Simulering af avanceret løfteudstyr – offshore vind

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Transport
Jacob Michelsen
Senior Specialist

Dansk havvind er konstant udfordret ift. at udvide de operationelle grænser for kranløft. I denne aktivitet vil der blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der understøtter udviklingen af avanceret løfteudstyr til havvindmølleindustrien.

Danmarks førende position inden for udvikling, produktion og installation af havvindmøller er til dels skabt på grundlag af en række små og mellemstore danske virksomheder, der designer og producerer avanceret løfteudstyr, som understøtter installation og servicering af havvindmøller. Ønsket om at sænke prisen per produceret kilowatt-time, fører naturligt til større møller, der samtidigt installeres på dybere og dybere vand, og ofte på vejrmæssigt udfordrende positioner. En måde at reducere installationsomkostningerne på er at udvide vejrvinduerne, i hvilke det er muligt at gennemføre installationerne, så meget som muligt. Industrien har konkrete ønsker om at hæve vejrvinduets vindgrænse for vingemontage fra 12 m/s til 15 m/s (eller højere). Installationstiden kan samtidigt reduceres gennem præcis, effektiv og sikker planlægning og gennemførelse af løftet.

Det er således i høj grad løfteudstyret, der er den kritiske parameter i forbindelse med installationer til havs, og fremstår derfor også centralt i forbindelse med at udvide de vejrafhængige operationsgrænser. Løfteudstyret udgør forbindelsen mellem kranens krog og løfte-objektet, og styringen foregår i et samspil mellem kranfører, løftegrejsoperatør, dæksbemanding (banksman, signaler, slinger), og montører.

Det er derfor målet med dette projekt at udvikle en simulator for løfteudstyr, der understøtter udvikling af optimalt design af løfteudstyret, udvikling af effektive procedurer og optræning af operatører i udstyrets betjening. Projektet skal ses som en naturlig forlængelse af vores tidligere RK projekter inden for offshore simulering (DP, jack-up og kranfunktionalitet).

Konkret vil aktiviteten udvikle simulatorbaserede værktøjer der understøtter simulering af:

  • Blade yokes (løfteåg) til montage af møllevinger.
  • Tag-line systemer til styring og dæmpning af kranlastens bevægelser.
  • Pile-grippers til up-ending og nedramning af monopælsfundamenter.
  • Løfteåg til montage af TP’er (transition-pieces), tårne og naceller.
  • Innovative kran koncepter (f.eks. Liftra selvhejsende kran)

Fælles for alle de nævnte typer af udstyr gælder, at de har komplicerede indbyggede gribe- og kontrol-mekanismer, at de er udstyrede med avancerede sensorer og at de er i stand til at udligne uønskede bevægelser og styre positionen af løfteemnerne præcist, under påvirkning af dynamiske kræfter fra både vand og vind. Aftestning af denne type udstyr er i praksis både dyr og risikabel.

 

Nøgleord

39 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kenneth Svinth (CEO Eltronic Wind SOlutions, Eltronic A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 13:42

Jeg kan kun støtte dette projekt. I dag er det meget svært for brugeren at forholde sig til noget nyt udstyr som f.eks er 8 meter høj og vejer 75 tons, til hvordan det skal bruges. Dette sket ofte først når der skal laves indkøring, test og ved første gangs brug at bruge for kendskab. Ved at udstyret er så stor, er der stor risiko for materiale skade men også personskade, da ingen før har brugt det. Derfor vil det være en rigtig god ide med dette simulator værktøj, således at alle bruger i fremtiden kan få en følelse og forståelse for hvad de kan blive mødt med når de står ude offshore første gang. Dette vil give en meget bedre sikkerhed for mandskab og produkterne. Så jeg kan kun anbefale dette projekt!

