Teknologier til klima- og miljøoptimeret husdyrproduktion

Senest opdateret d. 25/9-2013
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Finn Strudsholm

Forbrugerne og samfundet efterspørger i stigende grad fødevarer, der er produceret under hensyntagen til både klima og miljø. Dansk husdyrproduktion er kendetegnet ved at være førende på mange områder særligt inden for miljøteknologi, hvor vi i mange år har arbejdet målrettet med at nedsætte udledningen af ammoniak og lugt. Nu er der imidlertid behov for at udvikle nye og effektive teknologier, og for at opnå den samme førerposition inden for klimateknologi.Formålet med denne aktivitetsplan er at fremtidssikre dansk husdyrproduktion ved at understøtte udviklingen af teknologier, der kan nedsætte udledningen af ammoniak, lugt og CO2. Aktiviteten vil udvikle enkle og billige analysemetoder og værktøjet ”Den Virtuelle Bedrift”, der på en nem måde kan dokumentere klima- og miljøbelastning på bedriftsniveau. Aktiviteten kigger på både ressourceforbrug og emissioner.Det er i dag ikke muligt at dokumentere in- og output på enkeltbedriftsniveau og hidtil har man blot redegjort for miljøbelastningen på basis af norm- og standardtal. Dermed vil det nye værktøj have høj nyhedsværdi og relevans for at leve op til en mere individuel håndtering af klima- og miljøkrav for fødevareproduktion.Aktiviteten består af disse fire dele:

 1. Måling og dokumentation af emissioner på bedriftsniveau.
 2. Måling og dokumentation af ressourceforbrug på bedriftsniveau.
 3. Individuelle løsninger til simulering og dokumentation.
 4. Løsninger indenfor slagtesvinproduktion der betyder at svineproduktionen afkobles jordtilliggendet."

 Ved aktivitetens afslutning vil følgende milepæle være opnået:

 • Metoder til måling af metan fra enkeltdyr.
 • Koncept for kvalitetssikret prøvetagning.
 • Monitoreringssystem for enkeltteknologiers energi- og vandforbrug.
 • Demoprojekt på monitorering af metan i åbne stalde.
 • Bio-matematiske modeller for bedriftens klima- og miljøbelastninger.
 • Måle og beregningsmetoder til bestemmelse af drivhusgasemissioner fra stalde.
 • Forenklede metoder til måling af ammoniak og luft fra stalde og gødningslagre.
 • Standardiseret metode til måling af foderspild.
 • Bio-statistiske modeller til at håndtere ressourcedata.
 • Automatiseret system til dokumentation af klima- og miljøbelastning på primærbedrifter
 • Demonstration og test af min. tre miljøteknologiske løsninger sammen med partnere.
 • Simuleringsmodeller til klima- og miljøbelastning.
 • Bio-statistiske værktøjer til automatiserede beregninger af bedriftsspecifikke emissioner.
 • Værktøjer til identifikation af forbedringsområder på bedriftsniveau.
 • Demonstrationsprojekter på ”Den Virtuelle Bedrift”.

 Det vil løbende blive formidlet resultater via kurser, workshops, demonstrationer, nyhedsbreve og artikler.Den primære målgruppe er teknologileverandører til landbruget samt husdyrproducenter (fjerkræ, svin, kvæg og mink). Brancheorganisationer og myndigheder er også relevant målgrupper i det omfang, de har behov for at kvantificere betydningen af nye tiltag. Derudover vil resultaterne i sidste ende komme såvel fødevareproducenter og forbrugere til gavn.