Substitution af uønskede kemiske stoffer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Integrerede løsninger er en nødvendighed for at kunne arbejde effektivt med udfasning af uønskede kemiske stoffer, bl.a. drivhusgasser som HFC kølemidler. I den nye kemikalielovgivning REACH indgår der et vist element af helhedstænkning eller livscyklusbetragtning. En lovpligtig kemikaliesikkerhedsvurdering af et farligt stof skal således både omfatte fremstillingen af stoffet, stoffets anvendelse i produkter og materialer samt dets bortskaffelse. Virksomhederne har imidlertid behov for metoder og værktøjer, som integrerer andre væsentlig aspekter i substitutionsarbejdet såsom tekniske faktorer inkl. brand forhold og CO2-udledning. De har også behov for opdateret viden om en kompliceret stofregulering på et globaliseret marked. Derudover er der behov for nye teknologier der kan kontrollere frigivelse af aktivstoffer og dermed mindske miljøbelastningen fra fx biocider.

For at imødekomme dette behov foreslås aktiviteter, som tager udgangspunkt i eksisterende vejledninger og IT-værktøjer udviklet i relation til bl.a. implementeringen af REACH og GHS. Her tænkes bl.a. på Kemikalieagenturets vejledninger og værktøjer. De tilgange, der anvises i de officielle REACH-vejledninger og værktøjer, vil blive videreudviklet og suppleret med metoder baseret på ”Komparativ vurdering” og ”Design vurdering” af henholdsvis eksisterende og nye kemiske stoffer, produkter og materialer (artikler). Aktiviteterne vil kunne omfatte afprøvning og eventuelt udvikling af software, der understøtter moderne molekylære modelleringsteknikker, som tillader forudsigelse af såvel tekniske som miljømæssige egenskaber af et kemisk stof. Arbejdet vil foregå i tæt dialog med virksomheder. Aktiviteterne vil også omfatte videreudvikling af eksisterende værktøjer f.eks. Virksomhedernes Miljøguide, samt databasebaserede værktøjer til kemikaliestyring og monitering af regulatoriske data for stoffer og produkter. Aktiviteterne vil også omfatte videreudvikling og implementering af teknologier til at kontrollere frigivelsen af aktivstoffer.

Virksomhederne vil få opbygget ny viden om egne produkter og virksomhedernes muligheder for at integrere arbejdet med lovgivningskrav og substitution. Hos GTS-institutterne vil der ske en udvidelse af viden om forskellige tilgange til arbejde med substitution og en udvikling af metoder og IT-værtøjer.

Aktiviteterne vil forbedre danske virksomheders forudsætning for at arbejde med substitution både proaktivt og som led i lovgivningsmæssige krav i form af en styrket service fra GTS-institutterne på området.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

KimS
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 14:29

En meget interessant projektbeskrivelse som jo er yderst relevant i forbindelse med implementeringen af REACH. Jeg synes det er et godt tiltag og et vigtigt fokusområde.