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:53

Hej Kenneth,
Mange tak for dine positive kommentarer. Jeg er helt enig i at simuleringen af løftegrejet og træning i dets brug har potentiale til at hæve sikkerheden for både personer og materiel. Derudover vil simuleringsværktøjerne også kunne understøtte designet af udstyret f.eks. med henblik på at udvide operationsgrænserne for sikker brug af løfteudstyret. Vi er glade for at erfare at du kan se behovet for et sådan simuleringsværktøj i offshore vindbranchen og at det har jeres bevågenhed.
mvh Jacob

Jesper Møller (Principal Key Expert Offshore , Siemens Gamesa)
Fredag d. 11/5-18 kl. 12:50

Er helt enig i, at industrien har behov for den slags simuleringers muligheder.
Vores komponenter bliver større, vi rykker længere ud offshore, i et endnu mere udfordrerne miljø. Dette sætter endnu større krav til vores løfteudstyr samt set-up.

Der er et stort pris pres i markedet, som kun lige er begyndt, det gør at vi skal tænke alternativt.
Jeg så gerne at i inkluderede løft fra et flydende skib evt. Også installation af møllen fra et flydende kranskib

Jeg vil gerne bidrage med noget sparring igennem projektet.

Mvh Jesper

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 16:53

Hej Jesper,
Tak for kommentarerne og specielt om de voksende krav til løfteudstyret og de konstante krav om øget effektivisering der lægger pres på markedet for at udnytte teknologier maksimalt og for at tænke alternativt.

Simulering af løft med kranen monteret på et flydende fartøj er noget vi allerede behersker og på denne basis vil vi i dette projekt udvikle simuleringsværktøjer for det tilhørende løfteudstyr med henblik på designoptimering og verifikationstest. Fra et flydende installationsfartøj skal løfteudstyret typisk automatisk udkompensere lastens bevægelser induceret af kranskibets bevægelser i vind og bølger. Operationen bliver yderligere kompliceret hvis der er tale om løft fra et flydende fartøj til et andet.

Også mange tak for tilkendegivelsen vedr. sparring igennem projektet, det tager vi meget gerne imod.
Mvh Jacob

Anja Jensen (Sales Engineer, Mammoet Denmark)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:47

Vi er enige i at der er et behov for at kunne forudsige vejrvinduer bedre end vi kan i dag – det kan altid blive bedre. Og hvis en simulator kan hjælpe med dette er det klart noget vi støtter op om. At rejse vindmøller – både onshore og offshore er meget afhængige af at kunne forudsige hvornår man kan arbejde, og ventetid er en af de meget omkostnings tunge poster for et vindprojekt. Derfor vil enhver teknologi der kan assisterer være værd at undersøge nærmere. Bedre viden før et løft kan også være med til at reducerer risikoen, og i sidste ende øge sikkerhed for de folk der arbejder på site.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:21

Hej Anja,
Tak for de positive kommentarer. Og som du netop fremhæver er præcise simuleringer af kranlastens bevægelser, under indflydelse af turbulent vind og evt. bølger, samt dæmpningen fra tag line systemer, en afgørende forudsætning for en rationel dimensionering af operationsgrænserne (vejrvinduet) for løftet. Og i design-fasen af løfteudstyr kan sådanne simuleringer endvidere benyttes til konstruktivt at udvide vejrvinduer og dermed reducere omfanget af de omkostningstunge ventetider. Ydermere er der et trænings-potentiale omkring betjening af udstyret med henblik på at reducere risici og øge sikkerheden.
mvh Jacob

Thomas Poulsen (Managing Partner, Renewable Energy Solutions)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:45

Der er lavet et rigtig flot forarbejde i INNOlog projektet, og det virker derfor rigtigt, at der bør laves testfaciliteter, som kan hjælpe med at facilitere den nødvendige standardisering. Vi har tidligere i et andet projekt arbejdet med at foreslå, at der bør være en offshore test facilitet til disse typer aktiviteter, og at det ville være bedst, om en sådan lå i Danmark i forhold til mulig frontposition for danske organisationer i den forbindelse. Vi støtter gerne op

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:49

Hej Thomas,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet. Som du er inde på, så er det netop et af projektets formål at etablere test-faciliteter for komplekse offshore løft med anvendelse af avanceret løfteudstyr. Både for at afteste designs under forskellige forhold på en sikker måde, men også for at kunne optimere designs (f.eks. maksimere vejrvinduer) og for at kunne træne operatører. Alt sammen medvirkende til at sikre danske virksomheder en frontposition på dette vigtige område inden for offshore vind.

