Simulatortræning i energieffektiv operation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Med henblik på at realisere den netop vedtagne grønne transportpolitik foreslås det at GTS-nettet udvikler viden, systemer og metoder, som kan sikre en stadig mere effektiv skibstransport samtidigt med, at energiforbrug og emissioner nedbringes.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der blive udvikles nye kurser i energioptimal manøvrering, hvor der er fokus på teknisk skibshåndtering, energirelateret adfærdsregulering, systemforståelse og MMI, og der vil blive udviklet værktøjer til objektiv vurdering af navigatørers evne til at manøvrere sikkert og energieffektivt. Videre foreslås der udviklet effektive datagenereringsværktøjer der på baggrund af højopløselige luftfotos hurtigt kan generere de avancerede 3D visuelle modeller der anvendelse i simulatorbaseret træning.