Strategisk satsning på internationalt GTS-samarbejde

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Troels Oliver Vilms Pedersen
Programchef

Teknologisk Institut har som det eneste GTS-institut i Danmark et strategisk samarbejde på øverste ledelsesniveau med de 12 største europæiske RTO´er i Eurotech.
Aktivitetsplanen omfatter et yderligere styrket strategisk samarbejde med Fraunhofer (DE), Tecnalia (ES), TNO (NL) og The Manufacturing Technology Centre (UK) om udbud af videnplatforme og teknologiske serviceydelser på tværs af landegrænser inden for fremtidens industriproduktion.
De 4 udenlandske RTO samarbejdspartnere har klare styrkepositioner inden for fremtidens produktion, der komplementerer det danske GTS-system. Tiltaget er rettet mod de danske små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, der udvikler produkter og underleverancer til de globale værdikæder.
Tiltaget vil lette adgangen for danske små og mellemstore fremstillingsvirksomheder til teknologiske serviceydelser, der er forankret hos Fraunhofer, Tecnalia, TNO og The Manufacturing Technology Centre (MTC).
Som eksempel kan nævnes at MTC via deres tætte samarbejde med bil- og flyindustrien har meget store og investeringstunge faciliteter, som det ikke er muligt at finansiere i en dansk kontekst. Konkret kan nævnes rekonfigurerbar automationscelle (17x6 m) inklusiv en række forskellige procesværktøjer og tilhørende metrologi setup samt et fleksibelt conveyor bånd, der kan konfigureres med mange forskellige produktionsprocesser.
Disse serviceydelser vil sammen med institutternes faglige specialisering omfatte digitale produktionsteknologier samt rådgivning og test af integrerbarheden i forhold til digitale produktionsnetværk, som industrial internet og Industry 4.0.
Derudover vil adgangen til den samlede laboratorieinfrastruktur blive lettet for de danske virksomheder gennem aftaler institutterne imellem om prisstruktur, rettigheder og andre aftalemæssige forhold.

Budget:
2016: 3.000.000 kr.
2017: 3.000.000 kr.
2018: 3.000.000 kr.