Mvh Jacob.

Martin Waldstrøm (Global Wind Director , Dansk Ingeniør Service A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:55

Jeg synes det er et rigtig spændende projekt med et stort potentiale. Det kan især hjælpe os til at mindske engineering cost, time to market og identificere person risiko ved løft. Dette kan bidrage til bedre og stærkere produkter, som i sidste ende vil ændre vejrvinduet til det positive og samtidig bringe LOCE ned .
Er spændt på at følge udviklingen på projektet, som helt sikkert kan være med til at DK beholder sin førende rolle inden for offshore vind.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:15

Hej Martin,

Mange tak for dine positive kommentarer. Et vigtigt mål for projektet er som du påpeger netop at sænke Levelized Cost of Energy (LCOE) gennem effektiviseringer af installations-processen, færre venteperioder gennem udvidede vejr-vinduer og selvfølgelig øget sikkerhed for både personer og materiel. Det er tanken i projektet at etablere en følgegruppe, hvorigennem danske virksomheder vil kunne både påvirke og følge projektet og her vil I være velkomne til at deltage.

mvh Jacob.

Søren Messmann (Head of operations and HSSEQ, Blue Water shipping A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 22:51

Projektet vil blandt andet kunne bruges i træning af vores mandskab, inden udstyret bruges første gang. Det vil kunne nedsætte risiko ved forkert anvendelse og derved højne sikkerheden, både når der ses på lastetid / lossetid samt sikkerheden for mandskabet der anvender udstyret.
Og vil derfor kunne bruges til at højne produktions flow i forbindelse med lastning og losning af skibene under land.

Simuleringen vil også afhjælpe med at afdække en del sikkerheds perspektiver i forbindelse med risikovurderingen af arbejdet, inden arbejdets udførsel.

Helt klart et værktøj der vil kunne anvendes ved planlægning, test og træning.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:29

Hej Søren,

Tak for din støtte og dine positive kommentarer. Operatørtræning er helt klart et oplagt formål, med alle de effektivitets- og sikkerheds-forbedrende muligheder som du nævner. Herunder også optimering af laste- og lodseprocesser, hvor løfteudstyret jo også er i brug. Simuleringerne vil typisk danne grundlag for risikovurderinger og risikovurderingerne kan igen indgå i designprocesserne for at optimere løftegrejet.

mvh Jacob.

Hans Jørgen Riber (Head of Business Development, LICengineering)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:52

Da det i høj grad løfteudstyret, der er den kritiske parameter i forbindelse med installationer af vindmøller til havs, er projektet vigtigt for at vi til stadighed kan udvikle installations teknologien og vedblive med at være i front indenfor Havmøller.
Projektet løber fint i tråd med et sideløbende projekt om udvikling og standardisering af Guidelines til løft og installation af havmølle komponenter. Dette er drevet af Offshore Energy Klyngen sammen med MHI Vestas Offshore Wind A/S, Siemens Wind Power A/S, Vestas Wind Systems A/S og LICegnieering.
mvh
Hans Jørgen Riber

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:39

Hej Hans Jørgen,

Mange tak for dine positive kommentarer. Kan kun være enig i at projektet kan bidrage til fortsat udvikling af installations teknologi – herunder løfteudstyr. Og dermed styrke dansk industri på dette punkt så vi fortsat kan ligge langt fremme teknologisk.
FORCE Technology var også sammen med de nævnte partnere en aktiv bidragsyder til INNOLog delprojektet omkring udviklingen af guidelines for løfteoperationer inden for offshore vind, og vi har derigennem knyttet vigtige kontakter til industrien, som også det aktuelle projekt kan drage nytte af.

mvh Jacob.

Jan Schanke-Jørgensen (COO, Fred. Olsen Windcarrier)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:35

Dette er et viktig tiltag for at kunne løfte industrien vidre. Det at kunne automatisere beslutninger bassert på sensor vil kunne give mere effektiv udnyttelse af operations vinduer og samtidig fjerne personlige meninger om hvordan kræfter virker i operasjonen. At kunne intregrere mellem forskellige udstyrs og service leverandører og træne på dette inden operations start kan absolut bidrage til at minimere risk. At inkludere ikke kun løfteudstyret, men også tilgænglig data på kranerne burde overvejes i projected.
Støtter dette project fuldt ud.

