Styring af elektroniske produkters pålidelighed

Senest opdateret d. 18/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Susanne Otto
Senior Specialist

Styring af elektroniske produkters pålidelighed giver danske virksomheder konkurrencemæssig fordel ved at tilbyde services, der hjælper virksomhederne med systematisk og effektivt at optimere deres produktpålidelighed tidligt i udviklingsforløbet.

Udnyttelse af nye teknologiske muligheder er vejen til vækst, hvis altså teknologien fungerer, når der er brug for den. Den rette pålidelighed er afgørende i forhold til dels at sikre udnyttelsen af nye teknologiske muligheder og dels sikre konkurrenceevnen for danske elektronik- og mekatronikudviklende virksomheder.

”Styring af elektroniske produkters pålidelighed” bygger videre på den række værktøjer som fx. levetidsestimering, fejlanalysemetoder på modulniveau og Root Cause Analysis, der er udviklet i samspil med danske virksomheder i RK ”Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure”. Læring og samspil med industrien har vist, at et godt værktøj dog ikke gør arbejdet alene. Man skal også kunne vælge de rette værktøjer til de forskellige opgaver, og man skal frem for alt kunne bruge værktøjerne på en effektiv måde. Derfor har denne aktivitet til formål, ud fra en systemtankegang, at udvikle nye services og metoder for anvendelse af nye pålidelighedsværktøjer på en systematisk og effektiv måde tilpasset produkt- og kundekrav.

Målgruppen for de nye services er virksomheder, der udvikler komplekse elektroniske og mekatroniske produkter inden for brancher som fx vind, høreapparat, marine, militær, måleinstrumenter m.fl.

 

Nøgleord

91 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Rømer Andersen (Rømer Consulting)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:07

Jeg ser dette som et spændende og relevant projekt.
Jeg møder et stort behov i industrien, for en mere bevidst og strategisk tilgang til robust produktudvikling, både for at imødekomme markeds krav og regulatoriske krav.
Som jer ser det, kan målgruppen med fordel udvides til at inkludere alle typer medicinsk udstyr, ikke kun høreapparater.
Der er i særdeleshed et kompetencebehov i industrien i forbindelse med produktudvikling ved integration og tilpasning af prædefinerede moduler / komponenter.
I bør efter min mening overveje at udvide brobygning imellem mekanisk og elektronisk pålidelighed til at inkludere software pålidelighed.
Hvis effektiv og simpel kravstyring og product risk management kan tænkes ind i det tror jeg det kan meget bredt og imødekomme meget reellle udfordringer i industrien.
Jeg glæder mig til fortsat at følge udviklingen indenfor dette område.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:56

Kære Claus Rømer Andersen

Tusind tak for din kommentar. Vi er glade for, at du som repræsentant for en SMV finder foreslaget spændende og relevant. Du peger på væsentlige behov i forhold til kompetenceopbydnings med henblik på at imødekomme udfordringer i industrien. Ligesom du har nogle vigtige pointer i forhold til udvidelse af målgruppe til bredt at dække medicinsk udstyr og at inkludere software som indgår i større og større grad i elektroniske og mekatroniske produkter. Vi ser frem til en fortsat dialog.

Hao Yin (CTO, TEGnology ApS)
Fredag d. 20/4-18 kl. 16:09

Worked with Force in a project. As a small start-up company, we received professional assistance and advice in testing and certification of our prototypes, which is very important for us to market the products. Force not only supported the company with internal resources and expertise, also helped reaching out in their collaboration network.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:57

Dear Hao Yin

Thank you very much for your comment. You are addressing the need for perpetual development of competences in order to service small and medium size enterprises. We hope with this programme to be able to accommedate your future challenges.

Jørn Gaardsvig Nielsen (Senior Specialist, Terma AS)
Mandag d. 23/4-18 kl. 20:30

Projektbeskrivelsen for dette projekt lægger op til en ambitiøs forbedring af tilgængeligheden til relevante og up-to-date værktøjer til indbygge pålidelighed i elektroniske produkter - det kan jeg kun hilse velkommen!
Udfordringen bliver at begrænse sig, er jeg bange for, for der er rigtig mange analyseværktøjer, designmetoder og testværktøjer til rådighed på markedet. Derfor håber jeg, at projektet ikke kun vil omfatte en systemmæssig tilgang til rådgivning men også validering/sammenligning af forskellige metoder og værktøjer.
Pålidelighed og levetid er begge vigtige parametre, og kravene til dem er oftest forskellige fra produkt til produkt - det skal der også nødvendigvis arbejdes med.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:12

Kære Jørn Gaardsvig Nielsen
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til vores aktivitetsforslag. Du har ret i, at det er ambitiøst at ville opbygge et paradigme for at designe pålidelighed og levetid ind i produkter og målrette det til de ofte meget forskellige krav, som er relevante for forskellige virksomheder og forskellige produkter. Det er afgørende at indbygge pålidelighed i produkter fra starten, hvis danske virksomheder skal klare sig i den globale konkurrence. Du har også en pointe i, at den systemmæssige tankegang skal suppleres med validering af forskellige analyseværktøjer, designmetoder og testværktøjer. Det vil vi arbejde videre med i det endelige aktivitetsforslag.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:36

FORCE er et særdeles vigtigt kompetencecenter for Kamstrup, når vi skal have hjælp til legal metrologisk typetest, pålidelighedstest, EMC test og elsikkerhedstest. FORCE's erfaring indenfor miljøtest spiller ofte en afgørende rolle for korrekt materiale- og teknologivalg, i forhold til de mekaniske, kemiske, elektriske og elektroniske specifikationer for det enkelte produkt.
Vi ser derfor FORCE's aktuelle projekt: "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" som en videreudvikling af FORCE's kompetencer indenfor miljøtests og det vil give os som producent en forøget konkurrencekraft ved at kunne styre produkternes pålidelighed, og dermed reducere risiko for at under- eller overdimensionere konstruktionerne.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:43

Kære Søren Lang
Mange tak for din kommentar. Forøget konkurrencekraft i et globalt marked er afgørende for danske virksomheders succes. Vi er ikke i tvivl om, at du har fuldstændig ret i, at styring af produkternes pålidelighed er en meget væsentlig brik i at opnå konkurrencemæssige fordele. Målet med aktivitetsforslaget er at udbygge FORCE's kompetencer, så de matcher udfordringerne i markedet, og derved understøtter virksomhedernes forretning bedst muligt.

Jørgen Kejlberg (CEO, Nordic Firefly)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 10:57

Nordic Firefly er en nystartet iværksættervirksomhed der udvikler elektronik til styring af solcelle lysprodukter. For at skabe tillid til at elektronik med interface til LED lys, solcellepanel og batteri kan skabe nye typer af solcelle lamper der kan virke i hele verden er pålideligheden af de elektroniske komponenter en helt afgørende faktor. Vi har i Danmark behov for at være på forkant i dette område, og vi ser det som afgørende vigtigt for vores forretning, at vi overfor vores kunder kan vise, at vi allerede tidligt i udviklingsforløbet har stor fokus på pålidelighed. Da vi ikke hverken har tid, ressourcer eller kompetencer til selv at løse denne opgave, kan vi kun støtte, at der fortsat hos FORCE arbejdes systematisk med at kunne levere en service på højeste niveau indenfor dette område med en rådgivning, der også er tilpasset vores type af virksomhed.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:51

Kære Jørgen Kejlberg
Mange tak for din kommentar. Du har en vigtig pointe i forhold til udfordringerne for start-up virksomheder med at integrere pålidelighed i udviklingsforløbet og gøre det rigtige i første omgang, så jeres kunder får tillid til at jeres produkter, og I samtidig får en rentabel forretning. FORCE ser frem til at udvikle et stærkt kompetencecenter inden for målrettet styring elektroniske produkters pålidelighed til støtte for dette og flere fremtidige udfordringer.

