Smartmeters i fremtidens forsyningssystem ( SmartMet)

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Digitalisering af forbrugsmålere åbner nye muligheder for at reducere energiforbrug, øge levetiden og spare ressourcer, men det kræver at tests og godkendelser følger med. FORCE Technology vil skabe grundlag for godkendelse af fremtidens smartmeters.

Digitaliseringen har åbnet nye muligheder for en mere effektiv udnyttelse af ressourcer i forbindelse med forbrugsmålere både i forhold til forbrug af det medie (vand, varme, el mv.), der strømmer igennem målere, men også i forhold til selve måleren og dens levetid. Med aktivitetsplanen ønsker vi at understøtte udvikling og salg af fremtidens målere igennem udnyttelse af de nye muligheder digitaliseringen giver for:

  1. at opdatere og levetidsforlænge målere via softwaredownload i stedet for udskiftning af målere,
  2. at udvikle virtuelle modeller mhp. godkendelse af målere, der ikke kan afprøves i fysiske prøvestande og
  3. at skabe grundlag for test og godkendelse af smart meters i fremtidens intelligente elnet

 

Referencer: 
  1. Regeringen ”Strategi for Danmarks digitale vækst”, Erhvervsministeriet jan. 2018
  2. ”Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik”, Energikommissionen, april 2017

Nøgleord

33 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:55

HOFOR A/S har stor interesse i digitaliseringen og effektiv udnyttelse af ressourcer i forbindelse med forbrugsmålere, både i forhold til forbrug af det medie (vand, fjernvarme og fjernkøl), der strømmer igennem målere, men også i forhold til selve måleren og dens levetid.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:58

Hej Flemming Jensen
Tak for din kommentar.
Vi hjælper gerne med effektiv udnyttelse af ressourcer, og vi sætter pris på jeres støtte til vores projekt.
Mvh Michael Møller Nielsen

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 20/4-18 kl. 21:04

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte.
Med 52000 vandmålere, og af dem 98% analog målere, stå VandCenter Syd over for en fremtidig udskiftning til elektroniske målere. Der er mange årsager til dette ikke er sket endnu, da 52000 målere er mange, med et forkert eller kompromis ramt valg. Derfor ser vi meget nøje på alt udvikling inden for dette område, inden et endeligt valg skal træffes. Vi har selv testet flere løsninger herunder også IoT-løsninger der køre på hjemmebaseret internet.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:00

Tak for støtten til vores projekt.
Vi håber, at vi får mulighed for at hjælpe jer og andre SMVere inden for IoT-løsninger med dette projekt

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:59

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Vi støtter op om 'Smartmeters i fremtidens forsyningssystem', som bidrager til at fremme de muligheder som digitalisering giver indenfor området. Vi mener at projektet kan være til gavn for hele forsyningssektoren.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:03

Hej Midtfyns vandforsyning
Vi sætter stor pris på jeres og andre SMVeres støtte til vores projekt 'Smartmeters i fremtidens forsyningssystem'.
Vi mener, som jer, også at det bidrager til at fremme de muligheder som digitalisering giver indenfor området, og vi er glade for at I mener at projektet kan være til gavn for hele forsyningssektoren.

Claus Møller (Adm. dir., Siemens A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 15:32

Siemens har stor interesse i digitaliering af målere og indsmaling af data. Vi ser en digitaliering og big-data analyse som en mulig vej frem til ny erkendelse. Ikke at skulle skifte målere men blot udskifte software for der ved at fintune hvilke data er interessante åbner nye muligheder for effektiviseringer og besparelser.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:06

Hej Claus Møller
Tak for opbakningen til vores projekt.
Vi er helt enige i, at der kan være store besparelser indenfor software download.
Da Software download er forholdsvis nyt inden for legal metrologi, så vil vi blive blandt de første på dette innovative område.
Vi gælder os til at kunne hjælpe med effektivisering på dette område.

