Styring af vandinfrastruktur

Senest opdateret d. 13/1-2022
Afsluttet
DHI
Indsatsområdet Digitale vandløsninger til grøn omstilling under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
Anne Katrine Falk
Senior Innovation Engineer

Aktiviteten fokuserer på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af prognosebaseret styring og gøre styringsværktøjerne tilgængelige til udvikling af nye digitale services for drift af vand- og spildevandssystemer