Smart Things Means Business – Design af forbundne devices og forretningsmodeller til industri og samfund

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Sandberg Kjærgaard
Specialist, IdemoLab

Denne aktivitetsplan har til formål at udvide FORCE Technologys serviceudbud i de tidlige faser af innovationsprojekter med rådgivningskompetencer omkring de nye forretningsmodeller, der opstår i hele værdikæden gennem teknologisk innovation.

Smart Things Means Business har til formål at skabe en interdisciplinær serviceydelse, der adresserer spændingsfeltet mellem ny teknologis forretningspotentiale, udvikling og implementering for danske virksomheder. Behovet for fokus på forretningsperspektiver i teknologisk innovation og produktudvikling drives af to primære parametre:

  1. Virksomhedernes stigende modenhed for implementering af IoT ændrer fokus fra IoT som en teknologiplatform til et forretnings-økosystem
  2. Danske virksomheders udfordring med at kanalisere teknologiske udviklingsprojekter ind i en eksisterende forretning og overgå fra idé til reel implementering

Strategisk arbejde i GTS-institutterne med kombinationen af et eksplorativt teknologi-udviklingsforløb parallelt med analyse af ny teknologis indvirkning på værdikæde -og forretningsmodel vil øge sandsynligheden for at nye intelligente produkter etablerer sig solidt og fremtidssikkert på markedet.

 

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kjetil Kræmer (Founder & CEO/CTO, KPIcure ApS)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 11:38

Der opleves fra mange virksomheder en stigende interesse for at skabe business cases, strategier samt operationelle planer for IoT løsninger. Set i dét lys virker det fornuftigt at GTS institutterne udvider deres kompetencer til i stigende grad at omfatte de indledende kommercielle overvejelser og klæder sig på til at hjælpe med at overbevise bestyrelser og ejere om at det giver fornuft at investere i nævnte løsninger.
Det anses dog for umådelig vigtigt at man samtidig husker at kigge på relevante økosystemer, eksisterende aktører og ikke mindst eksisterende infrastruktur som sensorer, målere og de data disse resulterer i, således at der høstes optimal gevinst af de investeringer der allerede er gjort historisk.
Hvis GTS institutterne kan spille en rolle med at kortlægge økosystemer for SMV'er, skabe netværk for eksisterende aktører indenfor domænet samt støtte til bedre formidling af data, også fra offentlige kilder, er det bestemt noget jeg kan opmuntre til.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:42

Kære Kjetil
Tak for din interesse i forslaget. Jeg deler din oplevelse af, at mere systematisk og moden udforskning af ny forretning gennem teknologi er en stigende interesse. Mange danske virksomheder har allerede igangværende digitaliserings og/eller IoT initiativer. Som regel enten udført gennem en teknisk eksplorativ fremgangsmåde, hvor det undersøges hvordan virksomhedens produkter og services kan gøres intelligente, eller gennem strategisk analyse af potentialerne for en mere digital forretningsmodel. Begge fremgangsmåder kræver indsigter i aspekter fra hinanden for at kunne give et validt billede af potentialet. Dette ønsker vi at kunne tilbyde til danske virksomheder i et parallelt forløb.
Jeg bider særligt mærke i dine betragtninger om vigtigheden af at skabe et økosystem og interoperabilitet med eksisterende investeringer, interessenter osv. Her tror jeg særligt GTS laget vil kunne bidrage med en uvildig indgangsvinkel til at integrere de forskellige eksisterende aktører. En god betragtning vi tager med i det videre arbejde.

Kasper Nizam
Fredag d. 20/4-18 kl. 16:21

Det er en god ide at sammenkoble de tre dimensioner forretningspotentiale, teknologiudvikling og designresearch. Især mellemstore virksomheder kan have stor gavn af at hente viden og kompetencer ind om dette. For små virksomheder kan det være nødvendigt at tænke GTS-tilbuddet anderledes end foreslået. Et forslag kunne være at udforme flere cases på den nye serviceydelse udover de 1-2 demonstrationsprojekter. Det kunne være 5-10 cases der viser hvordan både små og mellemstore virksomheder af forskellig karakter - dog med den ønskede digtiale modenhed - får gavn af de nye integrererede og tværfaglige kompetencer og tilbud. Vi har som lille digtialt konsulenthus erfaret at vores marked har brug for både støtte digital design/udvikling og forankringstrategi og forretningsudvikling. Nogle gange er behovet parallel forretnings og digitial udvikling, andre gange er det sekventielt. I kunne styrke oplægget ved at eksemplificerer hvordan I tænker tilbuddet til SMv'er konkret vil kunne udfolde sig i samarbejder.
Mvh Kasper,
Social Digital