Claus Meineche (Netværksleder, Innovationsnetværket Smart Energy)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:08

Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) og dets 315 medlemmer er meget interessede i den viden, der vil kunne genereres i "Styring af elektroniske produkters pålidelighed."
Effektelektronik er et såkaldt fokusområde i Inno-SE, hvor en kreds af forskningsinstitutioner og virksomheder arbejder med at udvikle nye og bedre teknologier. Der er to centrale problemstillinger i dette arbejde: Energieffektivitet og pålidelighed/robusthed. I design af nye elektroniske applikationer opstår ofte problemer med temperatur, fugt, støv samt vibration og chok. Der er kort sagt brug for at indlejre den viden, som "Styring..." arbejder med. Vi vil meget gerne søge synergieffekter ved at samarbejde med "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" både undervejs og ved afslutningen af projektet for at tankegangen kan komme ud at give værdi i netværkets virksomheder.
På vegne af Innovationsnetværket Smart Energy
Claus Meineche
Netværksleder

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:50

Kære Claus Meineche
Mange tak for din kommentar. Du har en vigtig pointe i, at energieffektivitet og pålidelighed hænger uløseligt sammen, og netværkets arbejde afspejler yderligere, at pålidelighed og robusthed er nogle af de afgørende faktorer for at udnytte potentialet inden for energieffektivitet. Vi er meget glade for støtten til Forslaget fra Smart Energy og jeres 315 medloemmer og ser frem til at samarbejde med jer i en kommende aktivitet, således at resultaterne kommer flest mulige danske virksomheder til gavn.

Jozsef Harsanyi (Senior Specialist, Oticon A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:06

Jeg hilser også denne ambitiøse og vidtrækkende initiativ velkommen og håber at det opfylder sit formål og hjælper mange virksomheder til at designe pålidelighed ind deres produkter, allerede fra starten, som vil forkorte udviklingsfasen og dermed tiden fra ide til markedsføring.
Til at opnå succes med projektet, beskeden skal nå ud til så mange interesserede i målgruppen som mulig. Målsætningen vil forhåbentlig lykkes med de sociale og media kanaler som er taget og tages i brug.
Projektet lægger op til at omfavne med et hjælpende hånd den meste af elektronikindustrien der er dog meget farverig og segregeret. Udfordringen er at finde en slags ”syntese” af anvendelses områder (f. eks. stærkstrøm vs. svagstrøm) og applikationer (f. eks. vindmølle industri vs. medicinske udstyr eller konsumer produkter) hvor også både kravene og fejlmekanismer kan være meget forskellige.
En mulig udgangspunkt for skabelse af et sådan ”syntese” kunne evt. vær at etablere en omfattende database for mulige og kendte fejlmekanismer i elektronikken. Databasen efterfølgende kunne levere de vigtigste basale bygge blokker for pålidelighed og levetid forudsigelse, udvidet med evt. specielle krav for den pågældende applikation og/eller produkt.
Som Claus Rømer Andersen har nævnte også i en tidligere indlæg, at softwaren bliver mere og mere væsentlig del af - især de nyudviklede - elektroniske produkter, som udgør den endelige grænseflade til forbrugeren. Samspillet mellem hardware og software dermed er en afgørende faktor ved produkt oplevelsen og pålideligheden. Imidlertid test, verifikation og simulations metoder der undersøger disse vekselvirkninger ved stressede konditioner er meget nye og kun er ved at komme til. Software uregelmæssigheder forårsaget af hardware parameter ændringer og omvendt software bugs der overbelaster hardwaren er meget sandsynlige scenarier ikke kun ved stress test med også i den reelle applikations miljø. Jeg tror at tage dette tilgang med i projektet vil bidrage til succesen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:48

Kære Jozsef Harsanyi
Mange tak for din kommentar. Du påpeger en væsentlig sammenhæng mellem det at designe pålidelighed ind tidligt i udviklingsfasen og en forkortelse af udviklingsforløbet og dermed time to market. Vi ønsker med aktivitetsforslaget at hjælpe dansk industri på tværs af brancher, applikationer og typer af produkter med et pradigme til at optimere og effektivere brugen af pålidelighedsværktøjer for at opnå en krævet eller ønsket pålidelighed. Du har fuldstændig ret i, at det er en meget stor udfordring at finde et fælles paradigme eller syntese. Dit konstruktive forslag er interessant, og vi vil overvej det i forbindelse med det endelige aktivitetsforslag. Ligesom du har en vigtig pointe i samspillet mellem software og hardware og den oplevede pålidelighed, som også tænkes inddraget i det endelige aktivitetsforslag.

Jørn Landkildehus (Manager Reliability & Compliance Engineering, Danfoss Drives A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:22

Jeg mener at det er et godt projektforslag med meget relevante emner for både SMV og store virksomheder inden for elektronik, men faktisk også hvor produktet er mere mekanik end decideret elektronik. Derfor bør det udformes så konstruktører, der ikke har en pålidelighedsuddannelse/erfaring også kan anvende værktøjerne.
Det er vigtigt at værktøjerne er let tilgængelige, simple og understøtter integration på flere funktionsniveauer.
Jeg ser et behov for at anvende og udvikle nye metoder og værktøjer og for at anvende moderne digitale teknologier inden for mission profiling, Physics of Failure og simuleringer blot for at nævne nogle.
Nye metoder og værktøjer ser ud til bedre at understøtte skrappe krav til udvikling i langt stærkere samhørighed. Krav i udvikling som time to market, cost, performance og kundetilfredshed/kvalitet er tidligere betragtet som værende mere eller mindre i konflikt, hvor opgaven så var at lave det rette kompromis for virksomheden. Med en mere moderne tilgang kan vi anvende ny viden, nye værktøjer og teknologier som en stærk hjælp til at opnå både time to market, cost, performance og kvalitet. Og dermed opnå bedre kundetilfredshed og konkurrenceevne

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:22

Kære Jørn Landkildehus
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at du finder aktivitetsforslaget relevant både for SMV og store virksomheder. Pålidelighed, kvalitet og kundetilfredshed er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, og kan, som du påpeger, understøtte lavere omkostninger og hurtig udviklingstid. Hvis altså virksomhederne har let adgang til moderne værktøjer og bliver i stand til at integrere dem i udviklingsprocessen også af konstruktører, der ikke har en pålidelighedsuddannelse eller erfaring. Det ser vi frem til at realisere med aktivitetsforslaget.

Christian Neve (CSO, EC POWER A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 22:32

Forslaget er yderst interessant og vil kunne understøtte vores kunders forretningsmodeller. EC POWER udvikler og producerer avancerede og højeffektive mikrokraftvarmeanlæg, hvis pålidelighed og levetid er afgørende for investering i anlæggene. Med 3-5 års tilbagebetalingstid, serviceintervaller mellem 6.000-10.000 driftstimer og meget lave driftsomkostninger er vi allerede førende inden for vores felt. Gennem initiativet “Styring af elektroniske produkters pålidelighed” vil vi imidlertid kunne forøge levetiden yderligere og blive endnu bedre til at planlægge forebyggende vedligehold på anlæggene. Det vil optimere slutkundens forretning og dermed vores egen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:53

Kære Christian Neve
Mange tak for din kommentar. Du påpeger en væsentlig sammenhæng mellem viden om pålidelighed og konkurrencemæssig fordele både for jer og jeres kunder. En systemmæssig tankegang i forhold til pålidelighed er væsentlig, når det drejer sig om flere elektroniske enheder i anlæg, installationer og flere apparater i systemer. Vi ser frem til med "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" at give jer endnu bedre værktøjer til at designe pålidelighed ind i jeres anlæg og forudsige levetid/behov for vedligehold.

Martin Løkke (Vice President, Programs & Systems, Terma A/S)
Søndag d. 6/5-18 kl. 18:06

Terma tilbyder missions-kritiske systemer indenfor forsvar, sikkerhed og rumfart. I disse applikationer er produkternes pålidelighed altafgørende.

Dette projekt vil kunne hjælpe med nye metoder og værktøjer til at øge pålideligheden af produkter der sidder i ekstraordinært hårde miljøer ligesom Terma’s produkter.

Force har kørt et projekt tidligere ”Pålidelig produktudvikling baseret på Physics-of-Failure”. Dette projekt var meget veldrevet og resultaterne herfra har givet Terma stor viden om bla. korrosion. Specielt er der udviklet og testet en ”Highly Acellerated Corrosion Test” (HACT) som repræsenterer det operationelle miljø som vores maritime produkter oplever. Dette miljø er langt hårdere end traditionelle salttågetest o. lign..
På den måde kan vi nu teste om hele produktet er designet korrekt til at klare de hårde miljøer.

