Standarder - den nødvendige forudsætning

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Peter Hofmann Holsøe
Innovation Project Manager

Arbejdet med danske og internationale standarder er grundlæggende for en stor del af GTS-institutternes services. FORCE Technology tager arbejdet seriøst og ønsker at udvide engagementet, særligt indenfor cybersikkerhed og AM (Additive Manufacturing/3D print).

Det er afgørende, at Danmark er med ved bordet, når nye standarder udvikles. Som uvildig repræsentant i internationale standardiseringsudvalg m.v., sikrer FORCE på en lang række fagområder:

• At der i udarbejdelsen af nye standarder tages hensyn til forhold af betydning for danske virksomheder og myndigheder
• At der hjemtages uvurderlig viden om den internationale udvikling i relevante brancher
• At der formidles viden om nuværende og ikke mindst kommende standarder til danske virksomheder og myndigheder
• At de store internationale virksomheder ikke får sat sig tungt på områder, hvor de har særinteresser

FORCE har den nødvendige uvildighed, tillid og placering i eksisterende udvalg samt faglige kapacitet til at varetage denne rolle, og varetager allerede i dag danske interesser vedrørende standarder og metrologi i mere end 87 udvalg, netværk og grupper.
Den viden, der opsamles gennem deltagelse i standardiseringsaktiviteter, kommer dansk industri som helhed til gode. FORCE formidler erfaringer og ny viden, dels gennem egne aktiviteter på fx områderne produktionsteknik og typegodkendelse, dels gennem rådgivningsydelser og videndelingsaktiviteter i fagnetværk. Rådgivning og formidlingsydelser forudsætter kendskab til den seneste udvikling på fagområderne, og vedvarende deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper er derfor nødvendig, da standarder på nogle fagområder kan ændre sig fra kvartal til kvartal. Det er nødvendigt at kende og videreformidle karakteren af ændringer, baggrunden for dem og de mulige fremtidsscenarier.

For hver delaktivitet kan følgende aktiviteter indgå i arbejdet:
• En deltagelse i dansk medlemsforum (ofte Dansk Standard), hvis sådant er aktuelt
• En deltagelse i europæisk eller internationalt udvalg eller arbejdsgruppe
• En eller flere af vidensdelingsaktiviteterne nedenfor indgår altid i standardiseringsaktiviteterne
• Videndeling via formidling gennem netværk, kursus, workshop eller Erfa-gruppe
• Publicering af ny viden og status om standardiseringsaktiviteter gennem artikler, papers, interviews og lignende i relevant fagpresse, magasiner, nyhedsfeeds
• Afholdelse af workshops for dansk industri i det omfang fagfora passer til en sådan aktivitet.
• Der udarbejdes en kort rapport dækkende ca. ti udvalgte eksempler på nyheder/hændelser, der er sket på delaktiviteter i aktiviteten hvert kalenderår

Cybersikkerhed er en ny aktivitet i denne kontrakt. FORCE vil deltage i udformning af standardisering på området og vil inddrage resultatet af indsatsen i både akkreditering og kommerciel serviceydelse i det omfang standarderne når et modent niveau.
Additive Manufacturing er et andet fagområde, hvor FORCE starter deltagelse i standardiseringsarbejde. Det er vigtigt, at kvaliteten af produkter fra 3D fremstillingsprocesser kan dokumenteres og fastholdes på et højt, dokumenteret niveau, hvis processerne skal vinde indpas og være til gavn for dansk industri.
Denne kontrakt dækker bredt den samlede portefølje af standardiseringsaktiviteter, der før blev varetaget separat af DELTA og FORCE.

Budget:
2019: 4.887.500 kr.
2020: 4.887.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Standarder – den nødvendige forudsætning

Nøgleord