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:59

Hej Kasper
Mange tak for din kommentarer og de rigtig interessante input heri. Det er super relevant at kigge på, hvordan servicen kan være til gavn både for SMV laget og større virksomheder af forskellige karakter. I den forbindelse er der særligt fokus på, at skabe en service der både kan understøtte virksomheder, der sætter et nyt produkt på markedet (f.eks. et nyt smart device til konsumer-markedet) samt virksomheder, der digitaliserer elementer af en eksisterende værdikæde (f.eks. opsamling af data i en produktionslinje). To eksempler på forretningsskabelse gennem ny teknologi, som har vidt forskelligt udgangspunkt. En idé kan være et screenings-element i begyndelsen af processen der gør klart, hvad der er behov for at løse i det konkrete projekt. Et input vi helt sikkert vil tage med i det videre arbejde.

Mvh Martin Sandberg Kærgaard

Søren Nielsen (CEO, ERNIT)
Søndag d. 22/4-18 kl. 13:54

Implementering af ny teknologi skal naturligvis gå hånd i hånd med en business case. Det kan aldrig blot være for teknologiens skyld, hvilket der nogle gange kan være tendenser til. Dette gælder specielt i forhold til mange af de kompetente fagfolk på området i virksomhederne, som forelsker sig i en teknologi i stedet for i den løsning, som teknologien giver. Jeg arbejder selv med forretningsdelen i vores virksomhed, og her oplever jeg desværre igen og igen, hvordan de, som skal lave løsningen om de så er interne eller eksterne, at de forelsker sig i teknologien, før de spørger brugerne ad. Fagfolkene tager også alt for ofte udgangspunkt i deres egen kunnen og interesse inden for området, inden de vælger den bedste løsning, så hvis forretningsdelen i virksomheden kunne klædes bedre på til at vurdere den ønskede teknologiske løsning, så ville det være et kæmpe plus. Design thinking og mange af de andre måder at gå til disse problemstillinger på er i min optik gode procesværktøjer inden for software, men de har altså sværere ved at blive testet på brugere for mindre virksomheder, når det kommer til IoT. Specielt også fordi firmwaren faktisk er den største udfordring at lave, og at lave IoT-løsninger, som både kan testes i lille format samt laves skalerbare efterfølgende er en af de helt store udfordringer. Det er vigtigt at få redskaber til at lave business cases i den forbindelse.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:16

Hej Søren
Tak for din kommentar til vores forslag. Dine betragtninger om udfordringerne ved hardwareudvikling kan vi i den grad nikke genkendende til. Gennem vores store erfaring med design-thinking og test af prototyper/funktionelle mock-ups oplever vi ofte, at virksomhedernes ivrighed for at se deres teknologiske idé komme til live, kan skabe alvorlig forsømmelse af det empiriske grundlag idéen bør baseres på. Dette gælder både en bæredygtig forretningsmodel men samtidig også en eksistens-berettigelse på markedet ("giver det mening at sætte dette produkt i verden?"). Denne bias kræver en objektiv håndtering, som vi forestiller os vil være placeret godt i GTS laget. Tesen er, at være i stand til at kunne bidrage med forretningsperspektiver i parallel med vores allerede eksisterende ekspertise inden for test og kritisk evaluering af hardwareprodukter.

Mvh Martin Sandberg Kærgaard

Andreas Borre (Konsulent og rådgiver, Tieto)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:50

I min optik slår dette forslag på et afgørende vigtigt aspekt af digital innovation og transformation. Jeg er ofte stødt på innovationsaktiviteter, som - trods rigtig gode vilkår i form af velvillige medarbejdere og ledelser, sikker procesfacilitering og anseelige projektressourcer - ofte ikke når længere end til den gode ide og den gode stemning / kortvarige følelse af at være med til at skabe en bedre verden. Overalt råber man på business cases, men sjældent tager man egen medicin og kaster sig risikovilligt ud i innovationsprojekter - med fokus på de forretningskritiske elementer i virksomheden og med deltagelse fra forretningskritiske (og måske dyrere) medarbejdere / brugere. Her mener jeg, at der er behov for at arbejde med at innovere på forretningsmodeller på lige vægt med produkter. Fokus på digital transformation og ikke bare digitalisering. Her er der ingen tvivl om, at uvildige parter som aktører i GTS-nettet kan spille en afgørende rolle.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:16

Kære Andreas
Tak for din kommentar her på siden og din interesse i forslaget. Fokus på transformation i hele værdikæden er netop eksistensberettigelsen for dette forslag. Målet er at kunne integrere holistiske forretningsperspektiver i det tidlige udviklingsforløb parallelt med teknologisk udvikling. Og derved (forhåbentligt) kunne bidrage med værktøjer, der kan afgøre om initiativet forretningsmæssigt er bæredygtigt eller ej.

