Styrket bedreinnovation.dk

Senest opdateret d. 9/5-2022
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Særlige Indsatser
Peter Andersen
Head of IT
Ragnar Heldt Nielsen
Direktør, GTS - Godkendt Teknologisk Service

Den særlige indsats tager afsæt i Uddannelses- og Forskningsministeriets tillægsopslag vedr.: ”drift og udvikling af BedreInnovation.dk med henblik på at fremme dansk erhvervslivs udbytte fra GTS-institutternes teknologiske serviceydelser og innovationsinfrastruktur i 2021-2024”.

Det overordnede formål med bedreInnovation.dk er at sikre, at dansk erhvervsliv får endnu bedre udbytte af GTS-institutternes udvikling af teknologisk service samt innovationsinfrastruktur. Det sker via en åben debat om de områder, som GTS skal arbejde med. Debatten involverer brugere af teknologisk service, brancheforeninger m.fl. og er med til at kvalificere de indsatsområder, som GTS i sidste ende skal arbejde med. Et andet centralt mål med bedreinnovation.dk er at give en gennemsigtighed ift. samfundets investering i GTS.
I aktiviteten vil GTS i tæt dialog med sine interessenter udvikle bedreinnovation.dk, så den bliver mere vedkommende og relevant for brugere og målgruppe. Den skal fremstå tidssvarende, være nem at navigere i og med nye funktioner, der gør den mere interessant for målgruppen. Det endelige resultat skal også sikre en større interesse for at deltage i debatten - og for at søge informationer om RK-indsatser imellem debatperioderne.
GTS-parterne har været involveret i bedreinnovation.dk siden oprettelsen i 2009. Det har givet konkret viden og erfaringer, der kan bruges som input i udviklingsarbejdet. Herudover står GTS bag andre hjemmesider, hvor der formidles viden om GTS-aktiviteter. Bedreinnovation.dk skal bidrage til samspil og synergi i formidlingen om GTS. GTS-parterne vil anvende de teknologiske og metodemæssige kompetencer, det kræver at udvikle hjemmesiden på bedste vis.
Resultatkontraktbudget: 1,49 mio. kr. samlet i perioden 2021-2024.