Standarder – den nødvendige forudsætning

Senest opdateret d. 13/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Mogens Simonsen
Teknisk Chef
Per Thåstrup Jensen
Senior Technology Specialist

Arbejdet med danske og internationale standarder er grundlæggende for en stor del af GTS-institutternes services. FORCE tager arbejdet seriøst og ønsker at udvide engagementet, særligt indenfor cybersikkerhed.

Danmark skal være med ved bordet, når nye standarder udvikles. Som uvildig repræsentant i europæiske standardiseringsudvalg m.v. kan FORCE Technology (FT) på en lang række fagområder…

  • sikre, at der i udarbejdelsen af nye standarder tages hensyn til forhold af betydning for danske virksomheder og myndigheder • hente uvurderlig viden om den internationale udvikling i relevante brancher
  • formidle viden om nuværende og ikke mindst kommende standarder til danske virksomheder og myndigheder
  • fungere som modvægt til store internationale virksomheder, der ellers vil sætte sig tungt på områder, hvor de har særinteresser

FORCE Technology (FT) har den nødvendige uvildighed, tillid, placering i eksisterende udvalg og faglige kapacitet til at varetage denne rolle, og repræsenterer allerede danske interesser vedrørende standarder og metrologi i 87 danske og internationale udvalg, netværk og grupper.

Nærværende aktivitetsplan har ambition om at opretholde det nuværende aktivitetsniveau, og udvide med enkelte, relevante nye udvalgsdeltagelser.

FORCE Technology og DELTA fusionerede i 2017, og begge GTS-institutter har taget deres ansvar alvorligt på dette område, som er en traditionel kerneydelse for GTS-netværket. Da der ikke er identificeret mere end et enkelt område, som begge GTS-institutter har dækket, er der ikke besparelser at hente på sammenlægningen.

 

Referencer: 

1) Se fx Europa-Kommissionens initiativer for hurtigere ICT-standardisering: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_en.htm (2016)

2) New approach: http://www.newapproach.org/

3) ENISA topics: https://www.enisa.europa.eu/topics

Nøgleord

57 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hanne Jespersen (Director Business Development, Takeda/Global manufacturing&Suppluy)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:02

Force er et vigtigt bidrag til at sikre objektiviteten på tværs i de forskellige brancher som Force er involveret i således at Ikke kun enkelte store aktører mere ensidigt kan påvirke hvordan standarder bliver skruet sammen. Det vil have en indflydelse på konkurrence situationen og det udbud, kvalitet etc. som kunder/forbrugere har adgnag til. dertil kommer at det er en meget effektiv måde at opretholde et godt orienteringsniveau at deltage i arrangementer, klumøder eller ved at trække på rådgivning fra Force.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:47

Hej Hanne
Tak for en meget relevant kommentar!
Du berører 2 områder som er afgørende vigtige for såvel vores brugere som os selv; at vi kan agere objektive og uvildige til gavn for alle brancher, og at vi formår at formidle bredt og forståeligt. Dette vil også være i fokus fremover, og vi vil gerne have mulighed for at afprøve nye former for formidling, således at vi når ud til flere ”brugere” – og ikke mindst formår at opsamle behov og ønsker blandt brugere, som vi kan bringe ind i standardiseringsarbejdet.

Mette Hjørnet (Senior specialist, Quality system, Coloplast A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:42

Det har haft stor værdi i mit arbejde at have adgang til tidlig information om, hvad vi kunne forvente af den nye standard. Og meget dybdegående information, fordi Bent Møller også kender alle intentionerne bag standardens ordlyd. På den måde har vi stille og roligt implementeret de nye krav - næsten uden at nogen har opdaget, der er kommet en markant anderledes standard.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:13

Hej Mette
Arbejdet i såvel det nationale som internationale standardiseringsarbejde giver en unik indsigt i standardernes krav og tolkninger heraf – også alt det der ikke nødvendigvis er formuleret, men ligger i intentionerne bag. Bent Møllers arbejde og position som formand for S216 giver mulighed for både at varetage danske virksomheders interesse og at få tidlig få adgang til viden fx om nye standarder, således at danske virksomheder sikres adgang til ajourført viden.

Björn Eiriksson (Adm. direktør, Altuglas International Denmark A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:35

Da vores virksomhed skulle ISO 9001 re-certificeres for 10 år siden i forbindelse med at den gik fra spansk til fransk eje med omfattende ændringer som følge, valgte vi Force til opgaven.
Det har været en positiv og oplevelse og selvom vores virksomhed er den eneste af sin art i Danmark har det kørt på skinner. De sidste 3-4 år har Bent Møller været tilknyttet og som noget af det sidste gjort overgangen til den opdaterede udgave af standarden overskuelig for os, fordi han indgående kender hvad der ligger bag de ændringer som der er lavet i standarden.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:28

Hej Björn
Indgående kendskab til standarder bliver i stigende grad ”license to operate” for virksomhederne – ikke mindst de virksomheder der opererer på de internationale markeder. En forudsætning for fastholdelse af industri i Danmark vil være, at bl.a. FORCE kan levere en professionel og kompetent hjælp til virksomhederne uanset størrelse, branche, ejerskab mm. Strømmen af nye og reviderede standarder vil fortsætte, og vi ser det som en vigtig opgave at kunne levere viden, der hjælper virksomhederne igennem nemmest og hurtigst muligt.