Mvh. Martin Sandberg Kærgaard

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:44

Hej Martin
Spændende forløb, det ser jeg frem til følge i regi af innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster samt Service Platform. Vi bidrager gerne med virksomhedskontakter samt vidensprednings muligheder da du rammer et emner yderst interessant for vores branchen. En branche der for tiden bevægers sig fra produkt drevne virksomheder til kunde-drevne - hvilket er en process der kan gøres mere smidig ved anvendelse af teknologi og digitale værktøjer.
mvh. Heidi Svane

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 02:46

Hej Heidi
Tak for din kommentar og din interesse i forslaget. Dejligt med en tilkendegivelse fra nogen, der har en hel del erfaring med servicemodeller. Et bidrag og samarbejde med jer vil være rigtig værdifuldt.

Mange hilsner Martin

Sandra Pétursdóttir (CEO, First Bond Wearables)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:33

Udvikling af smarte produkter er en kompleks opgave, som kræver mange forskellige resurser. I First Bond Wearables har vi ikke alle disse kompetencer da vi er et lille startup. Vi er derfor afhængige af, at vi kan få rådgivning om teknologivalg og forretningsudvikling – gerne af en virksomhed, som ikke har interessekonflikt. Det virker som om at forslaget imødekommer nogle af disse udfordringer – hvilket vi finder meget positivt.
Mvh. Sandra

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 03:11

Hej Sandra
Tak for din kommentar. Netop i startup segmentet har vores erfaring vist et særligt behov for parallel modning af forretningsidé og teknologi. Vi er glade for at høre en tilkendegivelse fra en startup virksomhed, der kan genkende behovet. I forslaget arbejder vi med at skelne mellem virksomheder, der sætter nye produkter på markedet (eksempelvis komsumer produkter) og virksomheder, der skaber modulær innovation i en eksisterende forretning (eksempelvis ved at indsamle data via sensorer i en del af produktionsleddet). Vi håber og tror på at kunne imødekomme begge segmenter.

Mvh Martin

Johan Pedersen (Product Marketing Manager, Silicon Labs)
Fredag d. 11/5-18 kl. 14:13

Succesfuld IoT implementation starter og slutter med forretningsmodellen, og derfor er denne aktiviteten nødvendig for at sikre at de teknologiske kompetencer i DK kan blive sat i spil. Uden forretningsmodellen kan gode teknologiske ideer ikke flyve/blive finansieret. Markedet for smarte produkter og IoT er så bredt, det kan anvendes i alle sektorer, men alle disse sektorer har forskellige drivere og omkostningsstrukturer som gør det svært at generalisere. Det anbefales at aktiviteten retningsgives ved at udvælge specifikke områder der er særligt relevante for danske virksomheder og der arbejdes med at danne overblik over farbare forretningsmodeller i disse, for at aktiviteterne og resultaterne ikke bliver spredt for tynde.

Johan Pedersen, SIlicon Labs

Joachim Kristensen (Direktør, Device Intelligence ApS)
Søndag d. 13/5-18 kl. 17:19

Dette er et interessant forslag. Jeg ser tydelig behovet for mere fokus på det hele system ved anvendelsen af IoT løsninger og ikke kun på enkelte del elementer. Der findes mange SMV'er der har fokus på delkomponenter i et system men kunsten bliver at lave sammensætningen til et relevant, forretningsbåret helhedsløsning som skaber værdi, både for den sælgende og den købende part. Her ser jeg klart et behov for yderlig fokus på hvordan økonomien og forretningen i hvordan disse systemer hænger sammen. Dette ser jeg at det her forslag kunne hjælpe med. Og selvom teknologi kan være sjovt at arbejde med i sig selv er det en nødvendighed at få forretningen til at fungere. Og herved få lov til at vedblive med at arbejde med teknologien.
Joachim Kristensen, Device Intelligence ApS