Smart Things Means Business – Design af forbundne devices og forretningsmodeller til industri og samfund

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Martin Sandberg Kjærgaard
Specialist, IdemoLab

Denne aktivitetsplan har til formål at udvide FORCE Technologys serviceudbud i de tidlige faser af innovationsprojekter med rådgivningskompetencer omkring de nye forretningsmodeller, der opstår i hele værdikæden gennem teknologisk innovation.

Smart Things Means Business har til formål at skabe en interdisciplinær serviceydelse, der adresserer spændingsfeltet mellem ny teknologis forretningspotentiale, udvikling og implementering for danske virksomheder. Behovet for fokus på forretningsperspektiver i teknologisk innovation og produktudvikling drives af to primære parametre:

  1. Virksomhedernes stigende modenhed for implementering af IoT ændrer fokus fra IoT som en teknologiplatform til et forretnings-økosystem
  2. Danske virksomheders udfordring med at kanalisere teknologiske udviklingsprojekter ind i en eksisterende forretning og overgå fra idé til reel implementering

Strategisk arbejde i GTS-institutterne med kombinationen af et eksplorativt teknologi-udviklingsforløb parallelt med analyse af ny teknologis indvirkning på værdikæde -og forretningsmodel vil øge sandsynligheden for at nye intelligente produkter etablerer sig solidt og fremtidssikkert på markedet.

 

Nøgleord

80 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kjetil Kræmer (Founder & CEO/CTO, KPIcure ApS)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 11:38

Der opleves fra mange virksomheder en stigende interesse for at skabe business cases, strategier samt operationelle planer for IoT løsninger. Set i dét lys virker det fornuftigt at GTS institutterne udvider deres kompetencer til i stigende grad at omfatte de indledende kommercielle overvejelser og klæder sig på til at hjælpe med at overbevise bestyrelser og ejere om at det giver fornuft at investere i nævnte løsninger.
Det anses dog for umådelig vigtigt at man samtidig husker at kigge på relevante økosystemer, eksisterende aktører og ikke mindst eksisterende infrastruktur som sensorer, målere og de data disse resulterer i, således at der høstes optimal gevinst af de investeringer der allerede er gjort historisk.
Hvis GTS institutterne kan spille en rolle med at kortlægge økosystemer for SMV'er, skabe netværk for eksisterende aktører indenfor domænet samt støtte til bedre formidling af data, også fra offentlige kilder, er det bestemt noget jeg kan opmuntre til.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:42

Kære Kjetil
Tak for din interesse i forslaget. Jeg deler din oplevelse af, at mere systematisk og moden udforskning af ny forretning gennem teknologi er en stigende interesse. Mange danske virksomheder har allerede igangværende digitaliserings og/eller IoT initiativer. Som regel enten udført gennem en teknisk eksplorativ fremgangsmåde, hvor det undersøges hvordan virksomhedens produkter og services kan gøres intelligente, eller gennem strategisk analyse af potentialerne for en mere digital forretningsmodel. Begge fremgangsmåder kræver indsigter i aspekter fra hinanden for at kunne give et validt billede af potentialet. Dette ønsker vi at kunne tilbyde til danske virksomheder i et parallelt forløb.
Jeg bider særligt mærke i dine betragtninger om vigtigheden af at skabe et økosystem og interoperabilitet med eksisterende investeringer, interessenter osv. Her tror jeg særligt GTS laget vil kunne bidrage med en uvildig indgangsvinkel til at integrere de forskellige eksisterende aktører. En god betragtning vi tager med i det videre arbejde.

Kasper Nizam
Fredag d. 20/4-18 kl. 16:21

Det er en god ide at sammenkoble de tre dimensioner forretningspotentiale, teknologiudvikling og designresearch. Især mellemstore virksomheder kan have stor gavn af at hente viden og kompetencer ind om dette. For små virksomheder kan det være nødvendigt at tænke GTS-tilbuddet anderledes end foreslået. Et forslag kunne være at udforme flere cases på den nye serviceydelse udover de 1-2 demonstrationsprojekter. Det kunne være 5-10 cases der viser hvordan både små og mellemstore virksomheder af forskellig karakter - dog med den ønskede digtiale modenhed - får gavn af de nye integrererede og tværfaglige kompetencer og tilbud. Vi har som lille digtialt konsulenthus erfaret at vores marked har brug for både støtte digital design/udvikling og forankringstrategi og forretningsudvikling. Nogle gange er behovet parallel forretnings og digitial udvikling, andre gange er det sekventielt. I kunne styrke oplægget ved at eksemplificerer hvordan I tænker tilbuddet til SMv'er konkret vil kunne udfolde sig i samarbejder.
Mvh Kasper,
Social Digital

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:59

Hej Kasper
Mange tak for din kommentarer og de rigtig interessante input heri. Det er super relevant at kigge på, hvordan servicen kan være til gavn både for SMV laget og større virksomheder af forskellige karakter. I den forbindelse er der særligt fokus på, at skabe en service der både kan understøtte virksomheder, der sætter et nyt produkt på markedet (f.eks. et nyt smart device til konsumer-markedet) samt virksomheder, der digitaliserer elementer af en eksisterende værdikæde (f.eks. opsamling af data i en produktionslinje). To eksempler på forretningsskabelse gennem ny teknologi, som har vidt forskelligt udgangspunkt. En idé kan være et screenings-element i begyndelsen af processen der gør klart, hvad der er behov for at løse i det konkrete projekt. Et input vi helt sikkert vil tage med i det videre arbejde.

