State-of-industry

Senest opdateret d. 14/2-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Laura Møller
Strategic Project Manager

Denne aktivitet skal sikre, at vi har den fornødne indsigt i den virkelighed som de digitale teknologier skal udvikles til, således at disse får størst muligt impact på de udvalgte branchers vækst og bæredygtige omstilling.

Vi har brug for dybdegående indsigt i de fire brancher (både specifikke forhold og forhold der er ens på tværs) og indenfor hvert af dem afdække

  • digitaliseringsbehov og –potentiale herunder kortlægning af modenhed og mulighedsrum for øget digitalisering,
  • potentiale for bæredygtig omstilling herunder kerneudfordringer og mulighedsrum ift. øget vækst og bæredygtig omstilling samt
  • potentialet for nye bæredygtige forretningsmodeller og hvad der skal til for at virksomhederne implementerer dem herunder hvilke organisatoriske forhold, som kan fremme udbredelsen af de bæredygtige forretningsmodeller. Et væsentligt aspekt er potentialet i skabelsen af nye partnerskaber og koblinger indenfor og udenfor den aktuelle sektor også mellem offentlige og private aktører.

Indsigterne vil primært give viden om de muligheder/barrierer som er indenfor virksomhedernes indflydelse, men vil også beskrive de strukturelle og regulatoriske muligheder/barrierer som er væsentlige for at fremme den ønskede udvikling. Deltagelse i denne afdækning er et værditilbud i sig selv til virksomhederne idet de får kortlagt deres specifikke muligheder og udfordringer.

Indsigterne og den nye viden vil danne fundamentet for den teknologi og de teknologiske services, som skal udvikles i projektet jf. de andre aktivitetsplaner. Endelig vil de nye indsigter skabe grundlag for nye FoU-ansøgninger.