Terma har høje forventninger til dette projekt "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" og vil gerne være en aktiv del af projektet og bidrage med cases og viden.

På vegne af Terma
/Martin Løkke
VP, Programs & Systems

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:23

Kære Martin Løkke
Mange tak for din kommentar og den fine vurdering af den eksisterende aktivitet, "Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure". Den nye aktivitet, "Styring af elektroniske produkters pålidelighed", har som et meget ambitiøst mål at give danske virksomheder et paradigme for at designe pålidelighed ind produkter tilpasset den aktuelle applikation og påvirkningerne fra brugsmiljøet, hvad enten det er mission kritiske produkter til et miljø med ekstreme belastninger, som Terma, eller endre typer af anvendelser. Det glæder os, at Terma støtter aktivitetsforslaget og tilmed tilbyder at være en aktiv del af projektet med cases. Da netop cases vil være et bærende element i et at demonstrere værdien af de nye services.

et ambitiøst projekt, der målrettet tager udfordringen med at designe pålidelighed ind i produk

Lasse Bay (co-founder, HAPY Medical)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:28

Bakker fuld op om bedre styring af elektroniske produkters pålidelighed. Brobygning mellem forskellige kompetencers rådgivning vil havde stor værdi, ikke mindst for startups og SMV hvor der ikke er resurser til at finde, styre og integrere rådgivning fra forskellige kompetence centre. En simple og overskuelig indgang vil havde stor betydning for at kunne benytte ny rådgivningsservice.
Mulighed for rådgivning tidligt i udviklingsforløb for relevant brug af pålidelighedsværktøjer vil havde god værdi for effektiv udviklingsforløb.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 00:20

Kære Lasse Bay
Mange tak for din kommentar. Det glæder os, at "Styring af elektroniske produkters pådelighed" og det stærke kompetencecenter, vi ønsker at opbygge inden for området, rammer plet i de udfordringer, I som SMV'ere oplever i forhold til enkelt og effektivt at få adgang til viden og rådgivning, så I kan designe pålidelighed ind i jeres produkter med brug af de nyeste pålidelighedsværktøj.

Mikkel Høyerby (Principal Engineer, Infineon Technologies)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:50

I min tid som co-founder og CTO ved Merus Audio havde vi et godt samarbejde med Delta og Force omkring fysisk fejlanalyse (FA) og fejlrettelser (via Focused Ion Beam, FIB) på vores mikrochips - jeg så gerne at vi i Danmark vi bygget videre på disse kapabiliteter, for fortsat at kunne understøtte vores mikroelektronikbranche. Nærværende projektforslag lyder som et potentielt skridt i denne retning. Rådgivning omkring brugen af til rådighed værende værktøjer have stor værdi, da sådan viden er højt specialiseret og dermed typisk ikke in-house for startups og SMV'er.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:29

Kære Mikkel Høyerby
Mange tak for din kommentar. Du påpeger et væsentlig behov for start-ups og SMV'er for at have adgang til stærke kompetencer inden for mikroelektronik, som indgår i næsten alle elektroniske produkter. "Styring ef elektroniske produkters pålidelighed" har som en væsentlig aktivitet at udvikle forkantsservices inden for komponent- og materialeteknologi for proaktivt at kunne styre pålideligheden af komponenter og delmoduler inden de samles i apparater eller systemer.

Anja Iwanouw (Manager, R&D HWP Qualification Testing & DFX, GN ReSound)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:16

Spændende initiativ og med mange interessante områder. Som allerede nævnt, kan det måske blive en stor mundfuld, da krav, miljø og brugsmønstre er meget varierende indenfor fra jeres målgrupper og vi har nok hver især forskellige ting, som har vores specifikke interesser. Ikke desto mindre er pålidelighed noget, som helt klart ligger alle på sinde og er yderst relevant for, at vores kunder får gode oplevelser med vores produkter, så et projekt hvor nye test metoder, værktøjer og udvikling indenfor beskyttelse tekniker (f.eks. conformal coat / nano coat) vil bestemt være meget interessant og noget, som jeg med glæde vil følge.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:25

Kære Anja Iwanouw
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at du har ret i at det er et ambitiøst forslag, men som du også påpeger er pålidelighed og kundetilfredshed afgørende parametre i forhold til konkurrenceevne. Væsentlige elementer i at opnå den rette pålidelighed er viden om og prioritere værktøjer og testmetoder. Disse elementer er en del af "Styring af elektronisk produkters pålidelighed". Desuden planlægges det at udvikle forkantservices inden for komponent- og materialetaknologi bla. rådgivning i forhold til conformal coating. Det kunde fx. indeholde udvikling af beslutningstræ for valg af coatingtype. Det er services, der efterspørges af flere virksomheder.

Morten Korsaa (Partner, Whitebox)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:29

Meget nødvendigt koncept. Whitebox ved, at danske virksomheder i snit bruger 20-30% på at rette ærgelige fejl. Sådan har det i øvrigt været i 20 år, så Danmark har brug for at at de skrappeste hjerner samles om at skabe grundlaget for en bedre kvalitet bredt i industrien.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:33

Kære Morten Korsaa
Mange tak for din kommentar og jeres støtte til vores aktivitetsforslag og dermed etableringen af et stærk kompetencecenter inden for "Styring af elektroniske produkters pålidelighed". Du har ret i, at det er en vigtig mission at hjælpe danske virksomheder i at spare en masse omkostninger, tid og frustrationer ved at designe kvalitet og pålidelighed ind i produkter fra starten og dermed undgå ærgerlige fejl.

Frede Blaabjerg (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:01

Det sker en rivende udvikling inden for dette område - både forskningsmæssigt som industriel udvikling - og det er en af metoderne til at kunne konkurrere med områder med lavere omkostninger. Samtidig bliver simulerings værktøjerne bedre og bedre hvilket giver en bedre forståelse af hvad der sker i komponenterne og helt op på system-niveau. Forslaget vil kunne binde forskning og udvikling sammen indenfor dette område. Aalborg Universitet kan varmt støtte initiativet som følger op på en række aktiviteter der foregår indenfor pålidelighed og udvikling af mere intelligente produkter, herunder Center of Reliable Power Electronics (Corpe) men også en række andre aktiviteter der er opståen i kølvandet på dette center. AAU har samtidig erfaring med en række værktøjer og test faciliteter indenfor området - og vi ser frem til det fortsatte samarbejde - hvorfor vi kan varmt støtte forslaget

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:49

Kære Frede Blaabjerg
Mange tak for din kommentar og jeres støtte. Vi ser frem til, at Aalborg Universitet og FORCE technology sammen kan styrke forholdene i forbindelse med styring af pålideligheden i udvikling af elektroniske produkter. Du har en vigtig pointe med hensyn til den hurtige udvikling på området generelt og mere specifikt blandt andet inden for simuleringsværktøjer Et af formålene med aktivitetsplanen er at gøre resultaterne af den nyeste forskning inden for pålidelighed anvendelsesorienteret til gavn for SMV'ere. Et af midlerne i den forbindelse er at udvikle og udbyde virksomhedstilpasset rådgivning inden for styring af pålidelighed i et stærkt kompetencecenter.

Jens Jørgen Nielsen (Head of R&D, Weibel Scientific)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:17

Det er et supergodt initiativ og matcher vores aktuelle og fremtidige behov for en systematisk og effektiv indsats omkring pålidelighed. Vi har allerede en del erfaringer og udfordringer med at gå fra komponent og modul pålidelighed til system pålidelighed, og behovet for at tilpasse indsatsen i hele udviklings, produktions og test forløbet stigende. Dels fordi kompleksiteten i systemerne vokser, dels fordi kundernes krav til driftssikkerhed er stigende. Og kunderne forventer en indsats, som allerede ved produktets levering dokumenterer at kvantitative mål omkring pålidelighed er overholdt. Det vil uvægerligt være en passende kombination af test og analyse, hvor "strategien" er essentiel for at nå i mål på den gode måde. Vi kan varmt støtte forslaget om at udvikle et kompetance center, som vi kan sparre med omkring disse udfordringer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 23:10

Kære Jens Jørgen Nielsen
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at aktivitetsforslaget rammer plet i forhold til jeres behov for effektivt og systematisk at styre pålideligheden af de produkter, I udvikler og dermed opfylde jeres kunders krav til pålidelighed og driftssikkerhed. Vi er overbeviste om, at kundetilfredshed er den vigtigste enkeltparameter af betydning for, at et produkt på markedet bliver til en forretningsmæssig succes. Vi ser frem til at udvikle og udbyde sparring og rådgivning om valg af pålidelighedsstrategi og tilhørende værktøjer i form af analyse, simulering og test tilpasset jeres produkter i et stærkt kompetencecenter.