Mvh Martin Sandberg Kærgaard

Søren Nielsen (CEO, ERNIT)
Søndag d. 22/4-18 kl. 13:54

Implementering af ny teknologi skal naturligvis gå hånd i hånd med en business case. Det kan aldrig blot være for teknologiens skyld, hvilket der nogle gange kan være tendenser til. Dette gælder specielt i forhold til mange af de kompetente fagfolk på området i virksomhederne, som forelsker sig i en teknologi i stedet for i den løsning, som teknologien giver. Jeg arbejder selv med forretningsdelen i vores virksomhed, og her oplever jeg desværre igen og igen, hvordan de, som skal lave løsningen om de så er interne eller eksterne, at de forelsker sig i teknologien, før de spørger brugerne ad. Fagfolkene tager også alt for ofte udgangspunkt i deres egen kunnen og interesse inden for området, inden de vælger den bedste løsning, så hvis forretningsdelen i virksomheden kunne klædes bedre på til at vurdere den ønskede teknologiske løsning, så ville det være et kæmpe plus. Design thinking og mange af de andre måder at gå til disse problemstillinger på er i min optik gode procesværktøjer inden for software, men de har altså sværere ved at blive testet på brugere for mindre virksomheder, når det kommer til IoT. Specielt også fordi firmwaren faktisk er den største udfordring at lave, og at lave IoT-løsninger, som både kan testes i lille format samt laves skalerbare efterfølgende er en af de helt store udfordringer. Det er vigtigt at få redskaber til at lave business cases i den forbindelse.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:16

Hej Søren
Tak for din kommentar til vores forslag. Dine betragtninger om udfordringerne ved hardwareudvikling kan vi i den grad nikke genkendende til. Gennem vores store erfaring med design-thinking og test af prototyper/funktionelle mock-ups oplever vi ofte, at virksomhedernes ivrighed for at se deres teknologiske idé komme til live, kan skabe alvorlig forsømmelse af det empiriske grundlag idéen bør baseres på. Dette gælder både en bæredygtig forretningsmodel men samtidig også en eksistens-berettigelse på markedet ("giver det mening at sætte dette produkt i verden?"). Denne bias kræver en objektiv håndtering, som vi forestiller os vil være placeret godt i GTS laget. Tesen er, at være i stand til at kunne bidrage med forretningsperspektiver i parallel med vores allerede eksisterende ekspertise inden for test og kritisk evaluering af hardwareprodukter.

Mvh Martin Sandberg Kærgaard

Andreas Borre (Konsulent og rådgiver, Tieto)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:50

I min optik slår dette forslag på et afgørende vigtigt aspekt af digital innovation og transformation. Jeg er ofte stødt på innovationsaktiviteter, som - trods rigtig gode vilkår i form af velvillige medarbejdere og ledelser, sikker procesfacilitering og anseelige projektressourcer - ofte ikke når længere end til den gode ide og den gode stemning / kortvarige følelse af at være med til at skabe en bedre verden. Overalt råber man på business cases, men sjældent tager man egen medicin og kaster sig risikovilligt ud i innovationsprojekter - med fokus på de forretningskritiske elementer i virksomheden og med deltagelse fra forretningskritiske (og måske dyrere) medarbejdere / brugere. Her mener jeg, at der er behov for at arbejde med at innovere på forretningsmodeller på lige vægt med produkter. Fokus på digital transformation og ikke bare digitalisering. Her er der ingen tvivl om, at uvildige parter som aktører i GTS-nettet kan spille en afgørende rolle.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:16

Kære Andreas
Tak for din kommentar her på siden og din interesse i forslaget. Fokus på transformation i hele værdikæden er netop eksistensberettigelsen for dette forslag. Målet er at kunne integrere holistiske forretningsperspektiver i det tidlige udviklingsforløb parallelt med teknologisk udvikling. Og derved (forhåbentligt) kunne bidrage med værktøjer, der kan afgøre om initiativet forretningsmæssigt er bæredygtigt eller ej.

Mvh. Martin Sandberg Kærgaard

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:44

Hej Martin
Spændende forløb, det ser jeg frem til følge i regi af innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster samt Service Platform. Vi bidrager gerne med virksomhedskontakter samt vidensprednings muligheder da du rammer et emner yderst interessant for vores branchen. En branche der for tiden bevægers sig fra produkt drevne virksomheder til kunde-drevne - hvilket er en process der kan gøres mere smidig ved anvendelse af teknologi og digitale værktøjer.
mvh. Heidi Svane

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 02:46

Hej Heidi
Tak for din kommentar og din interesse i forslaget. Dejligt med en tilkendegivelse fra nogen, der har en hel del erfaring med servicemodeller. Et bidrag og samarbejde med jer vil være rigtig værdifuldt.

Mange hilsner Martin

Sandra Pétursdóttir (CEO, First Bond Wearables)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:33

Udvikling af smarte produkter er en kompleks opgave, som kræver mange forskellige resurser. I First Bond Wearables har vi ikke alle disse kompetencer da vi er et lille startup. Vi er derfor afhængige af, at vi kan få rådgivning om teknologivalg og forretningsudvikling – gerne af en virksomhed, som ikke har interessekonflikt. Det virker som om at forslaget imødekommer nogle af disse udfordringer – hvilket vi finder meget positivt.
Mvh. Sandra

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 03:11

Hej Sandra
Tak for din kommentar. Netop i startup segmentet har vores erfaring vist et særligt behov for parallel modning af forretningsidé og teknologi. Vi er glade for at høre en tilkendegivelse fra en startup virksomhed, der kan genkende behovet. I forslaget arbejder vi med at skelne mellem virksomheder, der sætter nye produkter på markedet (eksempelvis komsumer produkter) og virksomheder, der skaber modulær innovation i en eksisterende forretning (eksempelvis ved at indsamle data via sensorer i en del af produktionsleddet). Vi håber og tror på at kunne imødekomme begge segmenter.

