingen. Vi ser sammenspillet med potentielle aftagerer som et helt centralt element i gennemførelsen af et godt projekt. Jeg håber meget at vi kan komme til at samarbejde om dette i fremtiden.

Ronni Winkler Østergaard (Regional Manager Scandinavia and Baltics, Unifly)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 23:48

Unifly og jeg bakker op omkring al slags udvikling på området, men især autonomi skal have mere fokus da det er fremtiden. Jeg er ked af at sige det, men den fokus vi har i DK lige pt, hvor det er menneskestyrede droner der skal udføre det meste af arbejdet. Det holder ikke ret længe og bliver hurtigt overhalet af virksomheder der arbejder med autonomi. Skal DK være med helt fremme, så er det netop autonomi og tools til at udføre diverse opgaver, der skal være fokus på og netop i tråd med U-Space og hele det operationelle koncept på området.
Unifly er en af verdens førerende UTM (Unmanned Traffic Management) software suppliers, hvor mine kollegaer og jeg, med mange års erfaring indenfor både traditionel luftfart og droneområdet, er involveret i arbejdet med at definere det operationelle koncept omkring infrastrukturen igennem EU’s R&D program SESAR. Dette arbejde skal sikre at droner bliver integreret sikkert i luftrummet, så fuld udnyttelse af netop teknologier som autonomi kan opnås og det økonomiske potentiale kan realiseres.

Sig endelig til hvis vi/jeg kan supporterer jer med viden og kendskab på området i fremtidige projekter.

www.unifly.aero

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:26

Hej Ronni
Tak for din kommentar.
Jeg er helt enig i at det er helt centralt at vi fremmer arbejdet med autonomi, da vi eller risikere at sakke bagud i forhold til store udenlandske spillere, som ikke nødvendigvis har interesse i at dele denne viden.
Jeg håber meget at vi kan trække på jeres ekspertise i fremtiden.

Stefan Stefansson (Senior Business Consultant)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:54

Super godt forslag!

Mange(!) virksomheder vil kunne drage fordel af teknologier som disse. Vigtigheden af at det bliver de rigtige interessenter, der kommer til at stå for den primære udvikling indenfor området, skal ikke undervurderes. Det ses ofte i disse dage, at hele IoT-konceptet underminerer sikkerheden i løsningerne og ender i den store bunke af IoS (Internet of Shit). Forslaget her lader til at have fokus på de rigtige områder.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:28

Hej Stefan
Tak for din kommentar.
Jeg er glad for at du kan se mulighederne i projektet og teknologierne. Jeg er helt enig med dig i risikoen ved IoS, og derfor har vi også valgt at fremhæve dette element, da vi mener at det er helt centralt, når man begynder at flyve rundt med computere der potentielt kan gøre skade, hvis de ikke er sikre nok.

Christian Byriel (Sr. Project Director, Special Projects)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:31

Det et super godt forslag. Der er virkelig behov for at holde sig helt i front når det gælder udvikling og forskning inden for dette område. Det kan ikke understreges nok at alle penge smidt i udviklingen af disse ting, vil komme mange-foldigt retur i form at innovative virksomheder, produkter og knowhow som vil bliver eftertragtet. Ikke mindst er perspektivet i forhold til IoT interessant, og der savnes innovativ tænkning og udvikling på området. Det er et område vi bør satse hårdt på NU, og vi kan stadig når at komme med i front hvis vi sørger for at komme med på vognen med det samme.

Godt initiativ, det er sådan noget vi har brug for!

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:30

Hej Christian
Tak for din kommentar.
Jeg er glad for at du kan se potentialet i vores forslag som vi også selv mener er meget brugbart for Danmark som helhed.
Der er ingen tvivl om at der udvikles indenfor dette felt over hele verden og for at sikre at vi ikke sakker bagud, bør vi arbejde med åbne platforme der gør det muligt at udnytte de kompetencer vi har i Danmark.

Esben Valløe (Master i IT & Organisation)
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:52

Droner har allerede bevist deres værd som et uvurderligt værktøj i filmindustrien og teknologien er ved at være moden til udbredelse i andre brancher. Nogle af de største udfordringer handler om regulering og sikkerhed og Morten Skovs forslag vil bidrage til, at der skabes tryghed så de potentielle gevinster kan realiseres.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:38

Hej Esben
Tak for din kommentar.
Jeg er glad for at du ser vores forslag så positivt. Jeg er helt enig i at der er nogle udfordringer, hvilke vi også håber at håndtere i løbet af projektet.