Peter Sørensen (CTO, XO CARE A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:41

Pålidelighed er alt afgørende for os. Uanset, hvor mange smarte features vi kan tilbyde vil det aldrig kunne kompensere for en ringe pålidelighed. Desværre oplever vi gang på gang at der opstår problemer med specielt elektronik og software fordi vores metoder og værktøjer ikke kan følge med den stigende kompleksitet. Vi finder projektet meget relevant og ser frem til, i fremtiden, at kunne trække på den nye viden det vil resultere i.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 23:29

Kære Peter Sørensen
Mange tak for din kommentar. Vi er overbeviste om, at du har ret i, at pålidelighed er væsentlig faktor for vedvarende sucess på et globalt markedet. For moderne komplekse produkter er det afgørende for pålideligheden, at samspillet mellem elektronik og software optimeres gennem hele udviklingsforløbet. Dette kræver blandt andet udvikling af nye metoder og værktøjer, der understøtter udvikling af pålidelig software. Ligesom det er vigtigt at integrere software test gennem hele udviklingsforløbet.

Rajan Ambat (Professor, Technical University of Denmark)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:16

The CELCOOR group at DTU Mechanical Engineering has been working close together with FORCE Technology and a number of industrial companies through 4 years in the IN SPE - Innovation Consortium for sustained performance of electronics. And through this work, we have demonstrated that we together can develop knowledge and services that help the Danish industry bringing products with a high degree of climatic & corrosion reliability on the market. We think that it is the combination of the more in-depth theoretical approach at DTU with the more practical approach used by GTS- institutes like FORCE Technology, that is giving such good results. We have also been able to develop first level simple humidity ingress simulation tools, that can be used to forecast climatic reliability for products used in many different applications. But we need to develop this kind of knowledge and simulation tools further to include more failure mechanisms and thus make more realistic simulations for “real and complex” products. We would therefore strongly support the activities in this proposal by FORCE Technology and we are looking forward to continuing and extend our cooperation with FORCE Technology. The proposal is in general a very good supplement to the planned future work at the CELCORR group at DTU.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 00:37

Dear Rajan Ambat
Thank you for your comment. As you point out, first level simple simulation tools are important contributors to quantify and thus increase reliability of electronics. Development of strategy for systematic implementation of reliability tools is the aim of the activity plan. Further, it is suggested to develop specific first level simulation tools to supplement existing tools. A powerful national competence centre for proactive management of reliability of electronic products with FORCE Technology in the centre of a network of competent partners like DTU, AAU, SPM etc. will supply the industry with novel application oriented knowledge in the area. We look forward to extending the successful cooperation with the CELCORR group at DTU into this activity.

Der udvikles et stærkt kompetencecenter med FORCE Technology i centrum af et netværk med andre kvali-ficerede spillere, fx AAU, DTU og SPM, til styring af pålidelighed i elektronik.

Poul Torp (NPI engineer, PR electronics A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:39

Godt initiative, klart et område som nogle gange forsømmes

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 00:39

Kære Poul Torp
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til vores aktivitetsforslag, og vi er sikre på, at mange som du har fokus på at styrke indsatsen inden for pålidelighed og robusthed.

Jimmy Gehring (Head of Wind - Sales, SH Group as)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:02

Dokumenterede pålidelighed af elektroniske produkter vil altid gavne industrien. Som producent af kundetilpassede løsninger indgår vores systemer ofte som en væsentlig del af produktionen om det så er i land eller offshore. Utilsigtede nedbrud kommer derfor aldrig belejligt. SH Group bifalder derfor at Force Technology vil sætte fokus på dette område.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 00:46

Kære Jimmy Gehring
Mange tak for din kommentar. Du har en vigtig pointe i, at det er vigtigt at styre pålideligheden eller "availability af systemer, således at den rette pålidelighed opnås og uplanlagte dyre nedbrud så vidt muligt undgås. Dette kan kun opnås ved at øge viden om, hvordan man styre pålideligheden i produktudviklingen og gør denne viden tilgængelig for dansk industri. Dette er netop målet med nærværende aktivitetsforslag.

Jesper Puggaard de Oliveira Hansen (Projektleder, SDU NANOSYD, Mads Clausen Instituttet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:23

Godt at se at der endelig bliver sat fokus på styring af de elektriske produkters pålidelighed. På vegne Mads Clausen Instituttet og det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) på Syddansk Universitet i Sønderborg er vi meget glade for dette tiltag, og vi vil meget gerne samarbejde med jer for at realisere projektet. I den sammenhæng har vi en gratis workshop den 31/5 kl 14:30 som fokusere på failure analysis i elektronik med brug af vores Orion He-Ion mikroskop.
https://balticgreenpower.eu/wp-content/uploads/2018/05/Invitation-to-Gre...

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:56

Kære Jesper Puggaard de Oliveira Hansen
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at det er vigtigt at der kommer fokus på styring af elektroniske produkters pålidelighed. Samarbejdet med danske universiteter er en vigtig del af aktivitetsplanen med henblik på at opfyldes vores rolle som GTS og gøre den nyeste forskning fra universiteterne anvendelsesorienteret i forhold til virksomhderne. Defor er vi meget glæde for jeres tilbud om samarbejde med Mads Clausen Instituttet og takker for indbydelsen.

Karsten Jørgensen
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:57

Dette er et spændende projekt. Jeg har altid efterlyst den praktiske side af pålidelighedsværktøjer tilpasset den enkelte virksomheds behov. Ofte bliver tingene for teoretiske og uanvendelige i tilgangen til at forbedre pålidelighed.
Den praktiske tilgang til forbedret pålidelighed er guld værd, ikke mindst hvis man tænker simulering etc. ind i det så det kan udføres tidligt i udviklingsprocessen. Samtidig er det vigtigt at elektronik og mekanik ses samlet når det handler om pålidelighed. Samspillet mellem de to discipliner er stort. Og hvis software kan komme under samme hat er det opsimalt.

Glæder mig til at følge projektet

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:27

Kære Karsten Jørgensen
Mange tak for din kommentar. Det ser ud til at vi med aktivitetsforslaget rammer plet i forhold til jeres behov. Det glæder os, da aktivitetsforslaget netop er blevet til på baggrund af samspil med danske virksomheder og læring fra dette og andre aktivitetsplaner. Vi er overbeviste om, at den systemmæssige og holistiske tilgang - med samtidig fokus på mekanik, elektronik og SW - sammen med den praktiske tilgang vil være afgørende i forhold til systematisk og effektivt at styre pålideligheden fra starten.

Morten Løgstrup (Reliability Specialist, Widex A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:45

Interessant forslag som jeg ligesom mange andre ser som en naturlig videreudvikling af eksisterende services og interessesammenslutninger.
Det ville være rart hvis I for alvor kunne tage fat på selve strategien omkring pålidelighed (the big picture) og her er god kravstyring, som også er nævnt af Claus Rømer, et essentielt udgangspunkt.
Man kunne også forestille sig at I kunne skabe en egentlig pålidelighedsportal som man kunne købe sig adgang til hvor alt fra en decideret vidensbank til udviklingsmodeller, værktøjer og interne og eksterne konsulentydelser m.m. var tilgængelig på en nem og overskuelig måde :-)
Jeg ville også som nævnt tidligere kigge lidt i retning af Medical Devices og Risk Management som flere og flere firmaer bliver involveret i.
Til sidst vil jeg sige at det set fra Widex side er meget interessant hvis dette forslag baner vej for at I på Force kan køre teknologiske pålidelighedsprojekter for virksomheder der af organisatoriske grunde har svært ved selv at køre disse projekter udenfor egentlige produktudviklingsprojekter. Her vil jeg især anbefale at I kigger lidt på modellen for Crecon under CelCorr.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:05

Kære Morten Løgstrup
Mange tak for din kommentar og dine meget konkrete forslag. Du påpeger betydningen af at tage fat om selve strategien omkring pålidelighed. Vi er ikke i tvivl om, at du har ret i, at dette vil være afgørende i forhold til at sikre systematisk og effektiv styring af pålidelighed af produkter. Et andet vigtigt element i dette aktivitetsforslag er etableringen af et stærkt kompetencecenter, der blandt andet vil tilbyde rådgivning om pålidelighedsstrategi. En egentlig pålidelighedsportal kunne være et element i kompetencecentret. Kongstanken er, at pålidelighedsstrategien skal tilpasses den enkelte virksomhed og dens branche. For medical devices er risk management et naturligt element, som du også gør opmærksom på. Teknologiske pålidelighedsprojekter, som du selv antyder, er et element, der kunne ligge i forlængelse af denne aktivitetsplan muligvis i et andet program.

