Teknologier til avanceret vand- og spildevandsbehandling

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Danske teknologileverandører og slutbrugere af renseteknologi til vand og spildevand står i både national og global sammenhæng over for store udfordringer som følge af skærpede miljøkrav, nye forureningsparametre i fokus, stadig stigende krav til energieffektivitet og andre øko-effektivitetsparametre samt et øget behov for nytænkning som følge af generelt pres på vandressourcerne i de fleste urbaniserede samfund. Der er således et betydeligt behov for teknologiske innovation i form af nye avancerede og miljøeffektive renseteknologiske løsninger til vand og spildevandsbehandling, der skal fastholde og udbygge den position, som dansk vandbehandlingsteknologi har i den globale sammenhæng.

Aktiviteter:

  • Forskning inden for avanceret viden om basale procesmekanismer til støtte for udvikling af ny avanceret renseteknologi inden for blandt andet: avancerede oxidationsprocesser, kemiske oxidationsprocesser, membran-bioreaktor-processer, specialdesignet mikrobiologi, nano-teknologi-baserede separationsprocesser og destruktionsprocesser
  • Udvikling af avancerede matematiske proceshydrauliske modeller til optimering af effektiviteten af teknologiske løsninger
  • Udvikling af nye, funktionelt baserede karakteriseringsmetoder til støtte for teknologivalg og effektivitetsevaluering af ny teknologi
  • Udvikling og afprøvning samt demonstration af nye avancerede renseteknologier og koncepter, der kan sikre overholdelsen af skærpede miljøkrav og forbedre øko- samt kost-effektiviteten ved spildevandsbehandling
  • Udvikling og afprøvning samt demonstration af nye avancerede renseteknologier og koncepter til energieffektiv og kemikaliefri rensning af overfladevand
  • Udvikling og afprøvning samt demonstration af nye avancerede renseteknologier og koncepter til reduktion af vandforbrug ved genanvendelse i industrien
  • Nye teknologier til effektiv udnyttelse af energiindhold og værdistoffer i våde restprodukter/koncentrater
  • Udvikling af nye avancerede sensorer til støtte for udvikling af intelligent teknologi frem for traditionelle komponenter gennem overvågning og effektivitetsstyring af renseprocesser
  • Environmental Technology Verification til støtte for markedsintroduktion for nye teknologier.

Ny viden og kompetencer vil blive udviklet hos GTS-institutterne inden for avanceret renseteknologi til behandling af spildevand, drikkevand og industrielt procesvand. Ny viden og kompetence vil blive bragt i anvendelse i tætte samarbejder med teknologileverandører, hvilket vil sikre kompetenceopbygning og videnforankring hos denne gruppe. Teknologileverandørerne vil anvende den ny viden til forøget produktinnovation og øget salg – nationalt og globalt.

Hos GTS-institutterne vil den opbyggede viden og kompetence inden for de skitserede områder styrke samarbejdet med danske og internationale vandmiljøteknologileverandører og vandselskaber.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Skjølstrup og Grønborg ApS
Torsdag d. 18/6-09 kl. 11:49

Som vandbehandlingsvirksomhed med innovationsfokuseret arbejdsgrundlag har vi meget behov for tæt parløb med GTS institutter for at komme i front og holde os i front på verdensplan med renseteknologier. Vores fokus er ballastvand i et fælles selskab med Maersk/Desmi og svømmehaller. På blot to år nærmer vores markedsandel sig 100% i danmark for vandbehandling til svømmehaller på baggrund af nye teknologier og samarbejde med GTS institutter om udvikling. Eksportpotentialet er enormt med eksempelvis 500.000 svømmehaller i UK. Vi vil gerne opfordre til at der fokuseres på målrettet forskning og innovation i et samarbejde mellem GTS institutter og virksomheder, specielt med henblik på bedre forståelse af kemiske processer i vand og luft samt teknologiske afprøvninger af nye teknologier. Desuden en fokuseret indsats på at gå forrest i fælleseuropæiske spydspids projekter indenfor området vandbehandling i svømmebade. Med Miljøstyrelsens vandpartnerskab er der skabt fundament for et eksporteventyr der kan nå en meget betydelig størrelse.