Styrket global konkurrenceevne

Senest opdateret d. 8/12-2010
DELTA
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Viden og ny teknologi er afgørende konkurrence- parametre for højteknologiske virksomheder og virksomheder, der konkurrerer på den globale scene. DELTA ønsker at sikre en teknologisk infrastruktur med henblik på at opnå en nyttevirkning for danske erhvervsvirksomheder – og herunder især SMV’erne – gennem en styrkelse af den del af infrastrukturen, der har betydning for virksomhedernes anvendelse af nye teknologiske muligheder.

Viden og ny teknologi er afgørende konkurrenceparametre for højteknologiske virksomheder og virksomheder, der konkurrerer på den globale scene. Konkurrenterne er hurtige til at tilpasse sig udviklingen, og mens store virksomheder har muligheder for at opretholde egne forskningsafdelinger med det formål at følge udviklingen, er det meget sværere for SMV’erne at opretholde og styrke deres vækst gennem hurtig adaption af ny viden og ny teknologi. DELTA ønsker at sikre en teknologisk infrastruktur med henblik på at opnå en nyttevirkning for danske erhvervsvirksomheder – og herunder især SMV’erne – gennem en styrkelse af den del af infrastrukturen, der har betydning for virksomhedernes anvendelse af nye teknologiske muligheder. Styrkelsen af DELTA’s teknologiske infrastruktur fokuserer på to hovedspor:

Videnformidling: DELTA vil sikre en fortrinsvis international opsøgning og indsamling af viden om standardisering koblet med en formidling direkte til de enkelte virksomheder i forbindelse med vores test- og rådgivningsydelser. Aktiviteten omfatter deltagelse i mere end 50 standardiseringsgrupper, herunder fortsættelse i eksisterende for at sikre kontinuiteten i arbejdet samt i nyetablerede i Resultatkontraktperioden.

Måling og test: DELTA vil sikre sit fortsatte arbejde indenfor den legale og industrielle metrologi, en opkvalificering af DELTA’s referencelaboratorium for fugtmålinger og udvidelse til mobile løsninger.

Indsatsen indeholder dermed en blanding af aktiviteter, der skal fastholde og videreføre vigtige infrastrukturelementer i DELTA’s teknologipalette, og nye tiltag, der skal udbygge vores bidrag til at skabe gunstige rammebetingelser for danske virksomheder, herunder især SMV’ere.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:

2010: 3,23 mio. kr.
2011: 3,23 mio. kr.
2012: 3,23 mio. kr.

Kontaktinformation
Ole Andersen
oa@delta.dk
72194000