Claus Friis Pedersen (R&D Manager, Lithium Balance)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:10

Lithium Balance leverer elektroniske systemer, der skal garantere en sikker drift af Lithium-ion batteri-systemer. Her er det af yderste vigtighed at elektronikken og de enkelter nøgle komponneter er pålidelige. Vi har tidligere deltaget i projketet "Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure" som har haft stor værdi for vores generelle viden om pålidelighed. Dog har det ikke altid været helt enkelt for os at fortolke den generelle forståelse ind i vores specifikke udviklings projketer. Derfor hilser vi det nye projekt initiativ meget velkomment og ser frem til at at det giver mulighed for i hendnu øjere grad at få udnyttet de stærke pålidelighedsværktøjer og den meget specialiserede viden hos Force medarbejdere, også i mindre virksomhedr som vores.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:26

Kære Claus Friis Pedersen
Mange tak for din kommentar og støtten til aktivitetsforslaget. Du gør opmærksom på behovet for SMV'ere i at få hjælp til systematisk at udvælge og anvende de mest optimale værktøjer. "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" fokuserer på at udvikle rådgivningsydelser tilpasset den enkelte virksomheds størrelse, erfaringsbase, applikationen for produktet, formelle krav samt tidsmæssige og økonomiske rammer, så den enkelte virksomhed får mulighed for at optimere sin pålidelighedsstrategi. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i den kommende aktivitetsplan.

Niels Martin Henriksen (Specialist, Design for Reliability, Vestas Wind Systems A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 00:21

Styring af elektroniske produkters pålidelighed, lyder som et rigtig godt projekt.
Der anvendes mange værktøjer i Reliability arbejdet og nogle er gamle, nogle er nye, nogle er dårlige og nogle er gode.
Som det er nævnt i tidligere indlæg, så vil det være godt med en god Reliability værktøjskasse, der også vil være et godt begyndelsessted for den enkelte udvikler, Reliability person, test person og ikke mindst deres managers.

En af mine udenlandske Reliability guruer R.W.A. Barnard fra Lambda Consulting, har et kapitel i bogen Reliability Characterisation of Electrical and Electronic Systems, og det hedder Reliability and Stupidity: Mistakes in Reliability Engineering and How to Avoid Them.

Her er lige et par gode citater fra kapitlet (find resten på web):

“Unfortunately, the development of quality and reliability engineering has
been afflicted with more nonsense than any other branch of engineering.
This has been the result of the development of methods and systems for analysis and control that contravene the deductive logic that quality and reliability are achieved by knowledge, attention to detail, and continuous improvement on the part of the people involved.” ---- Patrick O’Connor----

“What is the goal of reliability engineering? We need to distinguish
between tasks that are often useful way stations and the ultimate goal. The
ultimate goal is to have the product meet the reliability needs of the user
in so far as technical and economic constraints allow. The ultimate goal
surely is not: To generate an accurate reliability number for the item.”----Ralph Evans----

Stupidity in reliability engineering implies that some activities can be
considered as nonsense, ineffective, inefficient, incorrect, wasteful, etc. To
decide which reliability engineering activities fall into this category is not
trivial, since it depends on many factors such as product complexity,
product costs, technology maturity, and failure consequences. ----R.W.A. Barnard----

Mine erfaringer med Force, og fra det tidligere DELTA, er netop, at de er rigtig gode til lige, at træde et skridt tilbage, få et overblik, være praktiske og så fjerne det der er nonsens, og vælg de rette værktøjer fra værktøjskassen.
Kommer der tilmed et samarbejde med DTU, AAU, SPM og FORCE i dette projekt, kan det vel næsten ikke blive bedre.
Vestas vil meget gerne bakke op omkring Styring af elektroniske produkters pålidelighed.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:07

Kære Niels Martin Henriksen
Mange tak for din kommentar og fordi du deler din store viden om området. Det ambitiøse mål med "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" er netop at udvikle et nyt paradigme, som gør virksomhederne i stand til at gøre det mest effektive fra starten af udviklingsprojektet ved at vælge de mest optimale pålidelighedsværktøjer. For du har fuldstændig ret i, at det bestemt ikke er trivielt. Vi ser frem til at opfylde målet i samarbejde med DTU, AAU, og SPM (Reliability Management - vidensnetværk med knap 60 medlemsvirksomheder) og vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til din meget positive vurdering af os.

Peter Christensen (Senior Specialist, Qualcon - ConsultingEngineering)
Fredag d. 25/5-18 kl. 00:23

For nye iværksættere og Start-up virksomheder, der forventer at kigge ind i en produkt salg på flere hundrede – måske tusinde produkter på markedet, vil en dårlig pålidelighed kunne kaste virksomheden i grus fra starten. Samtidig er der i dag ikke mulighed for at lave pålidelighed på bagkant med test alene, som man gjorde for mange år tilbage. Man er nødt til at kunne tænke og indbygge pålidelighed ind i konstruktionen fra starten af.
Dette er ofte en umulighed for små virksomheder, fordi de ikke besidder de nødvendige kompetencer. I den forbindelse kan jeg kun støtte at Force Technology tager ”handsken op” og igangsætter projektet ”Styring af elektroniske produkters pålidelighed”. Som der er nævnt i ”Aktivitetsforslaget” er det vigtigt, at projektet fokusere på elektroniske og mekatroniske produkter, men jeg ser også vigtigheden af at integrere software som en del af aktiviteterne.
Vi ser i dag en stigende tendens til at ”intelligens” (i form af software) i produkterne kan medvirke til en højere pålidelighed, når man ser pålidelighed som sandsynligheden for: ”at missionen lykkes”. ”Intelligente produkter” kan disable ting, der ikke er vigtige for at missionen lykkes, men som ellers ville føre til et fejlet system. Herved øges i praksis systempålideligheden, og systemet kan samtidig rapportere de fejlmeldte dele, som så kan repareres efterfølgende.
For at kunne forstå alle fejlmekanismerne i et system, er det vigtigt at have høje kompetencer indenfor ”Physics of Failure. Jeg forventer at projektet udvikler metoder, der i højere grad end klassisk test understøtter systemtankegangen, som nævnt ovenfor. Jeg ser dette projekt som en god mulighed for at styrke denne kompetence og ser frem til at følge projektet videre frem.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 00:33

Kære Peter Christensen
Mange tak for din kommentar. Du påpeger vigtige udfordringer for start-ups og SMV'ere med at have tilstrækkelig viden og ressourcer til at definere en pålidelighedsstrategi og integrere pålidelighed i produkt udviklingen fra starten af udviklingsforløbet. Disse ting er afgørende for virksomhedernes vækst og overlevelse, når de lykkes med at bringe mange produkter på det globale marked. Efter vores mening er en systemtankegang, hvor både mekanisk, elektronik/hardware og software naturligt indgår, en væsentlig forudsætning for at designe pålidelige produkter med høj availability eller oppetid. Disse elementer skal udvikles i forbindelse med en kommende aktivitetsplan og efterfølgende verificeres på en række demonstrationscases for forskellige type er virksomheder. Vi ser frem til et eventuelt muligt samarbejde i den forbindelse.