Nikolai Bisgaard (VP Ext. Relations, GN Hearing)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

Standarder har stor betydning for vores forretning. Harmoniserede krav på så mange markeder som muligt simplificerer vores introduktionsforløb for nye produkter betragteligt. Standarder for dokumentation af produktegenskaber er nøglen til at reducere komplekisteten. Vi har haft stor gavn af vores samarbejde med Force/Delta i den sammenhæng og ikke mindst fordi, der sidder medarbejdere med dyb indsigt i vores forhold. De sørger også for at holde os opdaterede om hvad der rør sig på området.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:01

Kære Nikolai.
Tak for dine synspunkter. Markedsadgang er selvsagt en meget væsentlig parameter for elektronikproducenter, og der sker hele tiden tiltag til at ensarte test- og dokumentationskrav. De ens krav giver mulighed for at ramme et bredt marked. Gennem aktiv deltagelse i standardiseringen hjælper vi dels kunderne, der kan bruge FORCE som en part, der kender til baggrunden for de enkelte krav, og har mulighed for at trække på det europæiske eller internationale netværk, men også os selv med hensyn til at kende alle detaljerne i godkendelseskravene. Vi oplever, at både kunder og auditorer på test og kvalitetsstyring øger fokus på vidensvedligeholdelse i samarbejde med andre parter. Også her er standardiseringsverdenen en tungtvejende medspiller.

Peter Hohnen (VP Research & Development, Anticimex Innovation Centre)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:20

Standarder er afgørende for vores Globale IoT forretning, og derfor er det vigtig for os at vi har lokale partnere med ved bordet når standarder udvikles og ændres.
Det er særligt vigtig at vi kan trække på uvildige rådgivere som jer, i forbindelse med teknologivalg og certificering. Klare og enkle standarder med stor udbredelse er med til at understøtte vores eksport og sikre en lønsom produktion med globale udbredelse.

Vi ser derfor gerne at dette fortsat er et højt prioriteret område

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:20

Kære Peter.

Tak for dit indlæg. IoT er et begreb, der lever i malstrømmen af databehandling, cybersikkerhed, elektriske krav, levetidskrav, radiokrav og meget mere. Opdateringen af radiodirektivet RED for et par år siden har lagt rigtig meget vægt på netop RED, og for alle de trådløse produkter er godkendelsesbilledet meget komplekst. Når der samtidig skal opnås en stor produktsikkerhed, afdækning af risiko og sikres lang, fejlfri levetid, så er mængden af involverede standarder voldsom. vi tror ikke, at det foreløbig bliver trivielt at godkende et IoT produkt, men vi er super glade for at kunne støtte industrien i arbejdet med at få overblik over kraven og deres fortolkninger. I en ung produktfase kan de rigtige fortolkninger af krav og regler betyde store skridt mod godkendelsen. Standardiseringsverdenen har den tættre berøring med både myndighederne og industrien - europæisk og internationalt.

Jacob Hansen (Product Manager, Kamstrup A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:05

Med buzzwords som "Interoperability" og "Internet of (every)Thing" bliver der automatisk fokus på fælles standarder blandt fabrikanterne, og her er det godt for en virksomhed at have sted at få en hurtig opdatering på ens interesseområder.
Blandt andet giver FORCE´s EMC og IoT og Wireless klubber en opdatering på hvad der sker på de regulatoriske områder på hvert eneste møde, og der er altid tid til uddybende kommentarer og forklaringer.
Danmark har en meget større indflydelse på den europæiske og internationale standardisering end vores størrelse berettiger, og det er vigtigt at vi fortsat er aktive på standardiseringsområdet.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:41

Kære Jacob.
Tak for din kommentar. Jeg er enig i din betragtning omkring muligheden for at gøre indflydelse gældende indenfor standardiseringen. Danmark er med sin størrelse lille i EU sammenhæng, da der stemmes med vægtning for de forskellige lande. Men med faglige og relevante deltagere i de danske fagudvalg, som også er den "Danske Nationalkomité" ved afstemninger i CENELEC
og IEC, så kan der gives fagligt input til både den europæiske og internationale standardisering. Dermed har vi en god mulighed for at få danske sysnpunkter reflekteret ind i det internationale arbejde. Og vi kender de strømninger der foregår i arbejdet med at formulere standarderne.

