Smart Grid Ready

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og energieffektivitet og Produktionsteknologi
Asser Kalsbøll
Business Development Engineer

DELTA ønsker på baggrund af egne kompetencer, via partnerkreds samt konsolidering af viden fra forskningsprojekter, at bringe test, simulering og rådgivning til myndigheder og virksomheder, der arbejder med smart grids.
DELTA vil sikre, at industriens produkter kan udnytte og håndtere det nært forestående el-nets mange muligheder og udfordringer.

Ny viden og serviceydelser
Smart Grid udviklingen er drevet af energimæssige målsætninger og er begyndt at blive konkret for apparatudviklere. Det har efterladt et behov for at kunne sikre koblingen mellem centralt styrede beslutninger til de muligheder og udfordringer, som de giver for dansk erhvervsliv. Særligt relevant er denne konkretisering af krav og muligheder for SMV’er og virksomheder, der producerer apparater, der skal interagere med fremtidens el-net. DELTA ønsker at dække dette behov ved at udbyde følgende services:

 • Rådgivning omkring valg af teknologi til en decideret fremtidssikring af nuværende produkter sendt på markedet ved en såkaldt ”Smart Grid Ready” service.
 • Rådgivning inden for pålidelighed ud fra helt nye brugsscenarier for apparater (tænd/sluk, øget robusthed mod fluktuationer i nettet).
 • EMC rådgivning således produkterne både beskytter og beskyttes mod støj fra el-nettet (transienter på forsyningsledninger).
 • Rådgivning indenfor kommunikation med virksomhedernes apparater på el-nettet, f.eks. ”Powerline communication” eller trådløs kommunikation.
 • Rådgivning omkring sikkerhed - integration af sikkerhedsmæssige aspekter ift. apparatet.
 • Test, simulering og rådgivning til myndigheder og virksomheder – f.eks. inden for integration af op- og afladning af elbiler på nettet; integration af ”smart meters” og håndtering af betaling; akustisk design og reduktion af støjniveau af Smart Grid enabled produkter, der aktiveres i nattetimerne.

For at kunne teste og rådgive indenfor Smart Grid skal de relevante og konkurrerende standarder klarlægges. Dette skal være både på apparatniveau, men også med hensyn til infrastruktur (komponenter i distributionsnettet). Flere delelementer bør her indgå:

 • Der opbygges viden omkring WiFi, Bluetooth LE, Ethernet, Powerline communications, Frequency monitoring (49.9 Hz indkobling) relateret til Smart Grid.
 • Viden omkring relevante standarder for apparatudviklere, myndigheder og den øvrige industri. Herunder standarderne 61727: Photovoltaic systems: characteristics of the utility interface, 61400-25-1 wind turbines: Communications for monitoring and control  of wind power plants, 61970, 61968, 61850, 96870-6, 62351, 50438 “Requirements for connection of micro-generators in parallel with public low voltage distribution networks” samt alle EMC relaterede standarder (SG3).
 • Videnopbygning omkring specifikke lovkrav samt generiske standarder, der driver og er relevant for primært apparatudviklere inkl. viden om Smart Meter integration i apparater.
 • Produkt differentieringsmuligheder for virksomheder med apparater på el-nettet.
 • Kurser afholdes for at øge opmærksomheden på fremtidens krav og inspirere virksomheder til at være på forkant på dette område.

