Sikkerheds- og privacyværktøjer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Berit Skjernaa
Projektleder, Senior Security Architect

Denne aktivitet har fokus på at udvikle kompetencer og ydelser indenfor it-sikkerhed og privacy med henblik på at hjælpe danske virksomheder med at drive og styrke deres forretning set i lyset af nye krav fra kunder og myndigheder indenfor it-sikkerhed og privacy. Dette inkluderer både tekniske løsninger og processer. Aktiviteten tager afsæt i Alexandra Instituttets stærke kompetencer inden for it-sikkerhed, suppleret med specialiseret viden fra DELTA og DBI omkring hhv. hardware og brugeradfærd i relation til it-sikkerhed. Som et vigtigt element inddrages en interessentgruppe med en bred sammensætning af private og offentlige leverandører såvel som aftagere af it-sikkerheds- og privacyydelser. Dette for at sikre at de kompetencer og ydelser der udvikles dækker konkrete behov, som ikke allerede er dækket af markedet. Endvidere fokuseres på at få spredt viden om it-sikkerhed og privacy, og hvilke løsninger der findes i markedet, samt hvor man kan få assistance.
I aktiviteten arbejdes med forskellige kategorier af ydelser:
• Screening og guides, fx valg af cloudbaseret fildelingssystem
• Metodik, fx SPbD-tjek (inspireret af Innovationstjek) og OCTAVE-baseret letvægtsanalyseframework indenfor IoT
• Innovativ brug af eksisterende teknologi, fx sikker og brugervenlig konfiguration af sikre produktionssystemer
• Nye teknologier, fx analyseværktøjer som regner på krypterede data.

Budget:
2016: 3.200.000 kr.
2017: 4.000.000 kr.
2018: 3.200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Sikkerhed- og Privacy-by-Design (SPbD)

Nøgleord