Morten Krarup Sigaard (Master of Science in Engineering)
Fredag d. 18/5-18 kl. 20:50

Det er et virkelig spændende forslag. Der bliver præsenteret nogle meget relevante use cases i forslaget og der findes mange flere, end der er plads til at nævne. Når teknologien er blevet mere moden, vil den kunne revolutionere mange brancher, og det vil give Danmark en kæmpe fordel, hvis vi kan være på forkant på området. Jeg er stor fortaler for at viden skal deles, dette forslag vil gøre det nemmere for mindre danske virksomheder at komme ind på et område, der potentielt vil kunne skabe mange arbejdspladser i Danmark.
Morten Krarup Sigaard

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:39

Hej Morten
Tak for dit svar.
Vi håber også at vores projekt kan være med til at modne og udbrede den her teknologi til andre brancher og brugertyper. Det kræver stadig meget arbejde at gøre det nemt og brugbart og vi håber at kunne arbejde med dette i de næste to år

Peter Ib Hansen (Direktør, Drone-Doku)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 07:30

Det lyder som en god idé, al udvikling er gunstig.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:40

Hej Peter Ib
Tak for din kommentar.
Vi håber også at denne udvikling kan give nogle konkrete muligheder i den danske dronebranche

Jerker Hammarberg
Lørdag d. 19/5-18 kl. 12:44

Det lyder bestemt som et interessant og relevant projekt. Droneteknologi ligger desuden i krydsfeltet mellem flere fremtidsteknologier som fx kunstig intelligens og elektriske og autonome køretøjer, så en styrkelse af disse kompetencer ville under alle omstændigheder være gavnligt. Mvh Jerker Hammarberg, civilingeniør

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:51

Hej Jerker
Tak for din kommentar.
Vi mener også at det er en god platform til arbejde med nogle af de teknologier du nævner. Der er ingen tvivl om at AI vil spille en central rolle i denne udviklingprocess.

Esben Spangsege (Head of Alpha, AFA JCDecaux)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 22:44

Der er ingen tvivl om at droner kommer til at løse mange problemer i fremtiden. Derfor er dette projekt vigtigt.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:52

Hej Esben
Tak for din kommentar.
Jeg er glad for at du synes at det er vigtigt projekt - det synes vi også. Vi håber at det kan fungerer som en platform til udvikling af en portefølje af teknologier der også kan være brugbare i andre domæner.

Niels Bjørn Bugge Grathwohl (Ph.d. datalogi, KU)
Mandag d. 21/5-18 kl. 19:47

Formålet med en resultatkontrakt er bl.a. at udvikle vores viden og kompetencer inden for et givent område, sådan at vi som samfund kan være med til at definere, bruge og udvikle cutting-edge teknologi i fremtiden. Det lever dette forslag til fulde op til. Det at flyve med droner og bruge dem til forskellige industrielle formål er interessant men ikke just cutting edge mere -- og heldigvis for det: Droner er blevet taget vel imod inden for et væld af brancher, og man er i fuld færd med at flyve med dem og lære mulighederne at kende. Det at få sværme af droner til at flyve (semi)autonomt og arbejde sammen er derimod et felt der endnu teknologisk er på fosterstadiet. Der er masser af udfordringer og svære problemer der nødvendigvis skal løses førend "normale" virksomheder kan anvende teknologien. Netop derfor er dette et meget fornuftigt forslag til en resultatkontrakt. En strategisk satsning i denne retning -- at udvikle dronerne egne evner -- vil hjælpe danske virksomheder med hurtigere at kunne udnytte de endnu større muligheder som intelligente og autonome droner åbner op for.
Projektbeskrivelsen nævner, at der vil blive taget udgangspunkt i open source software. Det mener jeg er den rigtige vej at gå: Jo flere parter der kan blive enige om fælles standarder og software, jo bedre teknologi vil man kunne bygge til prisen. En af kernefordelene ved OS software er netop dette.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:57

Hej Niels
Tak for din kommentar.
Jeg er helt enige i din faglige kommentar om at det ønskede område er nyt og uafprøvet i kommercielle domæner og sammenholdt med at vi ønsker at bruge OS komponenter, mener vi også at det giver den bedste mulighed for danske virksomheder at bruge denne teknologi. For der er ingen tvivl om at vi, i Danmark, ikke har de samme resurser som andre steder og derfor bliver vi nødt til at arbejde sammen.

Esben Søe (Software Pilot, Trifork A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:06

Super interessant forslag

Hvis vi som nation skal holde os på forkant er det nødvendigt med fremsynede ideer som denne.
En vision der ser ud over enkeltfirmaers interesse, der baserer sig på open source fremfor proprietær teknologi og som åbner for muligheden for et bredt samarbejde er nødvendig for at rykke os fra en tilstand hvor dyrt manuelt arbejde er de facto standard op til en plads fremme i feltet hvor selv små og mellemstore virksomheder kan få gavn af den nye teknologi.

En fremgangsmåde hvor sikkerhed er i højsædet er vigtig for at skabe en fremtid hvor borgere kan følge sig trykke ved de droner der uden tvivl kommer til at forekomme oftere og mere mangfoldigt i vores luftrum.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:26

Hej Esben
Tak for din kommentar.
Jeg er enig med dig i at det er vigtigt med et fokus på at automatisere det meget manuelle arbejde, men samtidig have fokus på sikkerhedsaspektet, da det jo netop er flyvende ting vi har med at gøre.
Der er ingen tvivl om at der skal være fokus på at lave en platform som borgerne kan føle sig trygge ved.