Mvh Jan Schanke-Jørgensen

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:27

Hej Jan,

Tak for din støtte til projektet og dine positive kommentarer. Som du fremhæver vil udviklingen af løfteudstyr med stadigt stigende grader af automation understøtte optimal udnyttelse af objektivt bestemte operationsvinduer. De nye simulator værktøjer vil kunne bruges til design og indtuning af de automatiske kontrolsystemer. Ligeledes er operatør træning oplagt for at minimere risici under installationer. Det er naturligvis tanken at både løfteudstyret men også kranen som det foreslås, og tillige fartøjet de er placeret på, modelleres så de kan betjenes og simuleres korrekt og med fuld realisme.

mvh Jacob

P.Keld Rasmussen (Head of Engineering, A2SEA A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:45

Der er ingen tvivl om, at vindmøllebranchen stadig er under udvikling for at nedbringe cost-of-energy, herunder selve installationen af møllerne. Der er brug for alle former for innovativ tankegang, og den herværende opgave med at kunne simulere brugen af (nyt) løfteudstyr kan kun hilses velkommen. Der kan spares mange omkostninger, hvis børnesygdommene i nyt udstyr kan reduceres mest muligt inden operativt brug.
En sådan simulator vil desuden, som det er nævnt i flere indlæg, også kunne bruges til træning af operatører såvel som vurdering af processer.
Der er også tidligere nævnt, at løft fra flydende skib vil være eftertragtet at kunne simulere, da man nok kan forvente at vindmøllerne på et tidspunkt kommer så langt ud til havs, at jack-up ikke er realistisk. Når den tid kommer, vil ønsket, som sædvanlig, være at kunne opnå et så stort vejrvindue som muligt, at operere i.
Mvh Keld Rasmussen A2SEA

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:27

Hej Keld,

Mange tak for dine positive kommentarer, som vi er meget enige i. Både betragtningerne omkring potentialet for yderligere reduktion af LCOE, potentialet for design og test af nyt udstyr og for virkelighedstro træning af operatører.
Simulering af installation fra et flydende fartøj er måske særligt interessant pga. den udvikling der foregår med møllernes og dermed fundamenternes størrelse, kombineret med den stadigt stigende vanddybde som installationerne foregår på. Simuleringerne vil her integrere både skibets respons i søen og lastens opførsel under påvirkning af ydre kræfter og af løfteudstyrets indbyggede kontrolsystemer.

mvh Jacob.

Peter Tolstrup (Maskiningeniør, Ingeniørkontor Vest A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 09:51

Der er konstant behov for udvikling af nye fysiske værktøjer som kan bruges til løft og flyt af stadig større emner. For at sikre at denne udvikling ikke går i står eller bliver en begrænsning i udviklingen af nye metoder, så vil det kræve nye simuleringsværktøjer. Med simuleringen kan vi på et meget tidligt stadie i udviklingen sætte ind og optimerere det udstyr der skal løfte delene på plads i de fremtidige vindmøller. Vindmøller som til stadighed bliver større og vi må forvente at lysten til at udvikle møller og vinger med større effektivitet er konstant og derfor fordre nye og markant forbedrede værktøjer til løft. Med klart forbedret muligheder for simulering af løft af vindmølle dele vil der også blive plads og mulighed for at tænke nyt omkring værktøjerne. Vi har i dag kendte teknologier som flittige udviklere har brugt lang tid på at fintune. Markedet efterspørger nye muligheder med en hastighed som ikke tillader at vi fortsætter med at udvikle på samme måde. Det vil blive en begrænsning for anvendelse af ny teknologi som ellers kunne være til gavn for den brede befolkning. Vi ved at der fokus på økonomien omkring installation og drift af vindmøller og her vil simuleringen kunne hjælpe os til at sikre løft i vind og vejr forhold der i dag ikke er tænkelige. Sidst men ikke mindst giver det større mulighed for at tænke ud af boksen omkring nye måder at løse opgaverne på.
Mvh Peter Tolstrup
Ingeniørkontor Vest