Helle Pernille Hansen (Fagleder - Måler, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 22:24

Aarhus Vands kerneforretning er at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Aarhus Vand har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
Hovedparten af Aarhus vands 63.000 vandmålere er mekaniske. Vi følger alt viden og teknologiudvikling omkring "smart meters" tæt og der foretages løbende overvejelse om udskiftning til Smart meters. Vi finder derfor nærværende projekt yderst relevant.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:08

Hej Aarhus Vand
Vi er glade for at I finder dette projekt yderst relevant.
Hvis I har forslag til aktivitetsændringer inden for dette projekt, så hører vi meget gerne fra jer, enten her eller I er meget velkommen til at kontakte mig pr. mail på mmn@force.dk
Mvh Michael Møller Nielsen

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:33

Kamstrup udvikler og sælger Smart meters indenfor el, vand og termisk måling. Vi ser et stort behov for at kunne sparre og teste på det danske hjemmemarked og at FORCE har den nødvendige kompetence indenfor Smarts meters, f.eks. omkring software download, sådan at de godkendelser som FORCE udsteder kan blive anerkendt af andre europæiske myndigheder.
Vi har behov for at sætte dette projekt igang, da Danmark i modsat fald vil blive sat udenfor indflydelse med hensyn til legale Smart meters.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:33

Kamstrup udvikler og sælger Smart meters indenfor el, vand og termisk måling. Vi ser et stort behov for at kunne sparre og teste på det danske hjemmemarked og at FORCE har den nødvendige kompetence indenfor Smarts meters, f.eks. omkring software download, sådan at de godkendelser som FORCE udsteder kan blive anerkendt af andre europæiske myndigheder.
Vi har behov for at sætte dette projekt igang, da Danmark i modsat fald vil blive sat udenfor indflydelse med hensyn til legale Smart meters.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:13

Hej Søren Lang
Tak for støtten til dette projekt hos FORCE Technology.
Vi er glade for, at I kan se at der er et stort behov for at sætte dette projekt i gang.
Det er vigtigt at vi får sat gang i dette projekt, som kan hjælpe jer, og andre virksomheder, og alle jeres underleverandører herunder flere SMVere.
Derudover er det efter vores mening også et godt projekt med innovative muligher, som også kan hjælpe med energireduktion.

Claus Andersen
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:14

Det anbefales at der også arbejdes med et sekundært datainterface til fremtidens Smartmeter, som ikke har et afregningsformål, men et formål som styrker energi- og måledata på tværs af forsyningsområderne – og på tværs af aktørerne indenfor databehandlingsområdet.
Der skal naturligvis være tale om ’Privacy by Design’ efter gældende GDPR – men måske kan nye teknologier som Blockchain og Smart Contracts være en mulig løsning.
Med venlig hilsen
Claus Amtrup Andersen, EURISCO

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:43

Hej Claus Andersen
Vi sætter pris på at få så mange anbefalinger som muligt, så tak for dit input.
Mvh Michael Møller Nielsen

Kenneth Petersen (Director R&D, Laboratory and Test, Danfoss)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:45

Dette er helt klart et område der har interesse for Danfoss.
Mvh. Kenneth

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:45

Hej Kenneth Petersen
Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har Danfoss interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Michael Larsen (Projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:59

Som rådgiver for gasselskaberne har vi bl.a. undersøgt muligheden for at implementere smart metering i DK inden for gasmåling. Umiddelbart er det ikke en økonomisk hensigtsmæssig måde at udskifte alm. husstands gasmåler. Beregninger har vist at gasselskaberne og dermed den enkelte gaskunde ikke vil spare penge såfremt dette skulle blive et krav at indføre Smart Metering i DK for gaskunder.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:23

Hej Michael Larsen
Tak for dit svar fra Dansk Gasteknisk Center A/S.,
De informationer vi har understøtter til dels dine synspunkter, da det efter vores overbevisning ikke er på gasområdet, at smart meters har den helt store effekt.
Det ser dog helt anderledes ud på andre måletyper, så det er også der vil vil have vores primære fokus.
'Mvh Michael Møller Nielsen

Per Danielsen (Direktør, PD-AUTOMATION ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:15

