TDU, videnspredning, bæredygtighed og governance

Senest opdateret d. 14/2-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
Laura Møller
Strategic Project Manager

Formålet med TDUen (test-, demonstrations-og udviklingsfacilitet) vil være understøttelse af en hurtig udvikling og afprøvning af datadrevne services og nye smarte produkter, der bl.a. kan understøtte den grønne omstilling.

Aktiviteterne i denne beskrivelse bidrager til det overordnede mål for indsatsen ved at sikre at danske virksomheder, via inddragelse i både casesamarbejder og videnspredningsaktiviteter samt etableringen af en test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), kan holde sig i front i den globale konkurrence.

Virksomhederne opnår dyb viden om og kompetencer inden for dataplatforme og digitale tvillinger, dataanalyse og kunstig intelligens samt interaktion og datavisualisering, og derudover viden om, hvordan digitale teknologier kan være med til at fremme virksomhedernes grønne omstilling. Målet for aktiviteterne i indeværende periode er 1) initieringen af TDUen og systematisk opsamling og formidling af de teknologiske services og ydelser, som udvikles i regi af de øvrige aktivitetsplaner under indsatsen og 2) at involvere minimum 100 virksomheder i konkrete videnspredningsaktiviteter.