Slid, korrosion materialeafgivelse under bearbejdning af fødevarer og foderstoffer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Behov
Nedslidning og korrosion af produktionsudstyr betyder afgivelse af fremmede stoffer til fødevarer og foderstoffer. Principielt vil alle afslidte materialer, korrosionsprodukter og afsmitninger, fra procesudstyr i fødevare- og foderstofbranchen, komme til at indgå i fødekæden hvor de kan være årsag til allergier, hormonforstyrrelse, hæmmet udvikling af centralnervesystemet og evt. kræft.

Problemerne vil ofte kunne undgås ved korrekt valg af udstyr, materialer, overflader og rengøringsprocedurer, men indenfor mange brancher er der enten et meget begrænset fokus på disse aspekter eller også findes den nødvendige viden ikke.

Aktiviteter
Gennem en systematisk indsamling af viden og gennem et samarbejde med udstyrsproducenter og brancher om udvikling af overflader og materialer, vil der kunne opnås en afdækning og reduktion af problemet, hvilket vil gavne branchen, gennem længere levetid af udstyret, og forbrugerne gennem en reduceret påvirkning.

Teknologisk service
Den erhvervede viden vil kunne bruges af udstyrsproducenterne til at udvikle og udbyde produktionsudstyr med optimerede slid og korrosionsegenskaber, og med et materialevalg der sikrer forbrugernes sundhed. Samtidigt vil den erhvervede viden kunne bruges til en sundhedsmæssig vurdering af de materialer der aktuelt benyttes i industrien, med henblik på at erstatte problematiske materialer.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

ryding
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:10

Som en af landets førende producenter af maskiner og udstyr til den fødevareproducerende industri byder vi initiativerne til sikring af en effektiv produktion og sunde fødevarer velkommen.

Der er et stort behov for samarbejde med og vejledning af maskin- og sliddele producenterne mht.:

Produktionsteknisk processoptimering (maskindele produktion)
Produktionsteknisk erfaringsopsamling (fødevare produktion)
Forskning i højeffektive og hygejniske sliddele
Afdækning af nye hærdemetoder
Valg af nye og bedre materialer til imødegåelse af metal forurening

På den korte bane, dvs. i de næste to år, har vi mulighed for aktivt at deltage i ovennævnte aktiviteter med GTS-nettet, fødevare producenterne og andre.

Mvh.
Ole Ryding
Mgr. E&D
CFS Slagelse