Erik Nielsen (Director, Regulatory & Compliance, Interacoustics A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:42

En af værdierne som standarder bringer, er at de sikrer man taler "samme sprog". Inden for audiometri området, hvor Delta gennem mange år har været en aktiv deltager, har vi tidligere set at producenter af udstyr har specificeret deres udstyr på vidt forskellige måder, simpelt hen fordi der manglede en standard. Nu er der heldigvis kommet standarder på en del områder, men disse skal selvfølgeligt vedligeholdes og udvikles i takt med den teknologiske og kliniske udvikling inden for området. Her ser jeg Delta som en vigtig spiller i dette arbejde.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:50

Kære Erik.
Tak for din kommentar. Du beskriver en god proces, som heldigvis ofte forekommer. Internationale standarder er et godt middel mod at markedet forvirres af nationale forskelle i godkendelseskrav. Ofte er et internationalt krav med til at forhindre nationale bestemmelser, og det betyder både større markeder for danske producenter, men også en bedre gennemskuelighed for de produkter, man finder worldwide. Ensartede specifikationer for test betyder også bedre tilgang til for eksempel testudstyr, da producenterne ikke skal tilpasse det individuelt til en lille kundegruppe i hvert land. FORCE / DELTA har et langvarigt engagement i standardisering, og både det nationale arbejde i fagudvalgene og deltagelse i arbejdsgrupper giver et stort netværk, som kan trækkes på, når der er behov for uddybning og fortolkning af vanskelige krav. Det har gennem årene været et stort plus i masser af tilfælde.

Jørgen Nørklit Jensen (Senior Process Chemistry Specialist, Ørsted Bioenergy & Thermal Power)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:17

Det er af stor vigtighed og betydning for Ørsted Bioenergy & Thermal Power, at FORCE kan benyttes som sparringspartner, holde os opdateret med viden og varetager vores interesser indenfor standardiseringsområdet. Jeg/vi har specielt haft meget gavn af Forces viden og sparring indefor områderne: Referencelaboratoriet og Emissionsstandarder og deres implementering i DK samt udarbejdelsen af ISO standarderne indenfor Solid Biofuels, da der ikke er så mange andre i DK, der er aktive indenfor dette område.

Lars K. Gram (Seniorprojektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:56

Hej Jørgen.
Jeg er meget enig med dig i dine betragtninger. Det er vores erfaring, at aktiv deltagelse i standardisering er nøglen til at påvirke standarderne og sikre at danske interesser varetages.
Via Referencelaboratoriet sikrer vi, at information om standardisering når ud til brugerne på et tidspunkt, hvor det stadig er muligt at påvirke processen.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:04

Hej Jørgen
Også tak for din kommentar angående arbejdet med ISO standarderne indenfor Solid Biofuels. Biobrændsler er vigtige i den danske omstilling til grøn energi, og vi anser det som vigtigt at varetage danske interesser i dette arbejde – måske netop fordi der ikke er så mange der tager aktiv del heri.

Lars Henrik Jensen (VP Global R&D, Natus Medical Denmark A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:13

Det er vigtigt at vi har en dansk partner, der kan hjælpe med at skabe en fælles forståelse for de udfordringer, der opstår i forbindelse med nye standarder. Force kan bringe de relevante interessenter sammen, hjælpe med at tolke, bearbejde og forstå og i høj grad facilitere en vigtig og værdiskabende dialog til alles fordel. jeg ser frem til at denne vigtige rolle udbygges og styrkes i fremtiden.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:39

Hej Lars
Du peger præcist på noget af det FORCE gerne vil og lægger vægt på; at være facilitator for formidling og erfaringsudveksling. Forudsætningen for dette arbejde vil jo være, at FORCE ved deltagelse i standardiseringsarbejdet får tidlig indsigt i nye trends, tolkninger og krav. Vi tror også, at det er vigtigt, at vi er en dansk ”partner”, der tager udgangspunkt i dansk kultur i en international sammenhæng.

Berit Nielsen (Projektleder, ARGO i/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:21

Det er vigtigt for ARGO, at FORCE varetager branchens interesser samt holder os opdateret med tidlig viden om standarders indhold og betydning, så vi kan være forberedte på nye krav. Ligeledes er det vigtigt for os at vi i det daglige arbejde, herunder i fortolkningsspørgsmål, har mulighed for at rådføre os med Force, der kender intentionerne bag formuleringerne i standarderne.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:33

Hej Berit
Tak for din kommentar.
Du peger på nogle essentielle krav til vores arbejde; at vi varetager interesser for mange virksomheder, at vi levere tidlig information om fx ændringer og at vi kan bistå med fortolkninger. Det forudsætter aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet, kompetente og opdaterede medarbejdere samt gode formidlingsplatforme, alt sammen ting som FORCE vil arbejde videre med i dialog med vores brugere.

