Sunde fødevarer starter i marken

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Forkert sammensat kost og usund livsstil præger i disse år den offentlige dagsorden på sundhedsområdet, senest er indførelse af afgifter på usunde fødevarer kommet på den politiske dagsorden. Samtidig er der nye muligheder for genetisk og dyrkningsteknisk, at designe planternes sammensætning og indholdsstoffer, så de matcher fremtidens krav til sunde, ernæringsrigtige og velsmagende fødevarer, samt udvikling af dyrefoder, der giver sundere animalske produkter. Dette vil give nye forretningsmuligheder for den danske fødevareindustri, både nationalt og til eksport

Udvikling, opskalering og kommercialisering af ernæringsrigtige, velsmagende fødevarer: Kortlægning af krav til sunde, ernæringsrigtige fødevarer.

Udvikling af mulige afgrøder/sorter med potentiale for at opfylde både krav til ernæringsrigtig kost og forbrugernes behov.

Demonstration af produktionssystemer for fødevarer fra jord til bord (evt. via animalske produkter).

Udvikling af funktionelt foder, med ernæringsfremmende egenskaber.

Endelig skal forbrugernes villighed til at købe disse produkter sikres via smagspanel og feltstudier af forbrugeradfærd i forhold til de udviklede fødevarer.

GTS systemet imødekommer disse udfordringer ved at opbygge kompetencer på:

  • Afgrøder med bedre ernæringsmæssige egenskaber
  • Produktionssystemer for fødevarer fra dyrkningsteknik via processsering til færdigvare
  • Forbrugeradfærd i forhold til ernæringsrigtige fødevarer

Indsatsen vil styrke fødevaresektorens muligheder for at imødekomme såvel forbrugerkrav, som en politisk fastsat dagsorden om ernæringsrigtige fødevarer. I forhold til eksport af fødevarer, vil indsatsen kunne give den danske fødevaresektor et forspring i forhold til udenlandske konkurrenter.

Primærproducenterne vil få tilført ny viden om foderets betydning for slutproduktet.
De vil også få præsenteret nye dyrkningsmetoder til frembringelse af funktionelle afgrøder.
Forbrugerbehov og -adfærd vil være kortlagt.

Sundhed er en key driver for produktudvikling nationalt og internationalt. Derfor er det afgørende at jordbrugs- og fødevareerhvervet får gavn af de nye metoder, der vil blive udviklet.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niels Ehler
Torsdag d. 11/6-09 kl. 10:48

Der ligger et kæmpemæssigt markedspotentiale i at dyrke frugt og grønt, hvor indholdet af dokumenterbart sundhedsfremmende stoffer er optimeret og helst deklareret. En tomat er ikke længere bare en tomat, men kunne markedsføres som en sort med et særligt højt indhold af lycopen. Alternativt broccoli med særligt mange kræfthænnende stoffer osv. Frugter med højt indhold af resveratrol er også et oplagt indsatsområde.

Der er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig forudsætning, at grøntsagen er af en god smagsmæssig kvalitet, men hvis man vil fremstille højværdiafgrønder, må man have denne ny sunhedsdimention med. Flere og flere sundhedsbevidste forbrugere vil være villige for at betale for et natuligt kosttilskud.
Der er derfor brug for at fastlægge, hvilke sorter og hvilke dyrkningsforhold der optimerer indholdet af disse udvalgte sekundære indholdsstoffer. Det vil kunne give et forspring.

jaaslyng
Fredag d. 19/6-09 kl. 09:09

Kære Niels

Tak for din kommentar. Flere forsøg har vist at sekundær stoffernes indhold i vores fødevarer er stærkt afhængige af den måde de dyrkes på. Lige netop tomat som du næver, er vist at have forskellige indhold af lycopen afhængigt af dyrkningsforholdene og valget af sort der dyrkes. Så du har bestemt ret i at der er meget at hente hvis vi bevidst dyrker vores fødevarer, efter at opnå størst muligt indhold af sunde stoffer. Din ide om at fastlægge, hvilke sorter og hvilke dyrkningsforhold der optimerer indholdet af disse udvalgte sekundære indholdsstoffer virker spændende. Som opfølgning på et sådant udredningsarbejde, må det også være vigtigt at sikre viden om hvordan man så i praksis kan dyrke disse sunde afgrøder.

Hilsen
Jesper Mazanti Aaslyng