Daniel Doktor (Digital Art Director, Novicell ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:30

Jeg synes forslaget giver rigtig god mening, set i lyset af hvor den teknologiske udvikling er på vej hen. Jeg ser flere brancher hvor drone-teknologien vil være givtig – herunder byggeri, Commerce, ejendomsmægler etc.
Derfor støtter jeg op om Mortens forslag

Daniel Doktor, Digital Art Director
Novicell ApS

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:28

Hej Daniel
Tak for dit svar.
Vi har udvalgt eksempler fra, bla byggebranchen, i vores ansøgning for at eksemplificere potentialet, men der er ingen tvivl om at de generelle algoritmer bør kunne udnyttes i andre brancher også, således at der støttes op om en bred vifte af de danske virksomheder.

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:28

Droner, AI og IoT er teknologiske områder i massiv vækst. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:32

Hej Kim
Tak for din kommentar.
Vi arbejder også på at bibringe et samarbejde med internationale spillere, således at vi, som et lille land, ikke forsøger at gå enegang. Helt konkret er vi i kontakt med flere folk fra Europa samt de førende forskere indenfor området i Sydkorea.
Vores forhåbning er at vi kan konkretisere disse i koordinering med de relevante danske universiteter, så vi kan sikre os at udnytte de synergieffekter der vil opstå mellem universiteter, GTS'er og danske virksomheder.
På den måde håber vi at der kan arbejdes med et fælles fodslag for åbne standarder for et større område end Danmark.

Kristian Skaarup (CEO, Lorenz Technology Aps)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:57

Hos Lorenz Technology finder vi denne del af udvikling yderst interessant. Vi arbejder i dag med at udvikle software til at gøre dronerne autonome og opfatter dronen som en IOT enhed. Det er vores opfattelse at de sunde forretningscases kræver at dronerne bliver mere autonome og fungerer som IOT enhed. Projektet er meget relevant og vi deltager gerne med viden til projektet.

Kristian Skaarup
CEO - Lorenz Technology

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:36

Hej Kristian
Tak for din kommentar
Vi er helt enige i vores blik på droner som IoT enheder - det er nemlig bare en enhed der kan bevæge sig.
I vores øjne, er det netop interessant, når man begynder at tænke på det i disse termer, da det åbner op for flere brugsscenarier end der tænkes i i dag. Tilsvarende, kan man forestille sig mange spændende muligheder, hvis man kan bruge udnytte sværme og den teknologi.
Jeg håber meget at vi kan konkretisere et potentielt samarbejde, såfremt at denne ansøgning bliver godkendt.

John Paulin Hansen (Professor, Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:12

Et godt initiativ som jeg fuldt kan støtte. Dog vil jeg opfordre til at I også tænker bredere end flyvende droner. Jeg tror autonome transport robotter som kører på jorden vil få brug for samme integrerede platform som den I her har på tegnebrættet. Kørende robotter kan bringe et tungere payload end flyvende og de kan forblive operationelle i længere tid på en opladning. Endelig vil der være en lang række brugsscenarier, eksempelvis indendørs på arbejdspladser, hvor vi ikke vil bryde os om at have droner flyvende om ørene. Men hvor det vil være OK med en rullerobot i ben-højde.
John Paulin Hansen
Professor, DTU Management

Morten Skov (R&D specialist, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:52

Hej John
Tak for din kommentar.
Vi har i den her ansøgning valgt at fokusere på den klassiske beskrivelse af droner for forståelsens skyld. Når det er sagt, så er vi meget inspireret af DTU's TAPAS framework, som vi håber at arbejde med i projektperioden.
Vi mener også at sammenhængen er så stor, at det ikke giver mening kun at arbejde med det flyvende domæne, men derimod udnytte den samme teknologi på flere områder, om det så er flyvende, kørende eller sejlende.

Andreas Hjortgaard Danielsen (CTO, Collektive)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:20

Meget spændende og relevant forslag. Som I også refererer til i forslaget, så er der i øjeblikket stort fokus på at få neurale netværk til at køre på specialiserede chips, der kan minimere strømforbruget. Dette åbner helt nye muligheder for at afvikle algoritmerne på mindre enheder i stedet for at skulle afvikle i et cloud-miljø. Vi ser det allerede i smartphones, men autonome droner, der skal ud og flyve i svært tilgængelige områder er en oplagt use case til denne teknologi. Både ift. styringen af dronerne, men også til at analysere sensor- og billeddata, mens dronerne er i luften.
At platformen, der skal udvikles, baseres på open source-teknologi kan jeg også kun bifalde.

Andreas Hjortgard Danielsen
Co-founder and CTO, Collektive