Kim Crillesen (Miljøkoordinator, projektleder, Vestforbrænding)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:30

Da rammerne for en stor del af vores arbejde fastlægges i europæiske standarder, er det vigtigt for VESTFORBRÆNDING at vi har en dansk partner, som kan varetage branchens interesser og sidde med ved bordet, når nye standarder skal udformes, dels kan hjælpe med at udrede komplicerede problemstillinger i nye standarder. Det har stor betydning for os, at FORCE holder os opdateret med den nyeste viden på området.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:42

Hej Kim
Tak for din kommentar.
Du peger meget præcist på det, vi mener er vores rolle; nemlig at varetage danske interesser ved udvikling af nye standarder og hjælpe med udredning af eksisterende standarder. Uanset om man er et varmeproducerende selskab med et lokalt afgrænset kundegrundlag eller en producerende virksomhed på det globale marked, vil reguleringer via standarder øges og bevirke et stigende behov for engagement på centrale områder.

Claus Rømer Andersen
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:34

Standarder og standardiseringsprocessen er en af hjørnestenene for mange danske virksomheder. I dag foregår produktudvikling i mange tilfælde ved integration af eksisterende moduler eller produkter i et nyt slutprodukt. Derfor er det essentielt, at der er fornuftige standarder der effektivt adresserer relevante problemstillinger også for nye teknologier. Da standarderne således kan bidrage til at reducere kompleksiteten i integrationsarbejdet.
Mange danske virksomheder er ikke i stand til at deltage i standardiseringsarbejdet pga begrænsede ressourcer. Derfor er det virkelig relevant at have en stærk dansk repræsentant der både kan påvirke standardernes udformning og hjemtage viden om udviklingen.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:48

Kære Claus.

Tak for dit indlæg. Som GTS bliver vi endnu stærkere i den rolle, når vi har relevante cases, eksempler og problemstillinger at fodre ind i fastlæggelsen af nye krav til testmetoder og krav. Både de tekniske argumenter og de markedsmæssige giver vægt til at holde fast i opfattelser, fortolkninger og argumenter for at præcisere metoder og krav. Adgangen til de europæiske og globale fora, hvor fortolkninger præciseres, og opfattelser udlægges er super centrale for at kunne forstå også de uskrevne intentioner i standarderne. som deltager i arbejdsgruppere kan man overraskes over hvor forskelligt man verden rundt kan opfatte den selvsamme tekst. Kun dialogen kan bedre den situation - og udbyttet af den er guld at formidle via artikler, fora og workshops.

Allan Kjersgaard (Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:15

Dansk Affaldsforening og vores medlemmer trækker ofte på de gode kompetencer, som Force Technologi (FT) har omkring de relevante standarder indenfor affaldsenergiområdet. Der er stort behov for at påvirke indholdet i standarderne, så de reelt bliver operationelle i forhold til den faktiske drift, ligesom de er med til at fremme den nødvendige innovation i sektoren.

Dansk Affaldsforenings miljøarbejdsgruppe har specielt meget gavn af Forces viden og sparring omkring arbejdet i Reference-laboratoriet, emissionsstandarder, -overvågning og -rapporteringer samt hvordan standarderne mest hensigtsmæssigt implementeres i Danmark.

FT indgår i et samspil med relevante interessenter, bistår med vejledninger og fortolkninger ligesom FT er med til at skabe rammerne for at de operationelle aktørers erfaringer med gældende standarder løbende tages med ind i revurderinger af standarder og i forhold til ny sektorspecifik regulering, bl.a. BREF Incineration. Dansk Affaldsforening bakker derfor op om at fastholde og styrke FTs kompetencer og muligheder for at præge kommende standardisering.

Lars K. Gram (Seniorprojektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:13

Hej Allan
Det er dejligt at høre at I har glæde af vores aktiviteter. Uden en aktiv dansk deltagelse, er der stor risiko for at standarderne ikke bliver operationelle. Samtidig vil informationsniveauet falde, og det vil ike være muligt at få information før standarderne er færdige.
Med venlig hilsen
Lars

Nis Engholm (HW Department manager, Global scanning)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 07:37

Det er vigtigt at vi har en organisation som FT , der målretter viden og erfaring om internationale standarder. For en mellem stor virksomhed som vores , der ikke har kapaciteten til at deltage i standardiserings arbejdet selv ,har dette en stor værdi.
Derfor mener jeg at 'Standarder - den nødvendige forudsætning' er væsentlig aktivitet , som vi regner med at bruge.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:12

Kære Nis.

Tak for dit indlæg, og den støtte det signalerer. Vi er glade for industriens opbakning til at stille krav i standardiseringsarbejdet. Vi er bevidste om at den danske stemme ikke har stor vægt mod de store lande i EU, men på IEC området har hvert land 1 stemme - stort eller småt. Derfor ser vi en stor fordel i at kunne bære ønsker og behov fra industrien frem, og benytte vores stemme i for eksempel arbejdsgrupper og afstemningsfora. Standardiseringen er en meget konkret realitet. Den metode der stemmes om ved næste afstemning kan blive et EU krav for det næste produkt, der skal sendes på markedet. Vi vil gerne fortsat kunne være med til at sætte fingeraftryk på kravene.