Valter Loll (Akademiingeniør, HD, Loll-Consult)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:44

Pålidelighed er i dag blevet en vigtig parameter for Dansk industri på grund af de øgede krav fra ”circular ecconomy” og øgede krav til produktlevetid som udtrykt ved EU krav om at produkter skal kunne repareres. Kravene til pålidelighed er forøget for underleverandører til vindkraftindustrien og automobilindustrien. Samfundets afhængighed af store systemer som elektricitetsforsyning, vand- og gasforsyning samt telekommunikation, IT og transport (jernbaner)
øger kravene til pålidelighed, tilgængelighed (availability) samt safety og security som udtrykt i ISO 55000 standarderne. Pålidelighed har igennem ”physics of failure” udviklet sig fra en Test, Analysis and Fix (TAAF) filosofi til at designe produkterne til pålidelighed og levetid. Men der er behov for at forbinde disse nye filosofier med de analytiske metoder (for eksempel IEC 60812 FMEA, IEC 61025 Fault Tree Analysis og IEC 61078 Reliability Block Diagrams). Desuden er der behov for at beskrive disse metoders input til testaktiviteter. Især for IT projekter er der behov for større systematik, især i de tidlige faser omkring kravspecifikationen, for eksempel som beskrevet i IEC 62853 Open Systems dependability, men også i testfasen som beskrevet i IEC 62429. Derfor er der stort behov for det beskrevne projekt. Med venlig hilsen Valter Loll, Akademiingeinør, HD, tidligere formand for IEC TC56 Dependability.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 00:55

Kære Valter Loll
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om at kravene til pålidelighed er stigende, som du så tydeligt gør rede for med udgangspunkt i din store viden og lange erfaring inden for standardisering. Der er tale om rigtig mange aspekter, metoder og værktøjer inden for pålidelighed, som det er nødvendigt at være ajour med for at kunne udvælge og optimere brugen. En opgave som de færreste danske virksomheder har ressourcer til alene. Det understreger behovet for udvikling af et stærkt danske kompetencecenter og udvikling af rådgivingsservices, der letter virksomhedernes adgang til denne viden.

Claus H. Sørensen (R&D Director, TECHLINE, LINAK A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:22

LINAK A/S Udvikler og sælger aktuatorsystemer til OEM kunder. Vi oplever at pålidelighed i produkterne bliver mere og mere vigtigt og er inden for de sidste par år blevet mødt med decideret krav om at dokumenterer en given ”product reliability”. Altså dokumenterer en given produktlevetid under nogle givne betingelser.
Dette stiller nye krav til udvikling og test af produkterne og dermed sætter det krav til, for os, helt nye kompetencer som vi er nødt til at beherske for professionelt at kunne leve op til kundernes fremtidige forventninger.
Jeg hilser det beskrevne projekt velkommen og mener det kan bidrage til øget viden på området og i sidste ende øget kvalitet i produkterne.

Hanne Rothe (Senior Manager, R&D Software, MEDLINE, CARELINE & TECHLINE, LINAK)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:48

Jeg er helt enig med Claus og på softwaresiden vil vi gerne have inspiration til endnu bedre måder teste software på.

Måske kunne projektet medtage hvordan man kunne øge automatiseringen forskellige steder i softwareudviklingen, for derigennem at øge pålideligheden af software.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 01:27

Kære Hanne Rothe
Mange tak for din kommentar. Udvikling af pålidelig software er et væsentligt element i at udvikle pålidelige produkter. Derfor er software pålidelighed også et væsentligt element i nærværende aktivitetsforslag. Det er hensigten både at etabere en samling af værktøjer, der understøtter udviklingen af pålidelig software, at udvikle en rådgivningsservice om implementering af "den agile organisering på flere niveauer" samt at udvikle strategier og metoder for at implementer softwaretest gennem hele udviklingsforløbet bygeende på "best practice". Øgning af automatisering i softwareudviklingen som middel til at øge pålideligheden af software, som du foreslå, er en anden mulighed, som vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af den endelige aktivtetsplan.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 01:14

Kære Claus H. Sørensen
Mange tak for din kommentar. Som du oplever som OEM udviklende virksomhed , er styring og dokumentation af pålidelighed og levetid afgørende for kundetilfredsheden. Dette kræver, som du også påpeger stadig udvikling af kompetencer inden for pålidelighed . Aktivitetsforslaget sigter på at sikre den enkelte virksomheds mulighed for at opnå dette så let som muligt.

Peter Andreasen (Software Engineer, Scanbur A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 22:11

Pålidelighed er meget vigtigt i den industri som vi arbejder i, og det er spændende, at nogen forsøger at sætte det i system.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 01:38

Kære Peter Andreasen
Mange tak for din kommentar. Systematisk styring af pålidelighed er efter vores mening afgørende i forhold til at reducere omkostninger og time to market samtidig med at det rette pålidelighed opnås. Det glæder os, at du er enig i denne betragtning. Målet med aktiviteten er at finde frem til den strategi og de værktøjer, der giver mest værdi for indsatensen i forhold til den aktuelle virksomhed uanset størrelse og industri.

Lars Bo Hammer (Global Quality Manager, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S)
Søndag d. 27/5-18 kl. 12:29

Produkt kvalitet og pålidelighed er essentielle konkurrenceparametre for danske virksomheder der oprererer på det globale markede. FORCE Technology's forslag om etablering af et evidens og erfaringsbaseret kompetence og videnscenter der kan hjælpe danske virksomheder med at være på forkant med de nyeste værktøjer og metoder er derfor yderst relevant.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 02:01

Kære Lars Bo Hammer
Mange tak for din kommentar. Et stærkt kompetencecenter i samarbejde med universiteter og netværk vil gradvist gennem og efter en kommende aktivitetsplans gennemførsel tilbyde danske virksomheder ny viden, sparring og rådgivning inden for systematisk styring af pålidelighed og tilhørende værktøjer med fokus på det anvendelsesorienterede, så den nye viden er direkte anvendelig for virksomhederne. Den rette kvalitet og pålidelighed, er som du påpeger, afgørende parametre i at sikre markedsandele, fastholde kundetilfredshed og undgå uventede service- og garantiomkostninger.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:22

.

Morten Georg Jensen (Project Manager, FLSmidth)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:22

Hos FLSmidth er reliability yderst vigtigt og ganske udfordrende, da vores produkter installeres i nogle meget barske miljøer. Vi hilser derfor dette øgede fokus på reliability velkomment, og især ønsket om at udvikle metoder og værktøjer til at håndtere problemstillingerne endnu tidligere i designprocessen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:35

Kære Morten Georg Jensen
Mange tak for din kommentar. Den tidlige indsats er som du påpege afgørende for at få den rette kvalitet og pålidelighed. Med tilstrækkelig viden kan pålidelighedstrategien indtænkes sammen med de første tanke om det nye produkt og danner baggrund for valget af værktøjer i forbindelse med implementeringen af strategien i den videre udvikling. Den store udfordring er naturligvis at tilpasse det til den enkelte virksomhed og det enkelte produkt, så den rette pålidelighed opnås. Styring af elektroniske produkters pålidelighed sigter netop på dette, så virksomheder få hjælp uanset, som de udvikler til barske miljøer, som jer, eller til helt andre anvendelser.

Lasse Larsen (HW Architect, Lodam Electronics A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:17

Krav fra kunder til pålideligheden af produkterne er stødt stigende, men også krav til dokumentation og metoder øges løbende.
Samtidig betyder tendenser som bl.a. IOT og Industry 4.0 at produkterne placeres og bruges i miljøer som man ikke tidligere har mødt.
Derfor er det, især for de små og mellem virksomheder, meget værdifuldt at kunne få kompetent rådgivning ind for dette område.
Jeg syntes det er et rigtigt godt projektoplæg som bygger videre på de gode resultater fra ”Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure”.
Systemtankegangen er god. En effektiv strategi hvor pålidelighed er tænkt ind fra starten, giver helt sikkert det bedste resultat.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:34

Kære Lasse
Mange tak for din kommentar. Vi oplever, at både store og små virksomheder oplever et behov for at gøre mere - og gøre det mere systematisk - i forhold til pålidelighed tidligt i udviklingsforløbet for at opfylde kundekrav, og spare tid og ressourcer, men viden fra aktivitetsplanen kommer naturligvis især små og mindre virksomheder til gavn, da I typisk ikke selv har tilstrækkelige kompetencer ressourcer til at løse opgaven selv.