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:12

Hej Peter,

Tak for din opbakning til projektet og for dine gode og positive kommentarer. Vi er glade for at I bekræfter behovet for projektets simuleringsværktøjer, som et middel til at optimere, fintune og omkostningsreducere fremtidens løfteudstyr på et tidligt stadie i designet. Herunder også at I fremhæver markedets efterspørgsel af nye løftekoncepter og nye designs på kortere tid. Det forventer vi at de nye simuleringsværktøjer vil kunne understøtte.

mvh Jacob.

Søren Bæk Christensen (Adm. direktør, Aalborg Stevedore Company A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:20

Jeg kan kun støtte op omkring en stadig udvikling og modernisering af det løfteudstyr, der bruges til håndtering af vinger og komponenter. Branchen efterspørger hele tiden lavere omkostninger og det kan efter min mening bl.a. fremskaffes ved at tænke smarte og standardiserede løsninger. Vi oplever alt for ofte, at det nuværende løftegrej er for ufleksibelt og svært af montere/håndtere. Derfor øges arbejdstiden ved operationerne og omkostningerne følger proportionelt med.
m.v.h.
Søren Bæk Christensen

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:11

Hej Søren,

Mange tak for din støtte til projektet og for dine positive kommentarer. Vi er helt enige i dine bemærkninger omkring fokus på fleksible - og gerne standardiserede - løsninger inden for løfteudstyr, med henblik på at øge sikkerheden, reducere tiden og omkostningerne ved lastning, lodsning og installations opgaver.

mvh Jacob.

Søren Kellenberger (Business Unit Director, R&D A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:54

Projektet er bestemt relevant da det er yderst vanskeligt (og dyrt) at skabe et realistisk ikke virtuelt testmiljø til det udstyr der bruges og udvikles.
Især i forbindelse med oplæring af personale vil det være en langt mere effektiv måde at afprøve nyt udstyr på, og oplære nye medarbejdere i brugen af udstyret.
Det vil også give ingeniørerne muligheden for at teste det udstyr de udvikler, hvilket formentlig også vil kunne føre til bedre løsninger.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:13

Hej Søren,

Tak for gode og positive kommentarer. Helt enig i perspektiverne for at træne og oplære personale i at betjene løfteudstyret i et simulatormiljø. Som du nævner så giver virtuelle simuleringer mulighed for at udføre virkelighedstro træning under forhold, som det ellers ville være vanskeligt, risikabelt og omkostningstungt at opnå. Vi er glade for at du også kan se udnyttelsen af simuleringer i forbindelse med udstyrs-design og aftestning som en oplagt mulighed. Vi ser frem til et spændende samarbejde om disse aktiviteter.

mvh Jacob.

Per Velk (Senior konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:14

Operationer til søs med meget store komponenter er både sikkerhedsmæssigt og økonomisk en væsentlig faktor i fremtidens udbygning af havmølleparker. Disse operationer skal i høj grad leve op til internationale maritime konventioner og tilhørende standarder. Et dansk initiativ til simulering af disse processer bør blive en del af fremtidens designproces og på sigt indarbejdes i kommende internationale standarder. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:06

Hej Per,

Tak for dine positive og interessante kommentarer til projektet. Er enig i dine betragtninger omkring hvor vigtig en faktor løfteoperationer og løfteudstyr er ved installation og servicering af nuværende og fremtidige havvindmølleparker, hvorfor projektet netop tager sigte på at inddrage simulering som en integreret del af designprocessen, herunder paralleludvikling af træningsforløb for operatørerne for at understøtte en sikker og effektiv udnyttelse af løfteudstyret. Mange tak for Dansk Standards opbakning til projektet.

mvh Jacob.