Per Ellemose Andersen (Chief Engineer, Grundfos)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:10

At Danmark er en aktiv spiller I arbejdet med international standarter, er vigtig for virksomheder som Grundfos. Dette giver os mulighed for kompetent rådgivning om hvordan standarten er I dag og hvordan vi kan forvente den vil blive I fremtiden, hvilket der gør det muligt for os udvikle de produkter der er brug for I fremtiden, og derved sikker at Danmark bliver ved med at være er vigtig spiller inden for komponenter til forsyning sektoren.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:33

Hej Per
Tak for en interessant kommentar. Innovation af produkter handler ikke kun om at få gode ideer, men også at være opdateret på trends og udviklinger indenfor relevante standarder – ikke kun det der er vedtaget, men i lige så høj grad det der er på vej! For FORCE er deltagelse i standardiseringsarbejdet, og de internationale netværk der typiske knytter sig til dette arbejde, en naturlig ting fordi vi som uvildig 3. part tror, at vi kan nå længere og bredere end en repræsentant fra en specifik virksomhed.

Michael Storm Pedersen (Nordisk Produktchef, Geberit A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:31

Geberit anser standarder og deltagelse i standardiseringsarbejde som en vigtig del af at være førende på markedet for sanitetsprodukter i Europa. Vi deltager selv i standardiseringsarbejde, men anser det desuden som essentielt at GTS institutter som FORCE Technology deltager, da de som uvildige testinstitutter og med deres særlige viden på en lang række fagområder kan sikre fagligt høje standarder med fokus på danske virksomheders interesser. Vi kontaktede oprindeligt DELTA (nu en del af FORCE Technology) efter at opdaget en uhensigtsmæssighed i DS/EN ISO 14366, der misbruges. Vi vil derfor gerne anbefale FORCE’s projektforslag

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:06

Kære Michael.

Tak for dine synspunkter. Som deltager i standard arbejdsgrupper kender vi sammensætningen af mange af grupperne. Virksomheder deltager med deres baggrund i produktudviklingen. Interesseorganisationer deltager med deres baggrund i organisationens mål og ønsker. Producenter af testudstyr deltager med baggrund i deres portefølje af egnet testudstyr, der helst skal være ajour. Og test- og prøvningslaboratorier deltager med viden om det praktiske mulige, behovet for dokumentation og entydighed, og et ønske om at få anerkendt udføte målinger i den videst mulige kreds på kloden. Fra FORCE gør vi en stor indsats for at holde os ajour med udviklingen. Og qua vores GTS status, så befordres den viden vi opsamler videre til en stor kreds i dansk industri gennem arrangementer, faggrupper og faglige artikler. Det vil vi gerne både fortsætte og udbygge!

Bjarne Petersen (Teknisk Controller, I/S REFA)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:30

For REFA KVV er det vigtigt, at have en samarbejdspartner som FORCE, der kan varetage branchens interesser når nye standarder skal udformes og senere implementeres i dagligdagen ude på værket.
Ligeledes er det vigtigt for REFA at have mulighed for at trække på den ekspertise, som FORCE som besidder når der skal tolkes på og arbejdes i forhold til de standarder der gælder.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:46

Hej Bjarne
Tak for din kommentar.
Det vil naturligvis være umuligt for alle virksomheder at opbygge og vedligeholde viden og erfaring på det høje niveau, som sikrer tidssvarende og effektiv drift - både nu og i fremtiden. Hos FORCE ser vi det som en oplagt opgave at varetage interesser for hele brancher, hvilket også ud fra en samfundsmæssig betragtning må være det mest effektive.

Henrik Hansen (Konsulent, Dansk Energi)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:59

Standarder er vigtige både for et lille marked som Danmark, men også for store komplekse systemer som elnettet.

Det er vigtigt at alle de produkter som tilsluttes til elnettet alle vegne er i stand til alle at være tilsluttet og fungere samtidig med hinanden. Standardisering er vigtigt både for hvordan dette sikres på nuværende tidspunkt, men også for at hjælpe med at fastholde samspillet som udviklingen skrider frem - både udviklingen i samfundet og produkterne selv.

Uden standarder af god teknisk kvalitet vil det være meget sværere at sørge for at alting til enhver tid fungerer sammen.

Standardisering er dog en forholdsvis tung størrelse at følge aktivt i dagligdagen, specielt for mindre virksomheder. Det er vigtigt at standardisering er velkendt blandt alle størrelser af virksomheder, da det er grundlaget for at alting kan fungere sammen til at starte med.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:24

Kære Henrik.
Tak for din kommentar. Alene på EMC- og radioområdet kan der komme mellem 20 og 50 dokumenter om ugen, som på en eller anden måde skal vurderes for betydning. En andel af dem har betydning for tolkning af resultater, anskaffelse af nyt, og anderledes testudstyr, eller har betydning for hvordan fabrikanter skal udforme deres overensstemmelseserklæring. Udover at være vigtigt for Danmark i international sammenhæng, så er det også en stor opgave blot at følge med. Teknisk feedback og mulighed for sparring med andre tekniske eksperter er et vindue fra virksomhederne og ud mod Europa og den øvrige verden.