Kim Ahrensberg (Procesingeniør, elektronik, Novo Nordisk A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:46

Jeg ser det også som et spændende projekt, som kun kan komme til gavn for den danske elektronik udvikling og industri.
Er selv medlem af SPM gruppe 16 – ’Fejlmekanismer i elektronik’ og igennem mit medlemskab ønsker jeg ligeledes at lægge stor vægt på pålideligheden af elektronik.
For at kunne opnå dette, så er det vigtigt at kende til, samt lære fra de forskellige fejlmekanismer i elektronik og det være sig uanset om anvendelsen er til medicinsk eller anden brug. Det vigtigste for mig er at brugeren, patienten får en god og pålidelig oplevelse med produkter indeholdende elektronik.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:08

Kære Kim Ahrensberg
Mange tak for din kommentar. Vi er meget glade for din støtte til vores aktivitetsforslag. Vi er sikre på, at mange som du blandt SPM's knap 60 medlemsvirksomheder har fokus på at styrke indsatsen inden for pålidelighed og dermed opfylde det højere mål om, at sikre brugeren en god oplevelse med elektroniske produkter.

Henrik Funding Raun (Requirement & Test Manager, Oticon)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:39

Et rigtig spændende oplæg som jeg gerne vil give min opbakning til. At få sat de forskellige pålideligheds værktøjer i et brugbart system og samlet den viden hos Force vil med sikkerhed kunne hjælpe mange danske virksomheder

Henrik Funding
Requirement & Test Manager Oticon

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:37

Kære Henrik Funding Raun
Mange tak for din kommentar og din støtte. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at der er et stort behov for at få samlet og systematiseret viden om de forskellige pålidelighedsværktøjer. Med ugangspunkt i denne systematik er der en spændende udfordring med at udvikle et paradigme for udvælge og anvende pålidelighedsværktøjerne mest effektivt i forhold til et konkret produkt. Denne udfordring og udviklingen af et stærkt kompetencecenter påtager FORCE sig gerne i forbindelse med en kommende aktivitetsplan.

Lars Rimestad (Chefingeniør, Grundfos Management A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 00:05

Rigtig mange danske virksomheder har brug for dette initiativ, blandt flere andre. Her er det væsentligt, at der sker en yderligere konmpetanceudvikling I Force Technology med henblik på teknisk assistance of praktisk hjælp I forhold til de danske virksomheder, der udvikler elektroniske produkter. Konkurrencen fra europæiske og oversøiske virksomheder må forventes at øges betydeligt I de kommende år, og mange af disse konkurrenter er særdeles kapable indenfor pålidelighedsområdet. Initiativet "Styring af elektroniske produkters Pålidelighed" kan være med til at klæde danske virksomheder og deres medarbejdere bedre på overfor denne udfordring.

Lars Rimestad, Chefingeniør, Grundfos Holding A/S

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:40

Kære Lars Rimestad
Mange tak for din kommentar. Du har en meget vigtig pointe i, at konkurrenterne i den globale konkurrence bliver dygtigere og dygtigere inden for pålidelighedsområdet, og det derfor er afgørende, at danske virksomheder har adgang til praktisk anvendelsesorienteret hjælp på området. Dette er netop er hensigten med opbygningen af et stærkt kompetencecenter inden for pålidelighed af elektroniske produkter, som foreslået i nærværende aktivitetsforslag, at bidrage effektivt til dette til gavn for danske virksomheder.

Henrik Blegvad Jensen (Coordinator & Analysis Specialist, Gåsdal Bygningsindustri A/S / VELUX A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:32

Rigtig godt og virkelig interessant enme som Force Technology har sat gang i. For at danske virksomheder også i fremtiden skal forblive konkurrencedygtigt er vi nød til at være det berømte "lille skridt" foran resten, og her kommer dette nye tiltag da virkelig til sin ret hvad enten der er tale om pålidelighedsområdet, produkt integrering mellem produkt udviklingen og produktionen for blot at nævne nogle få. Jeg er sikker på at mange danske virksomheder vil kunne få gavn / glæde af sådan et samarbejde mellem Force Technology, universiteter, netværk samt div. samarbejdspartnere og helt sikkert noget som vi ville gøre brug af - SAMMEN STÅR VI STÆRKERE :-)

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:18

Kære Henrik Blegvad Jensen
Mange tak for din kommentar. Du peger på et væsentlig behov for at øge kompetencen inden for pålidelighed for at sikre dansk elektronikproducerende industris konkurrenceevne. Vi ser en kommende aktivitetsplan som en enestående mulighed for bygge videre på universiteternes forskning og i samarbejde med SPM og forskellige virksomheder at gøre den nye viden anvendelsesorienteret til gavn for danske virksomheder.

Lars Ryberg Matthiesen (Quality Assurance Engineer, GOMSpace A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:46

Pålidelighed er et nøgleord, når produkter skal operere i hårde miljøer, som for eksempel missioner i Space. Det stiller store krav til design og dermed også til de efterfølgende pålidelighedstests der udføres. Pålidelighedstest kan, som udgangspunkt, være tidskrævende og særdeles omkostningstung, men omvendt også uundværlig og påkrævet. Det er helt essentielt, at vælge de ”rigtige” testmetoder og værktøjer, der giver størst udbytte, i udviklingsfasen; hvilket senere også kan betyde et afgørende konkurrencemæssigt ”forspring”, ved at reducere time to market.
Behovet og muligheden for at få adgang til rådgivning, fra et stærkt kompetence center, som FORCE Technology, er af stor betydning for blandt andet SMV, der får mulighed for at tilpasse pålidelighedsstrategien, til den aktuelle mission.
Projektet, Styring af elektroniske produkters pålidelighed, vil klart understøtte dette behov.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:43

Kære Lars Ryberg Matthiesen
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at det er afgørende for sikre tilstrækkelig pålidelighed af elektronik til rumfartsmissioner, at strategien for at opnå et ønsket pålidelighedsniveau er tænkt ind fra starten. Der reducerer udviklingstiden og sikrer mod ubehagelige overraskelser, når de relevante pålidelighedstest senere gennemføres. Ligesom det bidrager til at sikre den øsnkede kvalitet og pålidelighed, når elektronikken er placeret i orbit, hvor det ikke er så let at komme til at reparere. Der er heller ingen hvivl om, at du har ret i, at især mange SMV'ere har behov for at få adgang til kompetencer, når pålidelighedsstrategien skal defineres og implementeres.

Aldin Nielsen (Produktions leder, Daniamant AS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:21

Pålideligheden af produkterne i vores branche (mariteam) er alt afgørende. Hurtige respons, service, reklamations behandlinger er noget som vi bliver også kraftig målt på. Og rådgivning i de områder som ikke er dækket af vores egne medarbejder, er yderst vigtig.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:49

Kære Aldin Nielsen
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at produkters pålidelighed er vigtig. Dels vil kunderne ikke acceptere, hvis pålideligheden er lavere end forventet, og dels koster lav pålidelighed i forhold til udviklingstid og service- og garantiomkostninger. Målet er at hjælpe danske virksomheder med at prioritere og optimere indsatsen inden for pålidelighed og robusthed ved at stille den nyeste viden til rådighed og understøtte denne med et udvalg af servicetilbud.

Tobias Eifler (Asst. Professor, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:27

Samspillet mellem mekanik og elektronik er helt sikkert et område, hvor pålidelighed og robusthed af systemer har kæmpe betydning for funktionaliteten af et produkt. Set i lyset af det stigende antal IoT-devices og den seneste hastige udvikling indenfor autonome systemer vil et tværfagligt projekt og vidensdelingsplatform kunne gavne dansk industri. Ved at have fokus på pålidelighed og robusthed i alle udviklingsfaser vil virksomheder kunne forbedre kvaliteten af deres produkter samtidig med, at de ville kunne mindske udviklings- og produktionsudgifterne. Projektforslaget ”Styring af elektroniske produkters pålidelighed” vil ydermere kunne give bedre mulighed for at forstå de fejlmekanismer, der kan opstå i komplekse mekatroniske systemer. Vi ser frem til et mulig samarbejde, og vil gerne bidrage med viden om robusthed af mekaniske systemer og mekanismer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:15

Kære Tobias Eifler
Mange tak for din kommentar. Systemtankegangen og den tværfaglige tilgang, der er målrettet, at komplekse elektroniske og mekatroniske produkter typisk består af både elektronik, SW og mekanik, er vigtige elementer med afgørende betydning for den resulterende pålidelighed og robusthed. Brobygning mellem elektronisk og mekanisk pålidelighed og robusthed er et vigtigt element i dette, og vi ser frem til at samarbejde med DTU i forbindelse med en kommende aktivitetsplan.

