Teknologi til ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Lars Hinrichsen
Direktør

Dansk fødevareindustri har stor betydning for både beskæftigelse og handelsbalance. For at beholde og potentielt øge produktionen i Danmark er der fortsat brug for at øge produktiviteten og reducere omkostningerne, uden at det går ud over fødevarernes kvalitet. I aktiviteten opbygges ny viden, nye løsninger og serviceydelser inden for ressourceeffektiv automatisering af både produktions-, vedligeholdelses- og kvalitetssikringsprocesser, baseret på nye højteknologiske måleteknologier og mekanik.

Markeds- og samfundsbehov
Den danske fødevareindustri er konstant udfordret i forhold til at fastholde konkurrenceevnen. For at beholde og potentielt øge produktionen i Danmark er der brug for tiltag, der øger produktiviteten og reducerer omkostningerne, uden at det går ud over fødevarernes kvalitet [Se fx Vækstteam for fødevarer, ANBEFALINGER, april 2013 og http://produktiondanmark.dk/]. Industrien oplever stigende omkostninger til kvalitetssikring og vedligehold af udstyr, hvortil der efterspørges nye automatiske løsninger.

Aktiviteten adresserer behovet for at forbedre konkurrenceevnen i fødevareindustrien og fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. Forbedringen opnås gennem avanceret produktionsteknologi og IKT, der reducerer omkostninger til løn, råvarer og øvrige ressourcer, og som fremmer bæredygtighed gennem mindre ressourceforbrug og spild.

Især det danske lønniveau tvinger fødevarevirksomhederne til øget effektivisering. Dermed vokser behovet for automatiseringsløsninger tilpasset de særlige forhold, der gælder på fødevareområdet: Udfordringen ved tilgængelig automatiseringsløsninger er, at omkostningerne til teknisk vedligehold og kvalitetssikring ofte stiger i takt med at automatiseringen af produktionen stiger.

Aktiviteten skal løse dette skisma ved at udvikle nye ydelser med fokus på omkostningsreduktioner inden for automatisering, kvalitetssikring og teknisk vedligehold. Det drejer sig om teknologi og løsninger baseret på kombinationen af avancerede målemetoder og avanceret mekanik, samt rådgivningsydelser inden for udstyrsudvikling, teknologivalg og -implementering.

Virksomhederne efterspørger disse ydelser og efterspørgslen forventes at stige. Markeds- og samfundspotentiale for ydelserne vil i begyndende grad allerede kunne realiseres under aktiviteten.

Aftagerne er fødevarevirksomheder, især inden for produktion af animalske fødevarer (herunder kød, fisk og skaldyr), og deres udstyrsleverandører. Målgruppen skønnes at omfatte 250 virksomheder (heraf hovedparten SMV) og minimum 25 virksomheder forventes at efterspørge aktivitetens nyudviklede ydelser inden for 3-5 år. Blandt maskin- og udstyrsleverandører til fødevareindustrien vurderes det, at 15 af de ca. 150 virksomheder (heraf hovedparten SMV) vil efterspørge ydelserne inden for 3-5 år. Med den danske andelsmodel vil der også være en betydelig effekt blandt primærproducenter af husdyr, som på længere sigt vil nyde godt af resultaterne.

Aktiviteten vil derudover skabe et forretningsmæssigt potentiale for danske teknologivirksomheder gennem eksport af den udviklede og implementerede teknologi til øvrige internationale markeder.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Aktiviteten vil resultere i en række nye teknologier og metoder, som vil muliggøre automatisering af områder/processer, der ikke tidligere har kunnet automatiseres med de automatiserings- og kvalitetssikringsløsninger, som findes på markedet. Ydelserne vil spænde fra konkrete løsninger i form af udstyr, til rådgivning rettet mod fødevarevirksomheder og udstyrsleverandører.

