Styrket dokumentation og sporbarhed

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Kravene til dokumentation stiger i omfang og tidsforbrug. I forbindelse med produkters lancering – eksempelvis byggevarer – kræves sporbarhed tilbage til produktionssted og produktionstidspunkt, såfremt produktet er fejlbehæftet. Dokumentationen kan tilvejebringes på flere forskellige måder, hvor en af måderne er test, der efterfølgende benyttes til en klassifikation eller mærkning af produkterne. Større klassifikationstest er omkostningstunge for virksomheder i fasen inden produktlancering på markedet.

Særligt SMV’er ville kunne få glæde af et øget feedback om deres produkter og ved alternative metoder for fremskaffelse af den nødvendige dokumentation inden produkternes lancering på markederne.

Disse virksomheder har behov for, at der udvikles metoder og værktøjer, der kan benyttes ved skallering fra test i mindre skala til test i større skala for at minimere antallet at ”trial & error” test i stor skala. Effektivisere modellerne, så de bedre kan forudsige byggevarers mulighed for at opnå en given klassifikation. Sikre værktøjer, der kan medvirke til, at virksomhedernes forskellige testrapporter og ”field of application” kan tilgås af samme sted og deles efter behov med myndigheder, kunder og samarbejdspartnere.

Virksomhederne har også i den videre produktudvikling og effektivisering behov for at de kan spore sine produkter, så de kan monitere produkternes holdbarhed. Anvendelse af sporbarhed, så virksomheder får input tilbage fra forbrugerne om produkternes tilstand under brugen er vigtig for løbende forbedring og fornyelse. Udvikle metoder, så sporbarheden ikke kun foretages i forbindelse med uhensigtsmæssige egenskaber fra produkter, men så de løbende kan indgår i virksomhedernes løbende innovation og forretningsudvikling.