Centrale aktiviteter
De nævnte områder kræver videnindsamling og konsolidering for at kunne både teste og rådgive om Smart Grid Ready produkter, således virksomhederne er på forkant med udviklingen, når Smart Grid begynder at være lovkrav samt efterspurgt af forbrugere.
Nogle af de centrale aktiviteter heri vil være:

 • Videnindsamling fra den lange række af danske og internationale forsknings- og forsøgsprojekter med Smart Grid og konkretisering af deres anvendelse og relevans for produkter og apparater.
 • Indsamling af data og erfaringer fra f.eks. ECO grid EU projektet på Bornholm.
 • Opbygning af nødvendige testsystemer og afklaring af nødvendige kombinationstest, herunder kompetenceopbygning. Udvikling af og opbygning af kombinationstest-metodikker mod Smart Grid, f.eks. Multi Environment Over Stress Testing (MEOST).
 • Udvikling og opbygning af kompetencer inden for netværkssimulering i forhold til produkter, grid simuleringer på produktniveau, netspænding og netfrekvens.
 • Deltagelse i standardiseringsarbejde samt hjemtagelse af standarder og regulativer, der samlet set stiller krav inden for Smart Grid.
 • Etablering af forsøg og testopstillinger til brug for Smart Grid Ready test.
 • Videnspredning gennem netværksgrupper og etableret Smart Grid initiativer, konferencer, hands-on seminarer, publikationer og lignende.

DELTA ønsker i denne aktivitet at opbygge den viden, som er central for virksomheder med relevante apparater, der i sin produktudvikling skal forholde sig til fremtidens el-net og de krav, det udløser til produktet. Denne aktivitetsplan indeholder således både FoU aktiviteter relateret til Smart Grid området med fokus på apparatudviklere såvel som infrastruktur- aktiviteter, der tager udgangspunkt i opbygningen af testsystemer.
Rationale for indsatsen
Som den grønne energi bliver mere udbredt, vil det blive ufravigeligt at lave et mere intelligent el-distributionsnet. Danmark er næsten unikt med hensyn til forsyningssikkerhed, men f.eks. i Paris og i flere U-lande er der flere strømafbrydelser dagligt. Når Smart Grid implementeres som løsningen, vil produkterne skulle være Smart Grid kompatible, dette gælder selvfølgelig også for nicheprodukter leveret af SMV’er.
Smart Grid har været genstand for stor opmærksomhed igennem en årrække og har genereret en stribe forsknings- og demonstrationsprojekter. Danmark er helt i front med viden og teknologi til at implementere dette. Denne viden skal nu høstes til gavn for SMV’er, således forskningsresultater kan konkretiseres i produktudviklingen. Kort sagt er Smart Grid konceptet, at el-nettet kan bestemme, om f.eks. et køleskab skal være tændt eller slukket den næste time. Disse potentielle store forandringer i brugsmønstret i el-nettet har stor betydning på produktniveau. Dette initiativ sætter fokus på netop dette forhold, som forholdsmæssigt har været overset. Smart Grid Ready produkter – altså produkter, der er udviklet med henblik på konsekvenser og muligheder i et Smart Grid – er forudsætningen for, at vi kan høste gevinsterne i et smartere el-net samt få et vækstudbytte fra de mange forsknings- og forsøgsindsatser.
Denne aktivitetsplan fokuserer herpå, således alle virksomheder, der udvikler eller producerer produkter, der vil være påvirket af Smart Grid, kan få test og rådgivning herom til deres produktudvikling. Samtidig konkretiserer og konsoliderer aktivitetsplanen viden fra de mange internationale og nationale projekter som forudsætning for, at en lille dansk virksomhed kan agere i forhold hertil. Aktivitetsplanen har således relation til de mange Smart Grid projekter i ind- og udland, der er gennemført eller aktive, herunder især det nye DTU PowerLab til 134 millioner samt ECO grid projektet på Bornholm. DTU PowerLab vil være en uundværlig medspiller i aktivitetsplanen, men hvor de fokuserer på komponenterne i distributionsnettet, vil DELTA fokusere på apparatudviklere, således disses produkter optimalt og sikkert kan kobles ind i både det danske og det udenlandske Smart Grid marked.
Mulige samarbejdspartnere

 • Universiteter: DTU PowerLab, AAU og SDU – alle med Smart Grid aktiviteter
 • Store internationale aktører: Siemens og Schneider – som meget aktive på distributionssiden
 • Udenlandske og danske energiselskaber, Energinet.dk og Energistyrelsen

8 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Amtrup Andersen
Torsdag d. 17/5-12 kl. 17:45

Både nationalt og internationalt fokus

Det er en fornøjelse at læse dette aktivitetsforslag som ønsker at styrke interoperabilitet for produkter til fremtidens Smart Grid, da det lige netop er denne fokusering og målrettet satsning der skal til, hvis vi i Danmark ønsker at styrke udrulningen af fremtidens elnet og eksporten af danske produkter og ydelser.