Kim Hjortgaard Nielsen (Director, Innovation & Frontend Portfolio, Widex A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:43

Internationale standarder er nødvendige for at sikre at produkter og services kan markedsføres på tværs af landegrænser og regioner. Arbejdet med standarder giver mulighed for at påvirke indholdet af disse, hvilket kan være en stor fordel for de enkelte virksomheder eller hele brancher. Desuden giver det en vigtig mulighed for at virksomhederne kan følge standardiseringen undervejs og dermed tilrette sine udviklingsportefølje, så den er optimal ift. de standarder der senere bliver udgivet.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:18

Kære Kim.
Tak for din kommentar. Jeg er meget enig. Lige så nyttige standarderne kan være når de er færdige, lige så snørklet kan det dog være at følge deres vej mod den endelige version. Nogle gange er det teknologibehov, der presser standarderne frem. Nogle gange er det behov for regulering af krav og regler, der styrer udviklingen af en standard. Det kræver tæt indgreb med standardiseringsgrupperne at følge og yde indflydelse på formuleringerne og baggrunden for dem. Derfor har vor deltagelse i arbejdet med standarder stor prioritet - også for os.

Jørgen Hansen (Processingniør, Babcock & Wilcox Vølund)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:32

Vi har i en længere årrække haft kontakt til Susanne Westborg i forbindelse med analyser og standarder for fast brændsel. I BWVs mangeårige arbejde med biomassefyring har det været og er fortsat yderst værdifuldt at have tæt kontakt til en person som dels kender bestående standarder "indefra" qva eget bidrag til dem, og dels kan give en yderligere oplysende forklaring hvis/når noget i staddarden ikke synes helt klart.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:38

Hej Jørgen
Tak for din kommentar.
Kompetent rådgivning fordrer indgående kendskab til ikke bare standarderne men også til de tekniske problemstillinger, der findes på områderne. I det arbejde er det vigtig, at der er dialog og udveksling af erfaringer mellem berørte virksomheder og FORCE som repræsentant i standardiseringsarbejdet. Vi håber, at det gode samarbejde med virksomhederne kan fortsætte og gerne udbygges, således at vi fortsat kan varetage danske interesser til gavn for den grønne omstilling.

Anne Jensen (Civilingeniør, Miljøstyrelsen)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:21

Det er Miljøstyrelsens opfattelse at FORCE Technology’s med sin aktive deltagelse i standardiseringsudvalg inden for emissioner til luften standardisering også understøtter sin funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. Dette er af stor betydning og værdi for Miljøstyrelsen.

Lars K. Gram (Seniorprojektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:30

Hej Anne
Tak for din kommentar. Jeg har netop deltaget i et TC-264 møde i Sevilla. TC-264 er CENs paraplykommite, som omfavner al standardiserings på luftkvalitetsområdet. På dette møde er jeg med til at bestemme hvilke områder der mangler standardisering og hvilke standarder der har behov for at revidres. Ved sådan et møde hentes der også meget viden med hjem om hvordan man gør i andre lande og hvad der sker fx i den prænormative forskning. Denne viden kan vi bruge til at hjælpe Miljøstyrelsen med at sikre at målemetoder og lovgivning fungerer optimalt sammen. Samtidig dannes det overblik der sikrer at DK er repræsenteret i de arbejdsgrupper der betyder noget for Miljøstyrelsen arbejde med lat implementere bla direktiver og BREF/BAT.
Hilsen Lars

Oluf Kristensen (Senior Specialist - Compliance Management, Nilfisk A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:55

Vi oplever FORCE Technology som en yderst kompetent medspiller omkring standardisering. Der er vigtigt at inddrage de mange synspunkter, der kan være representeret og formulere fælles danske holdninger til standardiseringsspørgsmål.
Vi opfatter FORCE som en fornuftig sparringpartner i denne sammenhæng.
På det tekniske område er der ingen tvivl om FORCE Technology's kapacitet.
Vi støtter således FORCE Technology's fortsatte engagement i standardiseringsarbejdet.
Oluf Kristensen

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:55

Kære Oluf.