Det forventes, at løsninger baseret på nyudviklede håndteringsmetoder, multispektral vision og røntgen tomografi vil være implementeringsparate i løbet af det andet år. Rådgivning i form af udvikling af løsninger til forbedret overvågning og vedligehold af eksisterende udstyr på fødevarevirksomhederne vil forventeligt kunne udbydes fra andet år. Tilsvarende rådgivning til udstyrsleverandører forventes udbudt i løbet af aktivitetens tredje år. Nye teknologier til bestemmelse af indre fødevareemnernes egenskaber (fx temperatur og vandaktivitet) forventes at være implementeringsparate inden for et år efter afslutningen af aktiviteten.

De nødvendige teknologiske udviklinger kræver nye kompetencer og indebærer en stor teknologisk og økonomisk risiko for den enkelte virksomhed. Branchen vil ikke selv være i stand til at opnå den nødvendige teknologiske førerposition og udvikle de påkrævede løsninger, som primært drives af det relativt begrænsede højtløns-segment i Danmark og det øvrige Skandinavien.

Centrale aktiviteter
Aktivitetsplanen vil indeholde følgende centrale elementer og aktiviteter:

  • Tilegnelse og udvikling af nye smarte værktøjer og robotteknologi til fleksibel og skånsom håndtering af emner med biologisk variabilitet
  • Tilegnelse og udvikling af IKT-værktøjer til procesoptimering og til simulering
  • Klarlæggelse af State-of-the-art på teknologier til ikke-destruktiv måling af råvarernes indre egenskaber, med særligt fokus på indre temperatur- og vandaktivitetsfordeling til ressourceeffektiv styring af termiske processer samt kvalitetssikring af holdbarhed og produktsikkerhed
  • Løsninger med smarte online målesystemer (herunder multispektral vision og CT) og automatisk håndtering, som fremmer et mindre ressourceforbrug, højere kvalitet og større udbytte gennem klassificering og sortering af råvarer
  • Løsninger til automatiseret kvalitetskontrol, der reducerer lønomkostninger og ressourcespild gennem kontinuerlig overvågning og hurtig reaktion på afvigelser
  • Maskinovervågningsteknologi og IKT-værktøjer til forebyggende vedligehold og hurtig fejlretning af udstyret, som reducerer ressourcespild og serviceomkostninger samt øger oppetider

Aktiviteten bygger på Teknologisk Instituts mangeårige erfaring med udvikling og implementering af målesystemer og automatisering til især de danske slagterier. Aktiviteten bygger videre på kompetencer og teknologier inden for brugerrettede løsninger udviklet under aktivitetsplanen ’Produktionsteknologi til fødevarer’. Aktiviteten bygger på og hænger sammen med det igangværende innovationskonsortium ’RealRobot’, som udvikler teknologi til realtidsstyring af robotter.

Mulige samarbejdspartnere
Serviceydelser, kompetencer og teknologi udviklet under aktiviteten vil være unikke uden konkurrerende aktører.

Forudgående videngrundlag er udviklet af divisionen DMRI på Teknologisk Institut i samarbejde med fødevarevirksomheder (særligt slagterier og kødforædling), udstyrsvirksomheder og universiteter (KU, DTU).

Instituttet vil løbende inddrage interessenterne i aktiviteten gennem dialogmøder og workshops. Særligt fødevarevirksomheder vil blive inddraget i alle aktivitetens udviklingsfaser. Universiteter nationalt og internationalt vil blive inddraget bl.a. med henblik på etablering af state-of-the-art. Rådgivning om og etablering af løsninger på basis af de nye kompetencer og teknologier vil blive udbredt til danske SMV ved deres direkte deltagelse i aktiviteten og beslægtede udviklingsprojekter samt ved rådgivning.

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Tulip Food Company A/S)
Mandag d. 13/4-15 kl. 10:36

Alle innovationsinitiativer er yderst velkomne, der bidrager til øget konkurrenceevne i fødevareproduktionen, og som har samtidig fokus på, at vores høje kvalitetsniveau skal opretholdes.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 15:42

Tak for kommentaren. Udfordringen ligger jo lige præcis i at holde det høje kvalitetsniveau af vore fødevarer i den hårde internationale priskonurrence. Heldigvis mener vi, at der stadig er mange muligheder indenfor teknologiens nyeste landvindinger. Men det skal bringes i praktisk anvendelse, og her mener vi, at vi kan gøre en betydelig forskel med netop dette forslag i nært samarbejde med både de store producenter af fødevarer og de mindre teknologileverandører.

