Spildevandsrensning og slambehandling

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Den danske spildevandsektor står over for nye store udfordringer som følge af selskabsdannelser og drift af større enheder. Skærpede miljøkrav, effektiviseringskrav og behov for nytænkning forårsaget af øget nedbør vil udfordre driftsansvarlige vandselskaber og kommunale renseanlæg såvel som teknologileverandører. Parterne skal sikre den nødvendige teknologiske innovation i form af nye avancerede og miljøeffektive løsninger til spildevands- og slambehandling. Vandsektorens behov for øget effektivisering forventes for en væsentlig del at blive baseret på en forbedret udnyttelse af den eksisterende infrastruktur gennem stærkt øget anvendelse af realtidsinformation til løbende optimering af driften.

Aktiviteter

  • Kortlægning af oprindelse og forekomst af nye fokusparametre samt viden om disse spildevandskomponenters skæbne i den eksisterende spildevandsinfrastruktur
  • Teknologiudvikling og - afprøvning af nye centrale såvel som decentrale avancerede renseteknologier og slambehandlingsmetoder, der skal udvikles/tilpasses for at sikre overholdelsen af de skærpede miljøkrav og forbedre effektiviteten
  • Udvikling af integrerede modeller af kloaknet og rensefaciliteter, som vil være i stand til at identificere optimale driftsomstændigheder på basis af realtidsinformation
  • Udvikling af nye avancerede sensorer der skal sikre kvaliteten af den nødvendige realtidsinformation
  • Udvikling af nye, effektbaserede metoder til vurdering af miljøpåvirkningen fra rensede spildevandsstrømme, overløb, mv.
  • Nye avancerede kemiske og biologiske renseprocesser
  • Nye teknologier til overvågning og styring af renseprocesser
  • Nye teknologier til effektiv udnyttelse af spildevandsslam

Ny viden og kompetencer vil blive udviklet inden for avanceret renseteknologi og slambehandling, sensorteknologi, IT til effektivisering af samdriften af kloaksystem og renseanlæg, herunder håndtering af mere nedbør, avanceret procesforståelse og forecast-modeller. Ny viden og kompetence vil blive aflejret og forankret hos vandselskaber og kommunale renseanlæg, der vil kunne nyttiggøre den forøgede kompetence gennem løbende forbedring af effektiviteten i driften til gavn for det danske samfund. Teknologileverandørerne vil anvende den ny viden til forøget produktinnovation og øget salg – nationalt og globalt.

Hos GTS-institutterne vil den opbyggede viden og kompetence inden for de skitserede områder styrke samarbejdet med danske og internationale vandmiljøteknologileverandører og vandselskaber.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tobiassen
Torsdag d. 25/6-09 kl. 11:33

Som storkunde hos det centrale renseanlæg i Kalundborg har Novogruppen en klar forventning om at der arbejdes målrettet med optimering og udvikling af forbedrede renseteknologier med henblik på overholdelse af de til enhver tid gældende miljøkrav og en til stadighed forbedret driftsøkonomi.

Jes Tobiassen
Afdelingsleder
Novozymes Miljøteknik Kalundborg.

TommyLarsen
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 14:11

Ved udvikling af nye teknologier til håndtering af spildevandsslam er det vigtigt at betragte slammet som et råstof, ikke et affaldsproblem. Derfor bør fokus være på at udnytte slammet bedst muligt, eksempelvis til energiproduktion.

Tommy Larsen
Konsulent, bio-energisystemer
Tommy Larsen ApS