Strukturerede materialer med særlige egenskaber

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Strukturer tusinde gange mindre end en hårsbredde, nanostrukturer, vil indgå i mange produkter i nær fremtid. Udviklingen går hen imod, at det er materialers overflade, eller lige under overfladen, der afgør deres funktion, snarere end som traditionelt de indre egenskaber. Nanostrukturering er gradvist ved at vinde indpas hos danske virksomheder og teknologien danner grundlag for en række nye SMV ’er. Internationale fremsynsrapporter peger på, at det kommercielle potentiale for nanostrukturerede overflader er i milliardklassen. Anvendelsesområderne er talrige, lige fra fremstilling af indlejrede strukturer til passive trådløse sensorer og antenner/koblingselementer til autonome enheder med trådløs informations- og energioverførsel til elektroniske og optiske dele i computere og byers telenetværk over anti-bakterielt hospitalsudstyr og tekstiler. Strukturering giver desuden mulighed for design af overflader mht. fx katalytiske effekter, optiske effekter, slip-let effekter, friktionsnedsættelse og optime-ring af varmetransport.

Indsatsen vil omfatte:

  • Udvikling af metoder til fysisk strukturering på nano- og mikroskala niveau enten i form af en direkte skrivning/ prægning af overflader eller ved påføring af et toplag, hvor selve struktureringen kan bestå af nanopartikler i kolloid form (væskefase deponering, ordnet/uordnet struktur) eller fysisk/kemisk gasfase deponering af nanopartikler (uordnet/ordnet struktur).
  • Udvikling af metoder til overfladestrukturerig og karakterisering af materialer på nanoniveau. Der er be-hov for karakterisering af nanostrukturede materialer, både overfladekemi, topografi, struktur og funktio-nalitet med et væsentligt generisk indhold, så en stor kreds af virksomheder kan udnytte metoder og processer.
  • Udvikling af materialer, der besidder særlige funktioner eller egenskaber i forbindelse med indbrud, hær-værk, terror og/eller brand. Materialerne kan skifte egenskaber afhængig af den påvirkning de udsættes for.

Indenfor ovennævnte områder vil GTS systemet opbygge nye kompetencer og hjemtage viden fra udlandet, et tæt samarbejde med danske universiteter vil blive etableret, som udgangspunkt for en accelereret videnopbyg-ning. Der tilbydes ny teknologisk service mht. rådgivning, laboratorieundersøgelse samt opbygning af industrielle systemer til fremstilling, test og karakterisering af nanostrukturerede materialer samt en vifte af nye karakterise-ringsmetoder til danske og udenlandske virksomheder, hvilket vil styrke den teknologiske service i Danmark be-tydeligt.