Gitte Pedersen (Afd. chef for Fødevaresikkerhed og Laboratorium, Tican Fresh Meat A/S)
Fredag d. 17/4-15 kl. 17:11

Tican har altid været meget tilfredse med samarbejdet med DMRI, og som virksomhed gør vi brug deres knowhow i kvalitetsudvikling af processer og produkter. Fokus på yderligere brug af IKT og robotteknologi er centrale for den danske svineproduktion.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 18/4-15 kl. 15:54

At Danmark har så stærk en position på fødevareområdet skyldes bl.a. satsningen på automatisering. Dette forslag skaber et vigtigt grundlag for ikke kun at høste de lavthængende frugter, men også adressere langt mere komplekse problemstillinger i den danske fødevareindustri. Problemstillinger, som skal løses i fællesskab.

Kurt Tornbjerg Pedersen (Vice Precident, Danish Crown Pork)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 20:49

Det er meget vigtigt, at instituttet har fingeren på pulsen og løbende kan gøre ny relevant teknologi tilgængelig for kødbranchens virksomheder. Vi støtter derfor projektforslaget”

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:50

Tak for jeres kommentar og støtte.

Anne Elsser-Gravesen (ISI Food Protection)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 21:50

Vi er et relativt nystartet firma, som kan se mange perspektivrige muligheder for videreudvikling af vores forretningskoncept, baseret på aktiviteterne i dette arbejde, især er området med indre temperatur og vandaktivitet meget interessant

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:52

Tak for din kommentar. Der er jo tale om nogle ret fundamentale problemstillinger i vores forslag, og det er glædeligt at høre, at I også ser perspektiverne i det i jeres forretning.

Flemming Møller (Principal Scientist, DuPont Nutrition and Health )
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:14

Hurtige og ikke destruktive metoder til at måling af fødevare kvalitet (2D eller 3D), er af stor interesse for DuPont. Men mange af de emner, som er nævnt i forslaget, har vi en interesse i at få mere viden om og vi ser frem til at se nogle interessante løsninger.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:57

Tak for din kommentar. Vi glæder os ikke kun til at vise jer interessante løsninger, når vi er færdige, men forhåbentligt også undervejs at skabe rum for innovation i et frugtbart samarbejde.

Daniel Tsegay Tsegay Berhe (PhD., KU-Fødevarevidenskab)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:56

Dear Flemming,
Here are some of the results from DMRI's work (part of my PhD.- thesis):
Raman spectroscopy is a spectroscopic technique, which can provide rapid chemical information at the molecular level. It can, therefore, be used for non-destructive quality monitoring in the meat processing industry as it requires no further sample preparation.
Raman spectroscopy was able to predict endpoint temperature (EPT) of cooked intact muscle with high cross-validated squared coefficient of determination (R2= 0.96) and an acceptable accuracy (Root Mean Error of Cross-Validation (RMSECV) = 1.78 oC) independent of storage time (day 0, 4 and 8). Furthermore, the results showed that Raman spectroscopy was useful to classify cooked meat with EPT of below and above 65 oC even after the storage time up to 8 days. This EPT was chosen as a critical point as most pathogenic microorganisms are expected to die at this temperature (at a given time).

Michael Ruge (Købmand, Scandinavian Analytics)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:16

Jeg har gennem flere år samarbejdet med DMRI om udvikling af måleteknologi til kvalitetskontrol, og fokus på automatisering og on-line værktøjer er et område som den danske fødevareindustri vil få brug for de næste år

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 08:29

Tak for din kommentar og samarbejdet i øvrigt.