Efter nu igennem godt 10 år at have arbejdet med danske tekniske interesser, for de internationale standardiseringsorganisationer (IEC, ISO og CEN/CENELEC), ligger det mig meget på sinde at vi også fra dansk side udnytter de muligheder der ligger i at sikre en praktisk anvendelse af disse standarder.

I praksis vil det sige at tilgodese opbygning af nationale testcentre med internationalt forpligtende samarbejde til andre testcentre, standardiseringsorganer, brugergrupper, producenter og systemintegratorer.

Det er vigtigt at det sker en national forankring og en international koordinering, en balance som efter min mening er nøglen til succes.
Den nationale forankring er vigtig for at tilgodese det danske elnet med stor grad af vedvarende energi, decentral produktion, samt danske producenter og systemintegratoreres, muligheder for eksport - og på den anden side så er det meget vigtigt at koordinere aktiviteterne internationale (f.eks. gennem ESO, JRC, NIST m.fl.), så vi ikke støtter et parallelsystem.

Der er beskrevet 7 centrale aktiviteter, der alle er meget relevante, men som evt. med fordel kunne suppleres med følgende:

1. Opbygning af nationale brugergrupper for producenter af elsystem komponenter, systemintegratorer og tekniske rådgivere - som kan være med til at understøtte interoperabilitetstest.

2. International koordinering med andre testcentre (evt. gennem det europæiske Joint Research Center), som sikre at de udarbejdede konformancetest og testsystemer, er de samme internationalt - dette vil styre eksportmulighederne.

3. Tæt samarbejde og resultatformidling tilbage til de internationale standardiserings organisationer - hvilket er meget vigtigt for styrkelse af standardiseringsarbejdet og til sikring af en vedvarende international proces.

Håber disse input kan bruges fremadrettet i processen for styrkelse af aktiviteterne for 'Smart Grid Ready - produkter og serviceydelser.

Claus Amtrup Andersen, EURISCO

Asser Kalsbøll
Torsdag d. 17/5-12 kl. 19:24

Kære Claus,

Tak for din positive tilkendegivelse og dine konkrete forslag. De er alle tre belevet noteret såvel som din øvrige tanker. Jeg kan fortælle dig vi er 100% enig i dine betragtninger - hvis danske virksomheder skal vækste på udenlandske markeder med deres produkter indenfor dette her mener vi også det er vigtigt at vi arbejder internationalt.

En del af aktiviteterne vil fra start ligeledes være at identificere alle relevante standarder der tværgående påvirker det vi her definerer som Smart Grid - således vi kan overvåge, påvirke og anvende viden fra disse igennem initiativet.
Dit indlæg var meget relevant og jeg vil gerne have lov at kontakte videre senere i processen.
Igen, tak for din henvendelse
Mvh
Asser

Bo Nørregaard Jørgensen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 10:23

Succesfuld integration af det Smarte elnet er afhængig af, at forbrugsside dynamisk og fleksibelt kan tilpasse sig den aktuelle forsyningssituation. Derfor er det nødvendigt at igangsætte aktiviteter der fokuser på hvordan elektricitetsforbruget i boliger, kommercielle bygninger, samt industrien bedst tilpasses en fluktuerende el-produktion. Specielt er der indenfor boliger og kommercielle bygninger behov for at klarlægge potentialet for Load-shifting (dvs. flytte elforbrug fra højlast til lavlast perioder) og Load-sculpting (dvs. intelligent styring af energiforbruget, således at energiforbruget til hvert tidspunkt kun er det absolutte nødvendige) for de mest energikrævende processer (f.eks. opvarmning, ventilation, belysning), samt identificere nødvendige teknologier der muliggør en sådan omstilling. I arbejdet med teknologier er der behov for fokus på fælles standarder og opbygning af test faciliteter, der kan sikre at nye produkter overholder disse standarder.