Mvh Martin

Johan Pedersen (Product Marketing Manager, Silicon Labs)
Fredag d. 11/5-18 kl. 14:13

Succesfuld IoT implementation starter og slutter med forretningsmodellen, og derfor er denne aktiviteten nødvendig for at sikre at de teknologiske kompetencer i DK kan blive sat i spil. Uden forretningsmodellen kan gode teknologiske ideer ikke flyve/blive finansieret. Markedet for smarte produkter og IoT er så bredt, det kan anvendes i alle sektorer, men alle disse sektorer har forskellige drivere og omkostningsstrukturer som gør det svært at generalisere. Det anbefales at aktiviteten retningsgives ved at udvælge specifikke områder der er særligt relevante for danske virksomheder og der arbejdes med at danne overblik over farbare forretningsmodeller i disse, for at aktiviteterne og resultaterne ikke bliver spredt for tynde.

Johan Pedersen, SIlicon Labs

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:45

Hej Johan
Mange tak for dine gode perspektiver og din interesse i forslaget. Du har ganske ret i, at der er en risiko for at sprede serviceudbuddet for tyndt ud. Det vil være interessant at kigge på, hvor det er muligt generalisere og hvor langt det giver mening. Jeg forestiller mig, at nogle af grundlæggende og tidlige forretningsperspektiver i starten, vil handle meget om hvordan implementeringen af et IoT økosystem vil være med til at påvirke en allerede eksisterende forretningmodel gennem de mest kendte drivere såsom automatisering, big data. Så snart vi kommer længere ind i projektet vil det kræve mere individuelt fokus. Dine tanker er rigtig relevante og vil blive inkluderet i det færdige forslag.

Mange hilsner Martin

Joachim Kristensen (Direktør, Device Intelligence ApS)
Søndag d. 13/5-18 kl. 17:19

Dette er et interessant forslag. Jeg ser tydelig behovet for mere fokus på det hele system ved anvendelsen af IoT løsninger og ikke kun på enkelte del elementer. Der findes mange SMV'er der har fokus på delkomponenter i et system men kunsten bliver at lave sammensætningen til et relevant, forretningsbåret helhedsløsning som skaber værdi, både for den sælgende og den købende part. Her ser jeg klart et behov for yderlig fokus på hvordan økonomien og forretningen i hvordan disse systemer hænger sammen. Dette ser jeg at det her forslag kunne hjælpe med. Og selvom teknologi kan være sjovt at arbejde med i sig selv er det en nødvendighed at få forretningen til at fungere. Og herved få lov til at vedblive med at arbejde med teknologien.
Joachim Kristensen, Device Intelligence ApS

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:52

Hej Joachim
Mange tak for din kommentar. Jeg deler helt sikkert din betragtning af, at fokus ved IoT udvikling bør flyttes fra tanken om udvikling af et enkeltstående produkt til udvikling af et system. Vi ønsker at kunne tilbyde virksomheder forretningsperspektivet, som et starting-point ved samarbejde med os - samtidigt bundet sammen med vores kernekompetencer i teknologiudvikling og design research. Relevansen af dette forslag ligger, i vores optik, i parallel udvikling af teknologi, design og forretning da alle disse er gensidigt påvirkelige.

Mange hilsner Martin

Christian Graversen
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:06

God kobling af teknologi og forretningsforståelse som bør kunne skabe vindende løsninger. Inden for sundheds og velfærdsområdet er der accelererende udbredelse af IoT og det kræver en menneskevenlig og serviceorienteret tilgang for at skabe værdi.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:58

Hej Christian
Tak for din kommentar. Sundheds og velfærdsområdet har særligt været i vores tanker i dette forslag, grundet den typiske segmentering mellem kunder og brugere. Vores erfaring fra projekter med sundheds og velfærdsteknologi har vist at behovet for at kunne imødekomme kundernes behov ofte negligeres i fokus på at skabe bruger/borger accept af produktet. Jeg håber at vi kan være med til at skabe værdi på dette område gennem dette forslag.

Mange hilsner Martin

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:40

Godt initiativ! RFID i Danmark netværket fokuserer meget på dette område (se eks. IoT workshop på vores konference den 7. juni), og støtter forslaget.
Det er meningsfuldt at tilbyde parallel teknisk rådgivning og forretningsmæssige perspektiver i det uvildige GTS lag.

Henrik

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:01

Hej Henrik
Mange tak for jeres støtte hos RFID Danmark og din kommentar. Vi er glade for at en organisation som jeres støtter op om forslaget, da der potentielt set kan være gode samarbejdspotentialer, som jeg håber at kunne inkludere jeres netværk i.

Mange hilsner Martin

Kim Engmark (Adm. direktør, ALPHA-elektronik A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:50

Et interessant område, men i min optik er der mangler inden for området. For eget vedkommende kan jeg sig, at vi har en meget broget skare af medarbejdere. Aldersmæssigt spænder de fra start tyverne til 60'erne. Skal man arbejde inden for området skal der ikke kun fokus på business cases men også på implementering, uddannelse o.s.v. Skal der arbejdes med begrebet skal der skabes forståelse. Min bekymring er ikke de yngre generationer, men der er en stor skov af medarbejdere for hvem begreberne er diffuse.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:16

Hej Kim
Mange tak for din kommentar og dine (hidtil ikke adresserede) betragtninger. Meget relevant! I min optik ligger value propostion design og forretningsmodel design tæt op og ned af hinanden. Hvis du ikke formår at skabe værdi (eller ligefrem skabe utilsigtet negativ værdi) for de involverede interessenter med en ny service/produkt er produktet ikke implementeret succesfuldt - som vil ramme forretningsmodellen. Det er derfor vi ønsker at skabe en service, hvor betragtninger omkring menneskelige, driftsmæssige samt forretningsmæssige gevinster ved ny teknologi kortlægges. Dette kræver også forståelse for risikovurdering, mulige negative udfald samt forhindringer der er ved ny teknologi.