Jens MIchael Carstensen (Teknisk direktør, Videometer A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:37

Multispektral vision er Videometers kerneområde og gerne I combination med smart in-line automatisk kvalitetskontrol. Vi har tidligere haft et stort udbytte af at samarbejde med DMRI på flere projekter, hvor DMRIstore viden om og netværk I fødevarebranchen har åbnet for nye og innovative anvendelsesområder.Multispektral vision har et stort potentiale i fødevarebranchen,og vi støtter klart nye aktiviteter i dette område og vil se frem til yderligere samarbejde, hvis dette skulle blive aktuelt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:02

Tak for kommentaren og jeres opbakning. Det er meget vigtigt, at teknologivirksomheder som Videometer ser perspektiverne i vores forslag. Forslaget vil jo ikke kun skabe en mere konkurrencedygtig fødevareproduktion, men også nye forretningsmuligheder for fødevareindustriens teknologileverandører.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:02

Tak for kommentaren og jeres opbakning. Det er meget vigtigt, at teknologivirksomheder som Videometer ser perspektiverne i vores forslag. Forslaget vil jo ikke kun skabe en mere konkurrencedygtig fødevareproduktion, men også nye forretningsmuligheder for fødevareindustriens teknologileverandører.

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Mandag d. 27/4-15 kl. 11:59

Ny teknologi er en afgørende del af succesen for den danske fødevareklynge, og det er vigtigt for klyngen at nå nye teknologiske landvindinger. I en tid, hvor konkurrenceevnen konstant er udfordret, er smarte løsninger vigtigere end nogensinde. Derfor støtter Danish Food Cluster dette forslag.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:05

Tak for kommentar og opbakning.

Marianne Fuglsang (Kvalitets- og laboratoriechef, 3-Stjernet A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:49

I fødevareproduktionen er der til stadighed brug for tiltag, der øger produktiviteten og reducerer omkostningerne, men uden det får en negativ konsekvens for fødevarernes kvalitet. Derfor er projekter som dette vigtige for fremtidens konkurrenceevne.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:11

Tak for kommentaren og jeres opbakning. Fødevarekvalitet er jo netop danske fødevarevirksomheders adelsmærke, som i høj grad anerkendes på eksportmarkederne. Helt enig i, at fødevarekvaliteten ikke må påvirkes negativt - og allerhelst positivt.

Søren Ingvor Olsen (Lektor PhD, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:22

Samarbejdet mellem DMRI og Datalogisk Institut på Københavns Universitet har været/er perfekt og særdeles givtigt både mht udfordrende forskningsopgaver og højrelevante studenteropgaver.Jeg støtter varmt forslaget og håber på fortsat givtigt samarbejde fremover.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:38

Tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Et nært samarbejde med universiteterne er i høj grad en forudsætning for at kunne lykkes med ideerne.

Karen Wahlgreen (projektleder, UCR- Slagteriskolen)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:44

Som brancheskole for kødbranchen er det vigtig kontinuerligt at kunne hente inspiration til fornyelse af undervisningen på UCR- Slagteriskolen gennem samarbejdet med TI, hvad angår udvikling af teknologiske løsninger i produktion og slagtning. Det er vigtigt, at teknologi og høj faglighed går hånd i hånd for at give virksomhederne optimalt udbytte af investeringer i teknologi.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:27

Tak for opbakning og kommentar. Vi mener, det er meget vigtigt at tænke fag-uddannelserne ind i den fremtidige teknologiudnyttelse og UCR er en helt central spiller i den sammenhæng.

John Lehmann Pedersen (KTA Chef, Tulip FC)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:55

Yderst relevant projekt-scope og højaktuelt i flere henseender.
At udvikle værktøjer til rette indgreb ift forebyggende vedligehold på rette tidspunkter kan kun have højeste interesse.
Forbrugersikkerhed og krav til processer mht kvalitet har højeste prioritet i vores branche - det skal hele tiden udvikles og blive bedre.
Og naturligvis skal vi hele tiden søge optimeringer via bedre automatisering.
Fuld støtte til dette og til et forhåbentlig godt fremtidigt samarbejde !

