Sporbarhed og dokumentation

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

For at tilgodese forbrugernes stigende behov for sunde og sikre fødevarer er det nødvendigt at understøtte jord-til-bord værdikæden med en høj grad af sporbarhed og dokumentation i produktions- og forarbejdningsindustrien. Herved bliver det muligt objektivt at demonstrere at den danske produktion er effektiv, sikker og miljøvenlig. Danske producenter af fødevarer, og ingredienser til disse, står stærkt internationalt og har en betydelig eksport. Potentialet er derfor, at en yderligere styrkelse af konkurrencekraften og inddragelse af nye markeder og produkter vil kunne omsættes til en væsentlig økonomisk fremgang.

GTS-nettet vil adressere teknologifelter, der har forarbejdningen i fokus, og vil arbejde sammen med danske virksomheder om at udvikle metoder og teknologier, der kan styrke sporbarheden og dokumentationen. Der vil på sigt være et betydeligt potentiale for eksport af systemer, der støtter virksomhederne på disse områder.

Indsatsen vil primært være rettet mod detekteringsmetoder, sensorer, data og dataanalyse metoder. På basis heraf vil der blive udviklet en række demonstratorer, der viser real-time karakterisering og verifikation af råvarer, workflow eller delprocesser, eller alternativt dokumenterer forløb og resultater af den samlede produktionsproces.