Støjgeneoptimeret design

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Aktiviteten vil fremme støjgeneoptimeret design af produkter for at mindske stigende problemer med støjgener. Digitale teknologier og online services udnyttes til at øge tilgængelighed af viden, data og modeller.

Aktiviteten vil kombinere digitale teknologier med akustiske data fra traditionelle målinger og beregninger til at skabe nye teknologiske services. De nye digitale services kan bidrage til hurtigere optimering af konstruktioner og støjsvage produkter, anlæg og strukturer, støjbekæmpelse samt være effektive støtteværktøjer til planlægning og konsekvensberegning. Målgruppen er produktudviklere, rådgivere og beslutningstagere.

Akustik- og vibrationsområdet er i dag i høj grad baseret på laboratorie- og feltmålinger af fysiske emner og fænomener. Ved at supplere målinger med beregninger og simuleringer, mødes målgruppens krav om en smidigere og mere dynamisk proces og hurtigere markedsadgang. Der tages udgangspunkt i fysikken bag lydkilders og konstruktioners virkemåde. Beregninger og simuleringer af lydgenerering, lydudbredelse, lydisolation m.m. skal supplere eller erstatte målinger, inden resultaterne sammenholdes med den menneskelige lydopfattelse og oplevede støjgene, som også i et vist omfang kan forudberegnes.

Aktiviteten vil blive anvendt indenfor flere af de i afsnit 6 nævnte områder, som hver især vil kunne nå en større eller mindre del af den på figuren skitserede proces. Fokus vil være på at udvikle services, som vil give fleksible værktøjer til hurtigere og velunderbygget udviklings- og beslutningsstøtte.

Aktiviteten viderefører og -udvikler de processer og resultater, der er opnået i Resultatkontrakt 2016-2018, Lyds virkning på helbred og velvære.

Budget:
2019: 2.062.500 kr.
2020: 2.062.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digitale services til støjgene-optimeret design

Nøgleord