Store konkurrencedygtige konstruktioner

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Produktionsteknologi
Steen Erik Nielsen
Projektleder

Store og dyre konstruktioner finder anvendelse inden for vindenergi, olie-gas, infrastruktur og forsvarsindustri. Den internationale konkurrence betinger til stadighed at fremstillingsprisen skal reduceres. FORCE vil bidrage til prisreduktioner ved at udfordre de gældende normer og standarder og udarbejde guidelines. Alternative designkriterier, højeffektive produktionsmetoder og test af store konstruktioner i fuldskala vil blive bragt i spil på FORCEs nye produktions- og testfaciliteter på LORC

Dansk industri har et stort og akut behov for forbedret konkurrencedygtighed i forbindelse med fremstilling af store konstruktioner, hvor danske arbejdspladser trues af lavtlønslande. Nytænkning af design og fremstillingsmetoder er påkrævet, og der efterspørges udvikling af højeffektive produktionsprocesser og nye testmetoder for at skabe et teknologisk forspring. Fire dominerende brancheområder er identificeret: Vindenergi, Olie og gas, Infrastruktur og Forsvarsindustri.

Med nye unikke produktionsfaciliteter på LWT, LORC og Fundament- og Komponent Testcentret på Lindø Industri Park, til en værdi af 20-40 millioner DKK, er der skabt basis for at understøtte dansk industri på området. Normer og standarder, der styrer design og fremstilling af store konstruktioner er konservative, hvorved store konstruktioner ofte bliver stærkt overdimensionerede og dermed dyre at fremstille.
Fuldskala mekaniske tests og klimatests kan bane vejen for at udfordre gældende normer og standarder, således at ”design for purpose” kan føre til nye konkurrencedygtige design. Højeffektive samlingsmetoder, baseret på svejsning eller mekaniske samlinger, vil blive udviklet og testet. De nye teknologiske serviceydelser, baseret på fuldskala mekaniske tests, klimatests og tilpasning af højeffektive produktionsmetoder, vil tilbyde industrien løsninger, der øger produktivitet, lønsomhed og dermed konkurrenceevne i forbindelse med fremstilling af store konstruktioner, som grundlag for bevarelse og udbygning af arbejdspladser i Danmark.

Budget:
2016: 3.617.000 kr.
2017: 3.617.000 kr.
2018: 3.616.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Store konkurrencedygtige konstruktioner

Nøgleord