Sundhedsteknologi

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Sundhedssektoren er i vækst globalt blandt andet på baggrund af stigende velfærd, ændringer i demografi og udbredelse af livsstilssygdomme. Dette giver en mulighed og et behov for at udvikle de danske medico-, farma- og bioteksektorers rolle i et globalt voksende marked karakteriseret ved videntunge produkter og international konkurrence.

Sundhedssektoren er i vækst globalt blandt andet på baggrund af stigende velfærd, ændringer i demografi og udbredelse af livsstilssygdomme. Dette giver en mulighed og et behov for at udvikle de danske medico-, farma- og bioteksektorers rolle i et globalt voksende marked karakteriseret ved videntunge produkter og international konkurrence.

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er at bidrage til at fastholde og styrke dansk sundhedsteknologi på det internationale marked.

Dette gøres ved at:
• Udbygge spydspidskompetencer og infrastruktur inden for satsningsområderne biomaterialer, diagnose, proteomics og drug delivery.

Fagligt bygger dette på:
• Udvikling af biomaterialer til implantater og stamcelleterapi.
• Udvikling af mikrofluide systemer til screening af materiale-celle-interaktioner.
• Udvikling af kvantitative multiplex-analyser til bakteriedetektion.
• Udvikling af nye antibiotika-targets.
• Acceleration af lægemiddeludvikling gennem kombineret anvendelse af kvantitativ proteinanalyse og affinitetsprober.
• Udvikling af nye multifunktionelle drug delivery-systemer.

Dette vil resultere i:
• Videreudvikling af forskeres proof of principle til industriel anvendelighed.
• Sikring af skalerbarhed, automatisering og validering af produktionsprocesser.

Målgruppe
Aktivitetsplanen er rettet mod sektorens store underskov af små og mellemstore opstarts-, produktions- og spin off-virksomheder, som ikke har hele den nødvendige ekspertise og infrastruktur til udvikling af stadig mere avancerede produkter og behandlinger in house. Teknologisk Instituts spydspidskompetencer vil naturligvis også blive bragt i spil over for store danske og internationale virksomheder.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4.25 M
2011: 4.25 M
2012: 4.25 M
Total: 12.75 M

Kontaktinformation
Jan Lorenzen
7220 1836
jnl@teknologisk.dk