Mange hilsner Martin

Mikkel Holst (Chef Kreativ Vækst, Københavns Kommune)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:59

Ingen tvivl om at en stærk integration af produkt og forretningsmodeller er afgørende for succesfuld udvikling af nye produkter. Eksempler som bl.a. NextFood, der benytter crowdsourcing og Smart Citizen der opererer i et NGO-felt understreger, at der er tale om et meget bredt spektrum af forretningsmodeller i spil, når det handler om at lave bæredygtig innovation og sikre løbende udvikling af produkt og marked.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:22

Hej Mikkel
Mange tak for at dele dine betragtninger og for din kommentar. Vi tror på at adgang til en uvildig rådgivningsydelse, der kan inkorporere forretningsperspektivet sammen med stærke kompetencer inden for teknologisk udvikling og brugerorienteret design research vil kunne sikre større modenhed af produkter i det de rammer markedet. Som du også pointerer er forretningsmodellen ikke et statisk begreb, der nødvendigvis kan generaliseres i en service. Det skal derfor undersøges, hvordan man bedst muligt kan arbejde med det og skabe værdi for de virksomheder vi rådgiver.

Mange hilsner Martin

René munk (COO, TechBBQ)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 22:38

Udvikling af fremtidens højteknologiske produkter kræver i højere og højere grad et tæt sammenspil mellem teknologier og solide forretningsmodeller. Der er store vækstmuligheder, ikke mindst muligheder for startups. For startups er det nødvendigt at kunne få uvildig rådgivning og adgang til viden om de nyeste muligheder.
Mvh René, COO, TechBBQ.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:27

Hej René
Mange tak for din kommentar til vores forslag. Som tidligere nævnt er startup segmentet yderst relevant i denne sammenhæng. Vores erfaring har vist, at mange startups udfordres på deres forretningsmodel når deres produkt indeholder hardwareudvikling. Hardware is hard! (og dyrt). Det er ærgerligt idet det vil kunne håndteres langt tidligere i processen. Jeg glæder mig særligt til at se hvordan denne service vil kunne skabe den værdi for startups omkring hardwareudvikling, som der længe har været brug for ift. parallelt fokus på teknologiudvikling og forretningsmodellen.

Mange hilsner Martin

Marie-Louise (CTO, Dripmate A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:40

Jeg sidder i en lille virksomhed, hvor vi hele tiden forsøger at holde os up-to-date med de nyeste teknologier. Bl.a. ser vi at live online dataopsamling vil kunne være en fordel at implementere i vores lille medicinske udstyr. Som en lille virksomhed, der udvikler medicinsk udstyr, er der meget, der skal holdes styr på; høje dokumentationskrav, høje krav til kvalitet i produktionen, ISO certificeringer, CE mærkningsaudits m.m. At have den fornødne tid og kompetencer til at holde sig opdaterede på nye teknologier og have ressourcer til udvikling kan være udfordrende . Jeg tænker derfor at rådgivningen indenfor bl.a. IoT er relevant især for små virksomheder som Dripmate.
M.v.h. Marie-Louise, CTO, Dripmate A/S.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:30

Hej Marie-Louise
Mange tak for din kommentar, som jeg er rigtig glad for. Netop din fortælling om kravet til at kunne holde styr på det hele ser vi ofte. Og særligt når man beskæftiger sig med hardware. Jeg håber meget at denne service vil kunne være med til at skabe værdi for mindre virksomheder.

Mange hilsner Martin

Ole Aasmoe (Konsulent og Executive coach, Varde Kommune)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:48

Som repræsentant for en offentlig sektor, der i stigende omfang efterspørger produkter og ydelser, hvor iOt er kernen i eller en del af løsningen. Jeg skal ikke her forholde mig til de business cases den enkelte virksomhed opstiller og forfølger, men i stedet pege på den gennemgående (og undervurderede) risiko der befinder sig i snitfladen mellem virksomhedens forretningsprocesser på den ene side, og markedets behov for løsningen på den anden. Hvis virksomhedernes indsigt i kundens "business case" alene består i en viden om deres produkts evne til at løse delopgaver der måske matcher kundens isolerede behov, forbliver virksomhedens business case ufuldstændig.
Det er derfor efter min mening nødvendigt for GTS-institutterne at have et tæt samarbejde med de kundesegmenter der skal skabe værdi ud af de investeringer de placerer hos SMV'erne.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:37

Hej Ole
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget. Dine betragtninger adresserer en meget relevant problemstilling, særligt inden for sundhed og velfærdsteknologi og den offentlige sektor generelt. Her er der en særlig segmentering mellem kunder og brugere qua. indkøbskonstruktionen i kommunerne til plejesektoren osv. Begge med individuelle behov for værdiskabelse. Og netop vigtigheden af interoperabilitet mellem teknologiske produkter i det offentlige gør denne sektor meget vigtig at inkludere. Det er noget vi vil arbejde på at inkludere i det endelige forslag.

Mange hilsner Martin

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:38

Det er meget relevant at styrke udvikling af forretningsmodeller og værdiskabelse på baggrund af den teknologiske udvikling og de nye muligheder for at udvikle services. I Service Platform glæder vi os til at kunne præsentere den viden som FORCE Technology udvikler i den forbindelse for vores virksomheder og virksomheder generelt med interesse i serviceinnovation. Vi har i vores nye ansøgning fokus på servicetransformation, som skal understøtte virksomhederne i at basere deres indtjeninig på service i endnu højere grad end i dag. Vi ser frem til spændende samarbejdsmuligheder.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:39

Hej Tine
Mange tak for din kommentar til vores forslag. Jeg deler naturligvis din begejstring og glæder mig til at kigge på interessante samarbejdsmuligheder med Service Platform.