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC - Maritime Development Center / TINV - Transportens Innovationsnetværk)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:00

Vi hilser projektet velkommen. Ifm. INNOLOG projektet stod det klart, at der er et stor ønske på tværs af virksomhederne indenfor offshore vind om at arbejde med reducere omkostningerne ved installation af møllerne. Her ville det være en fordel at design, udvikling, produktion og anvendelse af udstyr gøres hurtigere og nemmere ved at benytte simulatorbaserede modeller. Derudover vil det være en stor fordel at installationsskibene kan arbejde flere dage ved udvide vejrprognosegrænseren.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:07

Hej Jan,

Mange tak for de positive kommentarer og for jeres støtte til projektet. Reduktion af LCoE er jo den bedste parameter til at måle effektiviseringsgevinster på. Og denne reduktion kan opnås som en kombination af både objektiv rationel dimensionering af vejrvinduer, kortere installationstid, billigere løfteudstyr og andet – og her kan de beskrevne simuleringsfunktionaliteter for løfteudstyr bidrage positivt ved både design, ind-tuning, aftestning og operatørtræning. Vi har i mange år brugt både Transportens Innovationsnetværk (TINV) og OffshoreEnergy.dk som videnhjemtagnings- og videnformidlingsplatforme i forbindelse med netværksarrangementer og her er INNOlog-projektet et godt eksempel. Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde.

mvh Jacob.

Jon V. Kringelum (R&D Roadmap Coordinator, Ørsted Wind Power)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:34

Simuleringer af marine operationer har stort potentiale til at forbedre installationen af havvindmøller og selve løfteprocessen byder på udfordringer der er relevante at løse denne vej. Det er vigtigt at projektet har tæt kontakt til industrien, herunder også at indhente erfaringer fra udenlandske aktører på området.
Behovet for mere præcise løft bliver kun større i de kommende år i takt med at vilkårene i de områder hvor vindmøllerne installeres og drives bliver stadigt mere krævende. Avancerede simuleringer kan også have en positiv indvirkning på sikkerhed og forbedre udarbejdelsen af metodebeskrivelser. Det kunne overvejes at dele aktiviteterne op i to: En med fokus på simulering af løfteprocesser generelt og en anden med fokus på selve løfteudstyret som beskrevet i forslaget.
Ørsted ser positivt på dette projekt, og ser gerne at forslaget støttes.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:20

Hej Jon,

Tak for dine positive og interessante kommentarer. Projektet tager netop sigte på de stigende udfordringer som du nævner. Vi ser muligheden for simuleringer både under design og under udvikling af løfteprocesser som netop en styrke ved dette projekt, og selvom simulering af løfteprocesser og design af løfteudstyr kan betragtes som separate opgaver, understøtter brug af simulatorer jo netop at løfteprocedurerne kan udvikles iterativt som en integreret del af designprocessen for løfteudstyret.
Vi er glade for at Ørsted Wind Power støtter projektet og er enige i, at det er vigtigt at drive projektet i tæt kontakt med industrien, og der vil blive oprettet en industriel følgegruppe hvor også Ørsted er velkomne.

mvh Jacob.

Patrick Nybroe (Stress Engineer, Flindt Kristensen Engineering)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:48

Det lyder som et spændende projekt med et stort potentiale for at reducere omkostningerne til både Engineering samt offshore installation. Vi kan kun være enig i at vejrvinduerne skal udvides, og at et simuleringsværktøj vil være meget brugbart for at simulere de turbulente vind og vejrforhold. Det vil være yderst anvendeligt hvis værktøjet kan anvendes relativt tidligt i designfasen, således at løfteudstyret kan optimeres samt udfordring og risici kan blive klarlagt gennem risikovurderinger og DFMEA.
Vi ser frem til at følge udviklingen af projektet.
Mvh
Patrick

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:40

Hej Patrick,
Mange tak for jeres støtte og for jeres positive kommentarer til projektet. Vi er helt enige i, at projektet bl.a. skal have fokus på at optimere designprocessen med henblik på at udvide vejrvinduerne for brug af løfteudstyret gennem simulering i turbulente og varierende vejrforhold, og dermed understøtte præcise risikovurderinger. Der vil blive etableret en industriel følgegruppe og Flindt Kristensen Engineering skal være velkommen til at deltage i denne.
mvh Jacob.