Jens Grunnet
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:59

Pålidelighed er meget vigtigt for vores virksomhed (Cobham Satcom).
Derfor er det en rigtig vigtig opgave at få defineret hvilke værktøjer der findes og hvordan de målrettet anvendes i praksis til vores produkter.
I vores branche som er udvikling af satellit kommunikations produkter, udvikler vi produkter som anvendes i meget forskellige miljøer. Produkterne kan være fast installeret eller portable, de kan anvendes på skibe, flyv eller biler. De meget forskellige miljøer betyder at produktet bliver udsat for meget forskellige stress påvirkninger (temperatur, vibration og fugt etc.).
Derfor er det vigtigt for vores firma at kunne vælge de pålideligheds værktøjer som passer bedst til det enkelte produkt krav sæt.
Vi oplever samtidig at time to marked er en meget vigtig faktor. Derfor ville det være ønskeligt hvis der både var mulighed for en meget grundig pålideligheds metode til produkter med en længere udviklingstid og mange miljø krav, og en reduceret udgave til de produkter med kortere udviklingstid eller med færre miljø krav.
Vh
Jens Grunnet, Hardware development Engineer
Cobham Satcom

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:27

Kære Jens Grunnet
Mange tak for din kommentar. Du har en meget vigtig pointe i, at det er afgørende at definere en pålidelighedsstrategi og vælge pålidelighedsværktøjer, der passer til anvendelsen og brugsmiljøet for et produkt for at få den RETTE pålidelighed til produktet. Både "livrem og seler" og for lave pålidelighed giver for store omkostninger - enten udviklingsomkostninger eller service- og garantiomkostninger og dermed mistet konkurrenceevne. Derfor er udvikling af et paradigme, der tilpasser pålidelighedsstrategi og udvælgelsen af tilhørende værktøjer, et vigtigt mål for aktivitetsplanen.

Rasmus M. Jensen (Compliance Manager, Dynaudio A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:46

Pålidelighed i vores produkter får stadig større og større fokus, specielt i det pro-segmentet hvor "oppetid" foruden lydkvalitet vægter højest. Da kompleksiteten i vores produkter er stigende og konstruktionerne oftest består af flere print med tilhørende stikforbindelser har vi også et behov for at forstå hvordan vi kan indarbejde større pålidelighed i designfasen. Derfor vil vi også have stor interesse i værktøjer og undervisning i "styring af elektroniske produkters pålidelighed" og bakker derfor også op om dette forslag.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:22

Kære Rasmus M. Jensen
Mange tak for din kommentar. Nye markeder eller segmenter giver ofte behov for at skærpe kompetencer og værktøjer, som du oplever i jeres professionelle segment. Øget viden om pålidelighed forøger tilsvarende muligheden for at optimere og ramme plet i forhold til kundetilfredshed. Derfor vil der, som du påpeger. være oplagt at tilbyde undervisning/efteruddannelse i praktisk pålidelighed og robusthed, som supplement til rådgivningsservicene.

Mickey Madsen (CEO, Nordic Power Converters)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:25

Dette er et yderst relevant projekt.

Hos Nordic Power Converters udvikler vi strømforsyninger til LED markedet hvor pålidelighed og levetid er to af de vigtigste parametre. For en lille virksomhed som vores er det alt afgørende at kunne dokumentere overfor vores kunder at vi har fokus på dette. Det gælder både via teoretiske og statistiske betragtninger, men især via praktiske test.

Derfor har vi også allerede deltaget i en række projekter med lignende emner, bl.a. med Delta/Force. Der er dog stadig vigtigt at opnå endnu dybere forståelse for de elementer der påvirke pålidelighed og levetid, samt at finde mere effektive metoder til at efter vise dette i praksis.

Ydermere er pålidelighed og levetid et af de steder hvor vi bedst kan adskille os fra de billige løsninger der kommer fra Østen og ofte skuffer både vores kunder og slutbrugerne. Det vil derfor også give stor værdi for både os og vores kunder, at de får øget mulighed for at verificere kvaliteten af strømforsyningen inden at de vælger at installere f.eks. 10.000 enheder på et hospital.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:42

Kære Mickey Madsen
Mange tak for din kommentar. Du har en vigtig pointe i, at det er vigtigt konstant at øge kompetencerne inden for pålidelighed, og øge dem hurtigere end landene omkring os. FORCE har arbejdet intensivt med pålidelighed senest i den nuværende aktivitetsplan "Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure", og universiteterne med AAU i spidsen har opbygget et betydeligt forskningsområde inden for pålidelighed af effektelektronik. Men det er, som du påpeger, nødvendigt at holde momentum, så vi også i fremtiden kan tilbyde danske virksomheder den nyeste viden og rådgivning inden for anvendelsesorienteret pålidelighed.

Claus Schleiter (CEO, Flux A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:54

Flux A/S i Asnæs udvikler og producerer komplekse elektroniske produkter til bl.a. rumfarts- og forsvarsindustrien. Pålideligheden af produkterne er fuldstændig afgørende for, at vi har en plads på markederne og derved bidrager til den danske konkurrenceevne.
Værktøjerne til at beregne pålidelighed er ikke udbredte nok og kræver specialviden. Derfor vil det kunne hjælpe mange danske virksomheder, hvis FORCE og andre institutter/universiteter kunne dygtiggøre sig på området, udvikle koncepter, udbrede viden samt servicere virksomhederne med rådgivning ved konkrete udviklingsprojekter.
Jeg håber forslaget om "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" godkendes som en del af den kommende Resultatkontrakt.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:31

Kære Claus Schleiter
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har en vigtig pointe i, at pålidelighed er helt afgørende for virksomheder som jeres, der udvikler komplekse elektroniske produkter til brancher som f.eks. rumfarts- og forsvarsindustrien, hvor kundekravene er store. Efter vores erfaring gælder det samme for brancher som vind, medical devices, høreapparater, marine, måleinstrumenter m.fl. Derfor er der, som du påpeger et behov for at udvikle koncepter, modernisere og øge udbredelsen af værktøjerne til først og fremmest at designe pålidelighed ind i produkter ogdernæst til at dokumentere den opnåede pålidelighed. Ligeledes er der et behov for at udvikle hjælperedskaber som f.eks. beregningsprogrammer, simple simuleringsværktøjer og adgang til oversigter baseret på empiri for at støtte udbredelsen og anvendelsen af værktøjerne. Det er alt sammen noget som "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" sigter mod.

Søren Valentin (Manager, Product Quality Management, Oticon A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:08

Høj pålidelighed ses i dag som noget helt naturligt for elektromekaniske produkter. Det er lige meget om det er en mobiltelefon, en køkkenmaskine, et høreapparat eller en bloktryksmåler. Forventninger til upåklagelig pålidelighed for mere og mere komplekse produkter har været tydeligt opadgående i de senere årtier. Udbuddet af produkter på markedet er voksende og produkter med forholdsvis ringe pålidelighed vil hurtigt blive valgt fra.
Det er derfor naturligt at virksomheder, der udvikler elektromekaniske produkter, skal tænke pålidelighed allerede fra starten af udviklingsprocessen. Dét kan være en svær opgave, og det er dyrt at opdage et pålidelighedsproblem sent i udviklingsprocessen.
FORCEs projekt med fokus på at skabe netværk og mulighed for at udbrede viden og redskaber, der kan styrke til en indsats tidlig i udviklingsfasen synes derfor at være et rigtig fornuftigt tiltag.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:53

Kære Søren Valentin
Mange tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at det er nødvendigt at styrke den tidlige indsats i udviklingsfasen. Det har været sagt før, men med "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" håber og forventer vi at levere det afgørende ryk i samarbejde med kompetente partnere fra universiteterne og gøre den nye viden tilgængelig for danske virksomheder i et stærkt kompetencecenter for "Styring af elektroniske produkters pålidelighed" i samarbejde netværk som SPM (Reliability Management) og Inno-SE (Innovationsnetværket for Smart Energy).