Mange hilsner Martin

Søren Olesen (direktør, Ergopartner)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:39

spændende forslag. Vi har i Ergopartner arbejdet en del med jer og glæder os til at følge processen.
mvh
Søren

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:41

Hej Søren
Mange tak for din opbakning til vores forslag. Vi er glade for at vores samarbejdspartnere, der kender vores kompetencer kan se værdien i at udvide vores serviceudbud til at inkludere forretningsperspektiver.
Mange hilsner Martin

Thomas Harrit (Designer, Harritsorensen)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:02

Spændende forslag! Som et af Danmarks førende design-bureauer støder vi ofte på, at produktudvikling har behov for tættere integration mellem teknologi-valg og forretningsmodel. Nye muligheder – som IoT, AI og nye sensorer, medfører ofte nye type forretningsmodeller ud – og det ville være godt at der i Danmark var et sted man kunne få rådgivning om denne sammenhæng

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:44

Hej Thomas
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget. Det glæder mig at høre, at I ligeledes kan se potentialet i en kombineret rådgivningsydelse mellem teknologiudvikling og forretningsperspektiver.
Mange hilsner Martin

Marie Moesgaard (CSM, pleo.io)
Søndag d. 27/5-18 kl. 22:04

Meget relevant forslag i min optik. Der er brug for dybdegående forståelse af og metodisk arbejde med teknologiens stigende muligheder og de nye foretningsmodeller, der skal underbygge og udfolde potentialet. Der er meget læring at hente fra danske såvel som internationale virksomheder/skoler/organisationer og som det også har været nævnt af andre, så vil det være til stor gavn for os alle at have ét samlingssted, hvorfra denne altafgørende vidensdeling kan blomstre.

Jeg vil meget gerne følge dette initiativ på tæt hold og vil elske også at kunne byde ind med den læring og erfaring vi gør os i Pleo.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 18:48

Hej Marie
Mange tak for din kommentar og interesse i vores forslag. Det er dejligt, at høre en virksomhed som Pleo nikke genkendende til dette behov. Vi er meget interesserede i at høre mere om jeres egne erfaringer og er også interesserede at samle så meget eksisterende viden om feltet som muligt. Håber at kunne kontakte jer omkring dette på et senere tidspunkt.

Mange hilsner Martin

Anders Høeg Nissen (podLAB)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:49

Jeg har ikke den helt store indsigt i virksomhedernes hverdagslige behov derude - men der er næppe tvivl om, at vi for alvor er kommet ind i en fase, hvor de nye teknologier skal bringes i bred anvendelse, og det kræver nye forbindelser mellem design, teknologividen og forretningsudvikling. Det er ikke nok nu blot at oplyse om nye (hypede) digitale muligheder, der skal mere konkrete anvendelser i spil. Derfor er det jo helt oplagt at udvikle ovennævnte forretningsplan i præcis dén retning.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:10

Hej Anders
Tak for din kommentar og interesse i forslaget. Jeg deler din holdning til at brede perspektiverne ud i brede kontekst for, hvilken værdi nye teknologiske tiltag vil skabe. Ikke blot for delelementer men for forretningen som et økosystem. Er derfor glad for dine betragtninger her på forslaget.

Mange hilsner Martin

Morten Georg Jensen (Project Manager, FLSmidth)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:59

Jeg arbejder med elektronik og sensorer i minebranchen, og dette forslag er meget relevant for os. Ikke mindst i forhold til hvordan man kommunikerer, tester og værdisætter de nye digitale ydelser i samspil med de eksisterende fysiske produkter. Denne udfordring bliver hurtigt kompleks, når forskellige interesser fra ledelsen, til teknikere og kunder skal tilgodeses, og alle skal til at forholde sig til en ny type service der kræver helt andre strategier end man traditionelt har arbejdet med.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:17

Hej Morten
Spændende indsigter fra dit fokusområde hos FLSmidth! Vi kan nikke genkendende til udfordringen med forskellige definitioner af hvad der skaber værdi for virksomheden. Ofte bliver mange innovative idéer ruget og modnet af innovations-teams o.lign, der oplever udfordringer med at kunne præsentere en overbevisende forretningsmodel for virksomhedens beslutningstagere. Desværre langt henne i en modningsproces. Vi håber på at kunne imødekomme og inkludere value propositions fra så mange interessent-lag omkring produktet/servicen som muligt. Tak for din kommenter!

Mange hilsner Martin

Jesper Buris larsen (CEO, Danmarks Tekniske Museum)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:08

Et spændende initiativ. Her på Danmarks Tekniske Museum oplever vi netop et stigende fokus på hvordan teknologier fungerer sammen i et økosystem, der ikke alene fokuserer på teknologiens fortræffeligheder, men også lægger vægt på de forretningsmodeller, der rent faktisk adresserer behov, der opstår i samfundet. Nu og i fremtiden. I samspillet mellem devices ligger nogle vigtige udviklingsperspektiver, og historier som vi glæder os til at kunne formidle. Herudover kan vi som museum være en oplagt democase for teknologileverandører, idet museumsgæster typisk ikke har travlt, og dermed kan være med til at kvalificere virksomhedernes teknologiske serviceydelser

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:21

Hej Jesper
Mange tak for dine betragtninger og din interesse for forslaget. At bruge museumsplatformen - i hvert fald med DTM's format - er slet ikke utænkeligt. Jeg ser frem til at kunne snakke om mulige samarbejdsmuligheder på den front.

Mange hilsner Martin

Per Crety (Senior Konsulent, Dansk Standard)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:10

Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Ved at deltage i udviklingen af internationale standarder kommer GTS’erne samtidig på forkant med markedskravene inden for de områder de arbejder med. Denne viden kan de bruge til at give danske virksomheder en bedre rådgivning.”