Tak for dit indspil. Vi er glade for jeres støtte. Og vi er glade for alle aspekter af sparringen om elektrisk sikkerhed, EMC , radiokrav, kvalitetsstyring og en række andre udviklings- og godkendelsesaspekter. De tekniske krav og den administrative proces omkring godkendelser har aldrig været mere kompleks end nu. Til trods for intention om at gøre reglerne simple og entydige, så har for eksempel opdatering af NFL direktiverne i EU medført en stor proces med tilpasning til de nye krav nødvendiggjort forandring af godkendelsesprocesserne - helt ned til teksten i hver enkelt manual, typeskilt og overensstemmelseserklæring. Heldigvis sikrer de fælleseuropæisk krav, at der ikke indføres nationale krav i hvert land. I et moderne marked vil det kunne lægge voldsomme hindringer i vejen for adgangen til markederne. Danske synspunkter i den europæiske eller internationale debat er meget velkomne, og udvider vores mulighed for indflydelse.

Johny Jensen (direktør, VinduesIndustrien)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:59

Det er af stor betydning for VinduesIndustriens mange SMV virksomheder, at FORCE kan benyttes som sparringspartner indenfor lydmålinger og udvikling af bedre støjreducerende vinduer. Her er det naturligvis helt afgørende at Force deltager og derved er helt opdateret indenfor standardiseringsområdet.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:13

Kære Johny.

Tak for din kommentar. Som virksomhed befinder vi os godt i spændingsfeltet mellem krav, test/måling og dokumentation. Laboratorieaktiviteter kan være den kilde, der bringer vigtig indhold til fastlæggelse af den bedste målemetode. Når forudsigeligheden ikke er stor nok, så er det måleinstrumenterne der må afgøre, hvordan fysikken opfører sig - således også for lydforholdene omkring vinduer og bygningselementer. Vi har en langvarig tradition på dette område, og vi ser den gerne både udbygget og konsolideret i samspillet med industrien

Lone Skjerning (Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:03

Dansk Standard mener, at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale og europæiske standarder på områder, som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye standarder. Ved at deltage i udviklingen kommer GTS’erne samtidig på forkant med markedskravene inden for de områder de arbejder med. Denne viden kan de bruge til at give danske virksomheder en bedre rådgivning.
Specifikt vedr. måling af gasser og partikler i luft er det af stor vigtighed, at FORCE Technology deltager aktivt i adskillige europæiske arbejdsgrupper og dermed varetager de danske interesser på området.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:50

Hej Lone
Tak for din kommentar som meget tydeligt beskriver vores rolle i forhold til dansk erhvervsliv. Særligt interessant at du peger på vores strategiske rolle, som måske er et lidt overset element i arbejdet. For mange virksomheder har det stor betydning for innovation og markedsføring af nye produkter og services, at man via vores arbejde har indflydelse på kommende standarder, at man har tidlig adgang til ny viden om ændringer og at man har adgang til kompetente fortolkninger ved tvivlsspørgsmål. Da standarder i stigende grad regulerer mange virksomheders aktiviteter, vil dette strategiske arbejde blive endnu vigtigere i fremtiden.

Maria Skou (Afdelingschef, dansk standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:27

FORCE er en vigtig samarbejdspartner for Dansk Standard, som jo er mellemledet mellem danske interesser og det internationale standardiseringsarbejde. Vi ser derfor at en god arbejdsdeling og fælles påvirkning af arbejdet er utrolig vigtigt for at varetage danske interesser.
Dansk Standard ser gerne at FORCE bevarer og udvider deres engagement i både nationale S-udvalg og i det internationale og europæiske arbejde på Komité og arbejdsgruppe niveau, for at sætte danske fingeraftryk på arbejdet. Dansk Standard finder at FORCE er i en særlig position i forhold til at varetage formandsposter i det internationale arbejde, både på det mere overordnede Komiténiveau og mere teknisk på arbejdsgruppeniveau. Dette vil vi gerne opfordre til støttes gennem dette projekt.
Vi ser også en særlig interesse for FORCE i at varetage en formandspost i arbejdet med at udvikle standarder for cybersikkerhed, således at de også tilgodeser SMV’ernes behov.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:59

Kære Maria.

Tak for dit indspil. Vi ser en stor del af vores rolle som formidler. Det er et centralt indhold i GTS rollen, og fagnetværk med vidensdeling ligger os meget på sinde. Når vi tilmed kan bringe vores tekniske faglighed ind i standardiseringsarbejdet, så har vi rigtig meget på hjerte. Som laboratorietung virksomhed er det hele linjen fra måleinstrument til testprocedure, kvalitetsstyring og dokumentation, der er centralt. Standardiseringsarbejdet dækker hele paletten, og der er så meget at hente hjem til dansk industri, små virksomheder, SMV-er og også de stor organisationer, som tit deltager i formidling, skønt de måske også har helt egne kanaler for videnhjemtagning og fortolkning. Det giver stor inspiration til små virksomheder, der er sårbare, hvis de ikke rammer rigtigt i første forsøg.