PD-AUTOMATION støtter helt klart op om projektet og håber i den grad at det bliver gennemført, da vi som en mindre SMW virksomhed generelt har haft stor glæde af samarbejdet med FORCE.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:24

Hej PD-AUTOMATION
Tak for støtten til vores projekt.
Mvh Michael Møller Nielsen

Per Ellemose Andersen (Chief Engineer, Grundfos)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:16

Vi forventer hos GRUNDFOS Sensor, at fremtiden for smartmeters vil være meget mere lokal, transparent og involverende af brugerne. Digitalisering vil her ”enable” at gøre dette smartere og billigere end det vi kender i dag. Man kan også sige, at bliver det ikke markant billigere, så er der ikke noget marked for bl.a. forbrugsmålere i den enkelte husstand og lejlighed for forbrug af vand og varme. Med smartphone mm som display skal man kunne tilgå sine forbrugsdata lokalt. Konventionerne og nogle gange standarderne skal moderniseres, så metre kan blive for alvor smarte til glæde for brugerne. Her vil Danmark som grønt forgangsland kunne få stor betydning for GRUNDFOS.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:27

Hej Grundfos
Tak for støtten og jeres synspunkter, som vi er helt enige i.
Som et grønt foregangsland vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe de danske virksomheder.
Vi er enig i at bl.a. standarder skal moderniseres, og det ønsker vi med dette projekt at bidrage til.
Mvh Michael Møller Nielsen

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:28

Dansk Standard er i høj grad engageret i digitaliserings processen hvorfor vi synes godt om projektet som vi støtter helt klart op om

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:27

Hej Henryk Stawicki
Tak for jeres støtte til dette projekt.
Mvh Michael Møller Nielsen

Claus Hoffmann (Sales Manager/ CEO, TLS Danmark Aps.)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:13

Som leverandør af smart meters til vand- og varmemåling, kan vi kun være interesseret i at støtte op om sådan et projekt.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:32

Hej TLS
Tak for at I støtter op om vores projekt, det er vigtigt at få støtte fra leverandører af smart meters.
Mvh Michael Møller Nielsen

Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:04

Apator Miitors ApS develops state of the art smart water and heat consumption meters. We strongly support the SmartMet initiative and consider it a must for Denmark to keep up to speed and hopefully in front. Smart metering is the future and Denmark is much better of leading the way than trying to catch up. Being in front is paramount for a company like us to have started and keep existing in Denmark.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:55

Dear Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)

Thank you for supporting the SmartMet project.
As you mention, smart-meters is the future and this project will support Danish companies and export in this field.
Both consumers and producers will benefit from a safe and reliable software update system and virtual test methods.
This will limit the need for mechanical work (exchanging meters) on site.

Best regards Kasper Brix Adsersen

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:53

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via undervisning, temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:15

Hej Anna

Tak for støtten til projektet, der naturligvis vil holde skarpt fokus på sikkerheden indenfor denne teknologi.
Smart-meters er fremtiden, derfor er det ekstremt vigtigt at viden på området styrkes til glæde for brugere, producenter, myndigheder og servicevirksomheder.

Mvh Kasper Brix Adsersen

Rudi krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:25

TREFOR har installeret ca. 220.000 fjernaflæste målere i år 2010, og arbejder dagligt med digitalisering og indsamling af fjernaflæste data, som bruges til analyse/belastningsberegninger/lækagesøgning/afregning mv.
Forces udviklingsprojekt ”Smartmeters” vil derfor være til stor værdi for TREFOR med henblik på valg af fremtidens målere.

Kasper Brix Adsersen (Salgschef, Sekretariat for Måleteknik, Kemisk analyse, Miljø & Ledelsessystemer, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:40

Hej Rudi Krupsdahl (Installatør, TREFOR Vand A/S)

At forsyningsvirksomheder som TREFOR støtter op om dette projekt er vi rigtig glade for - tak for det.
Med den rette anvendelse og fokus på sikkerheden i håndtering af fjernaflæsning,samt softwarehåndtering, vil både forbrugerne og forsyningsselskaberne få større tryghed.

Mvh Kasper Brix Adsersen