Anders Christoffer Sørensen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:22

Et rigtigt godt initiativ. Vi har i Gaia Solar selv søgt at blive en del af kommende smart grid projekter - med det formål at blive klogere på hvad kobling af solceller i et smart grid betyder for vores fremtidige produktudvikling. Der er behov for uvildig rådgivning for virksomheder, der ikke ønsker at "gifte" sig med en specifik teknologileverandør af smart grid styringssystemer.
/Anders Sørensen. R/D & Innovation Manager, Gaia Solar

Hjbconsult
Fredag d. 1/6-12 kl. 18:02

I forbindelse med jeg lavede en markeds rapport for Renewable Energy Development Programme i Kina blev det tydeligt at Smart Grid løsninger i det store land har store perspektiver på både kort og langt sigt for dansk industri/energi. Det gælder både for for forskning i produktions integration, netforskning, aktuelle netstyringsløsninger, men også på forbrugssiden med intelligente løsninger. Pt. er det kinesiske elnet ikke gearet til Smart Grid i stor stil da det er overbelastet og svagt og takstsystemerne ikke ligger op til Smart grid. Men elselskaberne og universiteterne havde et vågent øje til Smart grid løsninger på nettenes overbelastnings problemer.

Danmark er helt sikkert langt fremme i smart grid skoene, men kan hurtigt blive overhalet, så initiativet er et kærkomment for dansk industri. Jeg tænker derfor at initiativet også bør fokusere på de udenlandske standarder og udvikling med henblik på at sikre en fremtidig eksport af løsninger og produkter.

Hans Jørgen Brodersen
hjbconsult@gvdnet.dk
+45 26880228

Asser Kalsbøll
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:20

Kære Bo,
Tak for din kommentar.
Der er som du bl.a. selv kommer ind på, mange udfordringer i forbindelse med etableringen af Smart grids.
jeg kan bekræfte vi i høj grad vil beskæftige os med standarder i aktivitetsplanen da vi ser det dette som en kritisk succesfaktor for udrulning af smart grids.

Vi ønsker i høj grad samarbejde med universiteter og generelt integrere den viden der er akkumuleret gennem de over 100 forskningsprojekter der har kørt relateret til Smart Grids i Danmark. Vi ønsker at gøre det implementerbart og forståeligt for industriende at være "Smart Grid Ready" på produkt niveau således der kommer produkter ud der passer sammen samt løser de udfordringer de er målrettet mod.
Mvh
Asser

Asser Kalsbøll
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:25

Hej Anders,
Tak for din kommentar.
Netop operationalisering fra forskningsprojekt til produkt krav og specifikation er det vi ønsker at fokusere på.
Uvildighed er en hjørnesten i DELTA's rådgivningsfunktion, og det vil den naturligvis også være i den kommende resultatkontrakt.

Jeg mener en dialog med distribuerede VE kilder på forsyningssiden er et meget relevant sted at starte - derfor vil vi også gerne i dialog med den del af industrien(fx Gaia Solar) for at i detaljer identificere de barrierer du nævner.

jeg vil derfor gerne have lov at kontakte dig senere i processen.
Mvh
Asser

Asser Kalsbøll
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:28

Hej Hans,
Tak for din kommentar og input ift. Kina.
Kina er jo bestemt interessant for rigtig mange danske virksomheder - også i relation til Smart Grids.
Mvh
Asser