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:33

Hej Per
Tak for dine betragtninger fra Dansk Standards synspunkt. Det har altid været oplagt for os som GTS at lægge vores forsknings -og udviklingsaktiviteter tæt op ad internationale standarder, EU direktiver og nye lovkrav i konstant forandring. Og naturligvis ligeledes tage aktiv del i udviklingen af samme. Et rigtig godt argument for, hvorfor det er oplagt at kunne tilbyde rådgivning om de forretningmæssige konsekvenser/indsigter i compliance og, hvordan det påvirker din forretningmodel. En betragtning der indtil videre ikke er skrevet ind i forslaget, som jeg mener er yderst relevant(!) og vil blive inkluderet i næste fase.

Mange hilsner Martin

Søren Viktor Nielsen (Senior Marketing Manager, CEKURA A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:18

Af erfaring ved jeg, at mange projekter går i stå eller ikke ender med at få den fra begyndelsen tiltænkte form, netop fordi der fra starten af ikke bliver lagt nok ressourcer i det forretningsmæssige perspektiv.
Ofte får virksomheden en god sparring med henblik på teknologien, hvilket også giver god mening, da det er den del som er nærmest at forholde sig til. Forretningsmodellen bliver naturligvis ikke glemt, men kommer i baggrunden, og dette får konsekvenser, når teknologien går fra udviklingsfasen til implementeringsfasen - altså der, hvor virksomheden gerne skal begynde at tjene penge på teknologien og samarbejdsparten se besparelser / optimering af arbejdsgange etc.
En metodisk tilgang til, og større fokus på forretningsdelen er et nødvendigt tiltag for at gennemføre flere succesfulde aktiviteter fra idé til implementering.
Jeg hilser derfor et serviceudbud, hvor der ligeledes er en stærk fokus på forretningsdelen, velkommen, og jeg er overbevist om at det vil være med til at udvikle og drive et fremtidssikret marked.
Mvh
Søren, CEKURA A/S

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:40

Hej Søren
Jeg er meget glad for dine argumenter i din kommentar. Som også nævnt i forslaget er serviceudbuddet i dag segmenteret mellem teknologi/udviklingshuse og strategiske konsulent/designhuse, så udbuddet eksisterer i segmenter i DK. Vores erfaring er, at udfordringen opstår i det øjeblik de to rådgivningsprodukter skal forholde sig til hinanden. Enten at et produkt er blevet modnet godt teknisk men ikke kan opretholde en overbevisende forretningsmodel, eller omvendt. Med denne service vil det være muligt at arbejde og udvikle på begge dele i parallel samt genbesøge og iterere på begge efter behov.

Mange hilsner Martin

David Reerman Dizon (CPO / Co-founder, M-PAYG)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:13

Som repræsentant for en dansk hardware start-up med en innovativ forretningsmodel, der i høj grad har haft et tæt sammenspil m. de teknologier vi har valgt at basere os på, synes jeg det er interessant og positivt, hvis vi i Danmark havde en rådgivningsservice der kunne vejlede på dette område – specielt i felter som Smarte Produkter og IoT/Connectivity.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:43

Hej David
Rigtig interessant at høre om jeres erfaringer i denne type udviklingsforløb og få bekræftet relevansen. Jeg håber at vi kan få mulighed for at høre mere detaljeret om jeres rejse på et tidspunkt.
Mange hilsner Martin

Jørgen Biegel (Innovationskonsulent, Tekkva Consult)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:37

I forbindelse med indføring af ny teknologi eller løsning er det min erfaring, at typisk flere slags indsigter er påkrævet: Viden om R&D, salg/marked, anvendelse (evt. produktion og kunder) og ledelse. Det er vigtigt, at relevante kompetencer inddrages under udvikling af ny teknologi og nye løsninger. De mange spændende foreslåede og potentielle projekter vil gavnes af en passende bredde i udviklingsteamet, mener jeg.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:50

Hej Jørgen
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget. Jeg er glad for din billigelse af, at en interdisciplinær serviceydelse som denne er påkrævet i teknologiudvikling. For at vi som GTS vil kunne løfte denne opgave kræver det en udvidelse af vores kompetencefelt i udviklingsgruppen til at kunne inkludere forretningsperspektiver. Både ved hjælp af partnerskaber med videninstitutioner og private virksomheder men også gennem intern opkvalificering og videreuddanelse så vi kan bygge bro mellem de forskellige enheder i et udviklingsforløb.

Mange hilsner Martin

Asser Kalsboll (Director, TechFunding)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:54

Det er helt afgørende der kan søges objektiv rådgivning i spændingsfeltet mellen ny teknologi og kommerciel udnyttelse. Der er i virksomhederne en lav konverting fra "trend awareness" og over til konkret gevinstrealisering. Dette er godt eksemplificeret ved manglen på business cases som vigtigste barriere for implementering af IoT.
Dette samt fokus på netop forretningsmodellen er et vigtigt skridt til at forbedre dette.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:22

Hej Asser
Mange tak for din kommentar og interesse i vores forslag. Vi håber megt at dette forslag vil være med til at kunne hæve/fjerne barrieren og højne konverteringen for mange virksomheder.

Mange hilsner Martin

Visti Røgild Madsen
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:31

Synes det er meget relevant at have mulighed for at få objektiv rådgivning ift. udvikling af nye produkter, og især smart products og IoT produkter. Som du beskriver, så har mange virksomheder tilegnet en Design Thinking approach, men selvom brugernes behov er kortlagt og analyseret, så er viden indenfor forretningsudvikling samt viden om nye teknologier afgørende for at kunne udvikle og producere produkter, som vil være relevante og tidssvarende når produkterne skal lanceres. Det gælder selvsagt ift. teknologi, men også de krav der stilles til bl.a. sikkerhed og miljø, og virksomhederne kan undgå potentielle faldgrubber. Brugbare MVP prototyper er afgørende for at produktet kan valideres overfor brugerne tidligt i udviklingsforløbet, og virksomheder undgår dermed at udvikle komplette produkter, som ikke har gang på jord. Et tværfagligt samspil i samarbejde mellem institutioner som AAU, DTU, CBS samt designbureauer virker helt oplagt, og helt i spænd med Design Thinking tilgangen. Smart Things Means Business virker som et relevant og tidssvarende tiltag, som vil kunne bidrage til at fremme innovation og udvikling helt fra produktniveau til at kunne fremme den overordnede teknologiske udvikling i Danmark. Spændende tiltag!

