Sikring af kritiske systemer og kritisk infrastruktur

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Både Danmark og andre lande er i gang med at digitalisere kritiske systemer og kritisk infrastruktur og forbinde dem til internettet.

Det gælder rent digital kritisk infrastruktur, som vores samfund er afhængig af, men det gælder også fysisk kritiske systemer i vores virksomheder og fysisk kritisk infrastruktur, der digitaliseres. Dette gælder i særdelshed OT-netværk (operational technology, dvs. datanetværk i fabriks- og produktionsmiljøer modsat klassiske it-netværk), IoT-enheder samt samfundsmæssigt kritisk infrastruktur i f.eks. forsyningssektoren.

Denne aktivitet vil både omhandle sikring af kritiske systemer i danske virksomheder og dansk kritisk infrastruktur, men vi vil hovedsageligt fokusere på at hjælpe danske virksomheder med at kunne levere produkter og tjenester til kritiske systemer og kritisk infrastruktur i både Danmark og udlandet. Både herhjemme og i udlandet er der øget fokus på cybersikkerheden i kritisk infrastruktur – bl.a. via NIS-direktivet og cybersikkerhedsforordningen

Konkret vil dette aktivitetsområde bidrage til indsatsområdet overordnede mål med et eller flere nye samarbejder med vidensinstitutioner og en F&I ansøgning.

Der vil blive arbejdet på teknologiske services, disse forventes dog først at være klar til markedet i en efterfølgende aktivitetsperiode.