Styrket miljøteknologi igennem verifikation - DANETV

Senest opdateret d. 7/12-2010
Teknologisk Institut
FORCE Technology
DHI
DELTA
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kommende års miljø- og klimaudfordringer. Det er et akut behov for både teknologiproducenter og -brugere, og for samfundet lokalt og globalt.
DANETV er et verifikations- og testcenter, der udfører uafhængig afprøvning af miljøteknologier. Verifikation er et effektivt middel til at bringe teknologierne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker under realistiske driftsforhold.
DANETV er startet af de 4 GTS-institutter AgroTech, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Aktiviteten vil bestå af 5 delaktiviteter:
1) DANETV udbyder allerede i dag verifikation indenfor 6 teknologiområder. Dette antal skal fordobles for at give flere virksomheder mulighed for at få deres produkter verificeret.
2) GTS instituttet DELTA inddrages i DANETV samarbejdet. DELTA har testfaciliteter, der kan benyttes til at simulere realistiske test i forskellige brugsmiljøer. Dette vil kunne nedbringe behovet for omkostningstunge og langvarige tests på feltlokaliteter.
3) For at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at få nytte af verifikation gives information om DANETV’s ydelser. Dette kan desuden indebære indledende vurdering af relevans for verifikation af produkter.
4) EU er i øjeblikket ved at implementere et EU verifikationsprogram. 3 teknologiområder udvælges til at deltage i startfasen. DANETV vil arbejde for at få en rolle i EU programmet og for at fremme danske interesser i udarbejdelsen af programmet.
5) DANETV deltager i et internationaliseringsprojekt med det formål, at et produkt verificeret et sted i verden accepteres som verificeret i hele verden.

Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

 • Der vil være udført 15 verifikationer, hvoraf mindst 1 verifikation er udført i internationalt samarbejde.
 • Omkring 70 små og mellemstore virksomheder vil være blevet rådgivet om miljø- og klimaverifikation.
 • Et redskab til brug for realistiske test i forskellige brugsmiljøer vil være udviklet, og disse tests vil være indarbejdet i delcentrenes udbud af testmetoder.
 • DANETV’s hjemmeside vil videregive generel information opnået ved rådgivning af små og mellemstore virksomheder samt oplysninger om gennemførte verifikationer. Derudover vil der ske formidling til danske virksomheder gennem formidlingsmøder og artikler.
 • Internationalt vil der være udarbejdet modeller og metoder for internationalt samarbejde om gensidig anerkendelse af teknologiverifikation.
 • Budget
  Ikke offentliggjort

  Kontaktinformation
  Thorkild Frandsen
  Seniorkonsulent
  AgroTech
  Biogas og gylleseparation
  Agro Food Park 15,
  Skejby 8200 Århus N
  Telefon: +45 8743 8468
  Mobil: +45 2171 7761
  tqf@agrotech.dk