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:38

Hej Visti
Det er rigtig godt at høre at universiteterne også ser relevansen i vores forslag. Vi ser det som en nødvendighed for at kunne løfte denne opgave at skabe et solidt partnerskab med de mest kompetencestærke videninstitutioner inden for tværfagligheden af forretningsudvikling, design og teknologi. Tak for din kommentar.

Mange hilsner Martin

Rasmus Holscher
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:39

De mest succesfulde forretninger der har skabt større eller minder værdi for verden, har næste altid være bundet op på en ny forretningsmodel, teknologisk udvikling og et design der har kunne formidle disse værdier til brugerne.

Værdifuldt og spændende.
De bedste hilsner
Rasmus,
Holscher Design

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:42

Hej Rasmus.
Netop formidlingsdelen i produktets narrativ, både til ledelse, investorer, kunder og brugere mm. omkring hvorfor produktet har en eksistensberettigelse er meget vigtig. Vi håber også at kunne bidrage med disse i forretningsperspektiverne gennem dette forslag. Tak for din kommentar!

Mange hilsner Martin

Morten Lund (Director, Business Design Center, Associate Professor, Aalborg Universitet )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:42

Business Model Design Center (BMDC) ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. BMDC er et af de førende forskningscentre internationalt inden for forretningsmodeller. Centeret opstod efter gennemførelsen af et større forsknings- og erhvervsfremmeprojekt, som involverede mere end 100 virksomheder i skabelsen af 10 nye globale netværksbaserede forretningsmodeller, hvor centerets nøglepersoner deltog.

Sidenhen har BMDC udviklet sig til et anerkendt tværfagligt forskningscenter med 12 fasttilknyttede forskere og en stor gruppe formelt tilknyttede forskere både på Aalborg Universitet og andre danske samt internationale universiteter. BMDC står bag udgivelsen af Journal of Business Models, som er et BFI accepteret tidsskrift og skabte i foråret verdens første Business Model konference, hvor det lykkedes at samle over 100 dedikerede forretningsmodel forskere fra fem forskellige kontinenter.

Foruden at have arbejdet sammen med over 200 danske virksomheder siden opstarten i 2011, har BMDC oparbejdet en omfattende empirisk database af kortlagte forretningsmodeller i det, der i daglig tale kaldes QUANT-databasen. Visionen har været, at blive det forskningscenter i verden, med den stærkeste empiri – et parameter, som vil blive en katalysator for dette projekt.

Vi mener at veldesignende forretningsmodeller er afgørende for virksomhedernes succes. Særligt når det kommer til brug af nye teknologier/områder som IoT, Smart Things, Blockchain m.m. er forretningsmodeller og potentialet ofte uklart. Kompleksiteten i at skabe bæredygtige forretningsmodeller afholder mange virksomheder fra at implementere disse teknologier. Det begrænser derfor muligheden for at høste de potentialer der ligger i at anvende nye teknologier og excellere i det globale marked.

Forslaget er helt i tråd med vores erfaringer; nemlig at teknologiske muligheder og nye forretningsmodeller i højere grad skal tænkes i sammenhæng, så forretnings potentialerne i at implementere de nye teknologier bliver tydeliggjort.

Vi bakker op om forslaget, og håber at vi kan samarbejde omkring cases med danske virksomheder, undervisning og udveksling af studerende.

Morten Lund
Director, Business Design Center, Associate Professor

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:54

Hej Morten
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget. Kompetencer, som dem der eksisterer hos BMDC er en nødvendighed for at vi kan løfte et forslag som dette. Vores aktiviteter i forslaget skal bygge på eksisterende ekspertviden gennem samarbejder og partnerskaber med ledende videninstitutioner og virksomheder. Det er derfor en fornøjelse at læse jeres opbakning til forslaget og glæder mig til at tale videre om forskellige muligheder for samarbejde.

Mange hilsner Martin

Tomas Sokoler (Lektor, IT Universitetet )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:59

Rigtigt spændende forslag! Ser frem til af udnytte alle de mange åbninger for samarbejde med os her på ITU omkring det at designe for interaktionen med smarte forbunde produkter i komplicerede anvendelseskontekster - muligheder for samarbejde i såvel undervisning som forskning.
dbh,
Tomas Sokoler, Lektor, IT Universitetet København

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:57

Hej Tomas
Mange tak for din kommentar og ITU's interesse i forslaget. Som tidligere nævnt er aktiviteterne i dette forslag afhængige af stærke samarbejder med danske videninstitutioner og virsomheder. Måske er ITU's kobling mellem universitet og erhvervsliv inden for teknologi særligt interessant her. Jeg ser frem til at kigge på de forskellige muligheder for samarbejde.

Mange hilsner Martin

Sara Øllgaard (B2G-rådgiver, Sara Øllgaard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:49

Da forretningsmodellen påvirkes af både teknologiudviklingen og markedet som løsningen er tænkt til, er det godt og relevant at FORCE og partnerne integrerer fokus på udvikling af forretningsmodellen i deres rådgivning af virksomheder, der udvikler ny teknologi, eller står overfor at indkøbe og implementere ny teknologi.