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:38

Dansk Standard varetager det internationale sekretariat for elektroakustik, og det er vores vurdering, at GTS’ernes deltagelse i standardisering er særdeles vigtig – for at sikre kvaliteten i fremtidens standarder. Det er afgørende, at standarder bygger på ekspertviden fra de danske vidensmiljøer.
Forces arbejde med standardisering bidrager til opretholdelse og udvikling af viden, både internationalt og nationalt, til stor gavn for dansk erhvervsliv, med en ikke ubetydelig interessentgruppe inden for elektroakustik, der tæller nogle af verdens førende producenter inden for bl.a. måleudstyr og høreapparater. På den internationale bane har Force en ledende rolle i udarbejdelsen af internationale standarder for høreapparater. Dette arbejde er helt essentielt for den danske høreapparatbranche, der har et stort behov for internationale standarder.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:25

Kære Lise.

Tak for dit indlæg. Der er god grund til at fremhæve høreapparatindustrien, hvor Danmark har været foregangsland i for eksempel immunisering af apparaterne, således at brugerne ikke generes unødigt af snerren fra mobiltelefonkommunikation. Det var den digitale GSM transmission, der satte fokus på denne parameter, og det var internationale krav til test med realistiske feltstyrker, der gradvis har forbedret immuniteten af apparaterne. Et godt eksempel på en teknisk funderet parameter, der ender med at være en konkurrenceparameter, og samtidig løse et reelt, teknisk problem. Udviklingen skal gerne fortsætte, og med Danmark i en central rolle - også fremover.

Lars Christiansen (Regulatory Compliance Manager, Napatech A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:49

For Napatech er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt får indblik i nye standarder og opdateringer til de eksisterende. Dette er nødvendigt, for at sikre at vores produkter til enhver tid efterlever gældende standarders indhold. Det har stor betydning for vores forretning, at vi har tillid til, at FORCE er med helt fremme når det gælder arbejdet med standarder. En tillid, som er en forudsætning for at vi kan benytte FORCE som sparring i forbindelse med standarders indhold samt verifikation af at vores produkter overholder dem. Vi ser gerne at FORCE fortsat kan og vil arbejde med standarder samt udbygger formidling og retningslinjer om nye standarder og ændringer til de eksisterende.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:06

Kære Lars.

Tak for dit input. Der gøres et stort arbejde for at udforme standarder, så de mindst muligt er åbne for fortolkninger. Selv den bedste formulering kan dog ofte udlægges, og så er det en stor fordel at sidde i lokalet når "sandheden på bjerget" formuleres. Det kan blive den sandhed, der skrives ind i næste amendment til standarden - som et led i den lange proces med at forbedre, opdatere og modernisere standarderne. Når så standarderne tager næste rul, og indfører en større tekniske ændring, så er det super at have hørt om den i forvejen, og have haft tid til at planlægge sin strategi overfor de nye krav. Den proces deltager vi gerne i!

Kristian Baasch Thomsen (Program Product Manager, KAMSTRUP A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:57

Det danske arbejde i international standardisering er meget væsentligt for Kamstrup idet standardiserede og evt. harmoniserede krav og løsninger giver et "markedspas" (f.eks. i EU) eller sikrer et godt udgangspunkt for dette (internationale standarder). Kamstrup handler og ekspanderer globalt og deraf er standardiserede og interoperable løsninger og et fælles teknisk sprog meget væsentlige for Kamstrup.
Den danske deltagelse sikrer bl.a. at store multinationale virksomheder med repræsentanter fra flere lande får modvægt og når GTS sidder med, er den Danske repræsentant tillige uvildig. Det gør at Danmark har stor vægt i standardisering trods vores relativt lille størrelse.

Kamstrup ser behovet for standarder, fordi de internationale standarder er det fælles tekniske sprog også mod andre dele af verden som USA og Asien. Og den europæiske standardisering er med til at fastholde fælles krav og teknisk sprog i EU.

Nationale krav i mange lande medfører en kæmpe opgave med at tilpasse produkter og dokumentation til hvert land. Den opgave er mere overkommelig, når landene kan enes om at bruge fælles standarder – om ikke andet for måleopstillinger og test.

Kamstrup deltager aktivt i standardisering. Det kan og gør alle i Industrien ikke (især SMV-er), da de ikke selv har energien til at følge udviklingen i alle standarder, men er glad for at få formidlet udviklingen i centrale standarder.

Per Thåstrup Jensen (Senior Technology Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:45

Kære Kristian.

Tak for dit indlæg i debatten. Som repræsentant for en stor spiller på produktmarkedet, og med en kompleks produktportefølje, så ved du så rigeligt hvor omfattende det er at holde sig ajour med alle metoder og regler. Fra FORCE er vi glade for industriengagementet i standardiseringen, for det giver flere samtalepartnere i debatten, og mulighed for mere indhold i dialogen - også nationalt i Danmark. Viden og inspiration strømmer i de vidensfora, der er knyttet op mod den danske standardiseringsdeltagelse. Tit sidder andre klar med relevante brikker til det puslespil, man selv er ved at løse. Og næste gang er situationen måske omvendt. Derfor er en bred deltagelse i det europæiske og internationale et vigtigt aktiv.