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:35

Tak for din kommentar og støtte.

Jamie Wallace (Lektor i Materialitet og Design-Antropologi, Aarhus University)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:20

Vi har de seneste år samarbejdet med DMRI om videndeling og læringsmetoder i virksomhederne. Det foreslåede projekt viser med stor tydelighed, at den kommende teknologi bliver mere og mere avanceret og stiller store krav til medarbejderne. Jeg vil derfor opfordre til, at de resultater, som er udkommet af det igangværende arbejde, bliver indarbejdet i kommende udviklingsopgaver, så virksomhederne får en teknologi, som passer til deres kompetencer på det organisatoriske område og tag hensyn af de nødvendig læringsprocesser medarbejderne skal i gennem .

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:23

Tak for din kommentar og for din opfordring til at inddrage resultaterne fra arbejdet med vidensdeling og læringsmetoder, som laves i regi af den aktuelle resultatkontrakt ”Produktionsteknologi til fødevarer”. Vi vil naturligvis bruge resultaterne i al vores fremtidige udviklingsarbejde, så løsningerne passer bedst muligt til kompetencerne i aftagerorganisationerne. Vi arbejder også fortsat med medarbejderlæringsprocesser og hvordan dette kan blive en integreret del af processen omkring erhvervelse af ny teknologi på virksomhederne.

Uffe Thrane (Business Development Director, Linco Food Systems)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:00

”I innovationskonsortiet RealRobot samarbejder vi blandt andre med DMRI om robotløsninger til de mest vanskelige opgaver på kyllingeslagterierne. Det har vist os, at der stadig er mange udfordringer, der skal arbejdes med, så vi støtter dette initiativ til at arbejde videre med især problemstillinger vedr. gribeværktøjer på robotarmene med henblik på skånsom håndtering. Derudover er vi i LINCO altid åbne for ny inspiration til vores egen produktudvikling, og vi ser også gerne muligheder for nye samarbejder.”

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:32

Tak for din kommentar og opbakning. Fjerkræområdet er på flere områder teknologisk foran, og det er oplagt at arbejde på jeres sektors komplekse problemstillinger inden for automatisering, og sidenhen drage nytte af det i andre sektorer.

Uffe Thrane (Business Development Director, Linco Food Systems)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:00

”I innovationskonsortiet RealRobot samarbejder vi blandt andre med DMRI om robotløsninger til de mest vanskelige opgaver på kyllingeslagterierne. Det har vist os, at der stadig er mange udfordringer, der skal arbejdes med, så vi støtter dette initiativ til at arbejde videre med især problemstillinger vedr. gribeværktøjer på robotarmene med henblik på skånsom håndtering. Derudover er vi i LINCO altid åbne for ny inspiration til vores egen produktudvikling, og vi ser også gerne muligheder for nye samarbejder.”

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:33

Tak for din kommentar og opbakning. Fjerkræområdet er på flere områder teknologisk foran, og det er oplagt at arbejde på jeres sektors komplekse problemstillinger inden for automatisering, og sidenhen drage nytte af det i andre sektorer.

Søren Rosenkrantz Riber (R&D Manager, Danish Crown Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:26

Der er ingen tvivl om, at anvendelse af IKT og nye automatisationsløsninger vil blive det nye sort, og vil bidrage til øget produktivitet. Markedet for de udviklede løsninger er imidlertid langt større end Danmark, og skal vi sikre danske virksomheders konkurrenceevne, skal vi arbejde på at sammenkæde IKT og automatisering med de unikke karakterstika, vi har i Danmark. Vi skal også i højere grad udforske, hvordan vi kan integrere parametre fra råvareproduktionen i teknologiudviklingen på fødevarevirksomhederne. Danish Crown bakker op om sådan en proaktiv tilgang, hvor vi i stigende grad også kan få udnyttet potentialet i en bedre teknologisk integration. Fint forslag.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:46

Mange tak for din kommentar og opbakning. Din pointe om at integrere både produktionsparametre og teknologierne er ret central, og noget vi vil tage til efterretning i det videre forløb.