John Fritsen (Teamleder, Teknisk Afdeling, Esbjerg Havn)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:57

Det er vigtigt for Esbjerg Havn, at der er konstant fokus på udvikling af innovativt løfteudstyr der øger sikkerheden og effektiviteten i forbindelse med kranoperationer på havnen.
Derfor vil Esbjerg Havn gerne bakke op om det påtænkte projekt.

Michael Macdonald Arnskov (Salgschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:36

Hej John,
Tak for jeres støtte til dette projekt. Innovation er en forudsætning for at fastholde den danske position på dette marked, hvor vi står godt men også hele tiden udfordres. Som en central aktør værdsætter vi derfor også Esbjerg Havns støtte og medvirken til at fremme dette projekt der netop skal være med til at fremme løsninger på de udfordringer, forventninger og problemstillinger denne industri møder.
Med venlig hilsen
Michael Macdonald Arnskov

Jacob Seier Nyvang (Design and project manager, Bladt Industries A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:17

Jeg har læst dette spændende og innovative projektforslag vedr. simulering af løfteudstyr inden for offshore vind og støtter gerne projektet der er meget relevant, da det tager fat om flere af de udfordringer, forventninger og problemstillinger som industrier mødes af. Ser frem til at følge projektet.

Michael Macdonald Arnskov (Salgschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:28

Hej Jacob,
Tak for din kommentar. Som GTS institut er det vores helt centrale rolle at bistå danske virksomheder med teknologisk udvikling og skubbe udviklingen i den rigtige retning. Vi er overbeviste om, at vi med dette projekt kan videreføre det udviklingsarbejde der har fundet sted og stadig finder sted m.h.p. at sikre den danske position på dette område.
Med venlig hilsen
Michael Macdonald Arnskov

Michael Macdonald Arnskov (Salgschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:35

Hej John,
Tak for jeres støtte til dette projekt. Innovation er en forudsætning for at fastholde den danske position på dette marked, hvor vi står godt men også hele tiden udfordres. Som en central aktør værdsætter vi derfor også Esbjerg Havns støtte og medvirken til at fremme dette projekt der netop skal være med til at fremme løsninger på de udfordringer, forventninger og problemstillinger denne industri møder.
Med venlig hilsen
Michael Macdonald Arnskov

Christian Munk Jensen (Projektleder, Offshoreenergy.dk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:57

Baseret på erfaringer fra INNOlog projektet (2015-2018) hvor vi holistisk vurderede hvor der med størst fordel kunne sættes ind for at reducere prisen på havvind og samtidig styrke dansk industri's konkurrenceevne er det min klare vurdering at netop det her projekt vil være et meget væsentligt sted at sætte ind. Vurderingen baserer sig på at vi I projektet gennemførte et internt litteraturstudie, interviews på tværs af værdikæden samt to industri workshops. Udover det var det ene af projektets leverancer en fælles guideline for design af løfteudstyr mm. udviklet i samarbejde med FORCE der gør bl.a. simulering af avanceret løfteudstyr nemmere. Det kunne kun lade sig gøre at lave guidelinen pga. et banebrydende samarbejde mellem Siemens Gamesa og MHI Vestas Offshore Wind. Det er derfor vigtigt at at det er nu hvor og ikke fx først i næste tre-årige periode at dette projekt kører så det bliver et dansk lokaliseret kompetence center. Jeg er meget spændt på at følge projektet.
Mvh. Christian Munk Jensen

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 1/6-18 kl. 00:28

Hej Christian,
Tak for dine kommentarer og opbakning til projektet. Vi er meget opmærksomme på det gode arbejde der blev udført i INNOlog og i denne sammenhæng specielt den omtalte guideline for planlægning og udførsel af løfteoperationer ifbm havvind installationer. Og finder derfor også at de i dette projekt beskrevne simulerings funktionaliteter vil udgøre et godt værktøj til både design, evt standardisering og operatør-træning for løfteudstyret, alt med henblik på at højne sikkerheden, reducere LCoE og derved samtidig støtte den danske vind-industri. Vi er glade for jeres interesse for projektet, som vil få etableret en industriel følgegruppe hvor interessenter er velkomne til at deltage.
Mvh Jacob