Ved at have fokus på forretningsmodellen igennem hele udviklingsarbejdet vil virksomheden øge sandsynligheden for succes med de produkter der kan sandsynliggøre en positiv businesscase, samtidig med, at de sikrer, at de får lukket ned - både hurtigere og klogere og dermed billigere - for den udvikling, der ikke er forretning i eller marked for.

Denne type rådgivning er guld værd for danske virksomheder, og vil samtidig gavne samskabelsesprocesserne, fx mellem offentlige og private parter, da det ”tvinger” virksomhederne til at forholde sig til markedet tidligt i udviklingsprocessen.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:59

Hej Sara
Mange tak for din interesse i forslaget og for din kommentar. Særligt aspekterne omkring samspillet mellem offentlige og private parter da dette er en fokusgruppe, hvor vores erfaring viser at denne type rådgivning mangler i det danske udbud. Her er jeg overbevist om, at man i den grad vil kunne højne den nuværende relativt lave konverteringsrate fra god idé til reel implementering.

bolette blædel (cofounder, bObles)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:22

Som dansk SMV der har undersøgt muligheder for nye teknologier i produkter, kan vi afgjort nikke genkendende til udfordringer med at få parret forretningsmodeller med ny teknologiske muligheder. Det ville være en fantastisk mulighed at kunne for rådgivning også om disse aspekter i forbindelse med produktudvikling!

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:42

Hej Bolette
Mange tak for din kommentar. Som det også har været tilfældet i vores tidligere samarbejder kan segmenteret fokus på del-elementerne i en udviklingsproces resultere i for lidt inklusion af alle de vigtigste aspekter, som gensidigt også påvirker hinanden, og resultere i, at det bliver svært at tage de næste skridt. Dette samlede serviceudbud ser vi et stort behov for og håber på, at vi kan imødekomme udfordringen i dette forslag.

Mange hilsner Martin

Christian Hübbe (Business Developer, Shape A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:09

Som forretningsudvikler for en mobil applikation finder jeg dette forslag yderst relevant, da udviklingen indenfor tech-produkter går lynhurtigt, og vækstpotentialet er enormt. Derfor er kompetent rådgivning ekstra vigtigt, da der kan opstå et disconnect mellem produkt/design-udviklingen, og hvad der reelt set 'mangler' og er behov for i markedet.
Denne proces er kritisk for virksomheder - især startups, og rådgivningen herom er nødvendig for at opnå product market fit og rentable forretningsmodeller. 

Dbh. Christian Hübbe

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:01

Hej Christian
Tak for din kommentar. Som også tidligere nævnt er det netop vores overbevisning at startup segmentet særligt er en kategori, der vil kunne få gavn af serviceydelsen. Så det er rigtig godt at se genkendelsen og opbakning fra mange virksomheder i segmentet.

Mange hilsner Martin

Trine Aabo Andersen (CEO, ParticleTech ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:05

Det er et rigtig interessant og relevant forslag til en udvidelse af serviceudbuddet i GTS laget. Jeg glæder mig til at følge aktiviteterne længere henne i processen.
Venlig hilsen,
Trine Aabo Andersen (ParticleTech)

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:07

Hej Trine
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget. Godt at høre virksomhedernes interesse.

Mange hilsner Martin

Sune Alstrup (Johansen)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:03

Forslaget lyder interessant. Det kan ofte være en udfordring for en virksomhed eller et projekt, der startes med udgangspunkt i en særlig innovativ teknologi, at omsætte deres tech produkt til en attraktiv forretningsmodel.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:33

Hej Sune
Tak for kommentaren. Vi håber vi kan være med til at imødekomme denne udfordring med forslaget.

Mange hilsner Martin

Jens Almdal (VP District Energi Network Stations, Danfoss)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:54

Det er et stort problem for de fleste virksomheder at adoptere ny teknologi. Mange virksomheder har deres fondament i en teknologi og de ved f.eks. at de skal begynde at intressere sig for bigdata, AI eller IOT men hvordan gør de det forretning? De har formentlig ikke den agilitet og mod som en lille opstarts virksomhed har. Der er helt klart brug foret projekt som det beskrevne.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:39

Hej Jens
Mange tak for din kommentar og jeg er helt enig. Som nævnt i forslaget har de fleste større, veletablerede virksomheder i dag igangværende IoT initiativer men konverteringskvoten fra idé til implementering er lav i Danmark. Primært pga manglende overbevisende forretningsmodel men også pga håndtering af ny teknologi i det daglige (læs evt Kim Engmarks kommentar her). Vi håber at forslaget vil kunne imødekomme dette.

Mange hilsner Martin

Jørn Hamdorf (Adm. Direktør, Suma Care)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:01

Godt initiativ! Det bliver spændende at se resultaterne når I offentliggør erfaringerne fra demonstrationsprodukterne.
DBH Jörn Hamdorf

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:40

Hej Jörn
Mange tak for din kommentar og interesse i forslaget.

Mange hilsner Martin

Karina Holmegaard (Senior Business Development Manager, IoT Denmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:43

IoT Danmark finder forslaget meget relevant og spændende. Vi ved der er mange muligheder, der blot venter på at blive grebet og udført.
Med IoT devices, der er batteridrevet er det simplet at komme i gang og enkelt at implementere og udrede i hele verden.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:09

Hej Karina
Mange tak for din kommentar og jeres opbakning til forslaget hos IoT Denmark.

Mange hilsner Martin

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:18

Interessant projekt, der klart vil være en hjælp for digitaliseringsmodne SMV'er og et helt nødvendigt input ift at koble forretningsidviklung med digitalisering og automatisering.

Martin Sandberg Kærgaard (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:40

Hej Dorte
Mange tak for din kommentar og bidrag fra SMVdanmark. Denne typer samarbejde er bærende for et projekt som dette.

Mange hilsner Martin