Jens Ulrich Nielsen (Afdelingschef, SEGES VSP )
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:48

De anførte aktiviteter er særdeles relevante for sikre slagteribranchens forsatte overlevelse. Det er vurderingen at aktiviteterne vil være medvirkende til at skabe nye eksportarbejdspladser hos de teknologivirksomheder og leverandører, der er tilknyttet branchen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:58

Tak for din støtte og kommentar. Vigtig pointe i forhold til arbejdspladserne hos teknologileverandørerne.

Rasmus Erkstrøm Christensen (PTA Chef, HKScan Denmark)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:46

HKScan Denmark har gode erfaringer med samarbejdet med Teknologisk Institut omkring måling af kvalitet, så vi kan kun støtte, at der fortsat opbygges en viden om, hvordan vi kan opnå endnu bedre og mere automatiserede kvalitetsmålinger. De nævnte forslag er alle meget interessante og især produktsikkerhedsmålinger ser interessante ud.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:01

Tak for kommentar og opbakning. Der bruges meget store ressourcer på at måle i fødevareindustrien, og der er stadig meget at gøre både i forhold til at måle mere effektivt og at få mere ud af data.

Brian Vinter (Professor, Købehanvs Universitet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:30

Vi har igennem en årrække samarbejdet med TI om flere projekter der kræver deres operationelle tilgang til problemerne og vores spidskompetencer. Jeg er overbevist om at vi også i fremtiden vil kunne finde store fælles udfordringer i krydsfeltet mellem fødevare teknologi og imaging/computing hvor de store fald i prisen på udstyr nu gør selv ganske avancerede løsninger rentable.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:15

Tak for din kommentar og støtte. Glidningen i teknologiudnyttelsen mellem sektorer betyder, at der hele tiden opstår nye løsninger på gamle problemer. Vi kvitterer naturligvis for et godt samarbejde.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:49

De foreslåede aktiviteter står helt centralt i de forsknings- og udviklingsbehov som vi i Landbrug & Fødevarer har indhentet hos medlemmerne. FoU aktiviteter og teknologiske serviceydelser inden for produktions- og procesteknologi, nye materialer, sensorer og målesystemer, automatisering og beslutningsstøtte og arbejdsmiljø og procesoptimering er en klar forudsætning for en videreudvikling af fødevareklyngen og ikke mindst den meget betydelige animalske produktion.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:17

Tak for din kommentar og opbakning. Det er meget vigtigt at få bekræftet, at L&F's medlemsvirksomheder ser udviklingsbehov, der flugter med vores forslag. Den teknologiske udvikling har bragt især den animalske produktion i Danmark langt - og den rejse er langt fra slut.

Tue Mørck (IHFood) (Direktør, IHFood A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:38

For en virksomhed som IHFOOD, som internationalt leverer vision-løsninger til både styring af maskiner og til kvalitetssortering, er det vigtigt, at der i Danmark er let adgang for os til viden om nye måleteknikker (som multispektral vision og CT til at bestemme indre egenskaber), og hvordan de kan integreres i nye anvendelser inden for fødevareområdet. Vi ser frem til at følge aktiviteterne i "Teknologi til ressourceeffektiv produktion af kvalitetsfødevarer".

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:28

Tak for din kommentar og opbakning. Netop de måleteknikker, du nævner, er nogle vi forventer os rigtig meget af i fremtiden, og som vi meget gerne arbejder videre med i dette forslag.

Søren Peter Frandsen (Areal sale manager, Attec A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 22:12

”Attec finder projektforslaget interessant og fremkomsten af online løsninger, som opfylder de stadigt stigende krav til målesystemer og automatisk kvalitetskontrol, med snart 20 års udviklings arbejde sammen med DMRI ser vi frem til at høre mere herom.”

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:29

Tak for din kommentar og opbakning. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, som med sikkerhed vil skabe nye spændende forretningsmuligheder for en virksomhed som Attec.