Teknologier til monitorering af mennesker og dyr

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Nutidens velfærdssamfund er bl.a. kendetegnet ved stigende levealder og flere år i ”den tredje alder”. Dette for-hold byder på nye udfordringer for alle, idet den samlede gruppe af ikke-erhvervsaktive er stigende i forhold til gruppen af erhvervsaktive, hvorfor færre skal sikre et velfungerende service- og produktions-system for flere. Sundheds- og fødevare-systemerne risikerer bliver tvunget levere mere på den baggrund.

Vi skal sikre et højt sundhedsniveau generelt og i særdeleshed forebygge unødvendig tab af erhvervsevnen hos personer, der skal eller er på arbejdsmarkedet. En forudsætning for folkesundheden er sikring af tilstrækkelige fødevarer af god kvalitet. Endvidere handler det om at sikre optimal sundhedsbehandling af de, der har brug for det.

Såvel nær- som fjern-monitorering af typiske kritiske parametre (ifht f.eks. stress, fysisk overbelastning, miljøpå-virkninger mv.) hos personer, der udfører potentielt sundheds-skadeligt arbejde kan være med til at afsløre og alarmere om problemer inden de bliver ødelæggende. Er skaden sket, vil tilsvarende monitorering i hjemmet kunne benyttes i tele-medicinske sammenhænge. Man kan i den forbindelse overveje at inddrage biometri-teknologier til genkendelse af mennesker eller dyr, samt sikring af data mhp. Forskellig behov for ”efterforskning” af forskellige tildragelser.

Ifht husdyrhold kan sensor-baseret monitorering være med til at dokumentere dyrenes tilstand, kvalitet ”fra fød-sel til bord” og sikre alarm, såfremt noget er galt. Gavnligt for såvel dyrevelfærd som fødevaresikkerheden. Vilde dyr kan monitoreres mht. deres vandring og øvrige adfærd bidrage til vores forståelse af konsekvenserne af mil-jø- og klima-ændringer. Ovennævnte applikationer fordrer ny kompetence opbygning indenfor miniaturiserede sensorer (en række forskellige typer), optimeret signalprocessering, energioptimering, kommunikationsteknolo-gier, biokompatibilitet mv.

GTS nettet vil baseret på ovennævnte aktiviteter skabe ny viden og erfaringer, som muliggør udvikling af sensor- og kommunikations-teknologier, der kan anvendes i fysisk og kemisk hårde miljøer; er langtidsvirkende og kost-effektive, samt i stand til at kommunikere data under ofte vanskelige forhold.
Gennem national og international videnhjemtagning fra universiteter og førende virksomheder etableres solid ny viden indenfor alle ovennævnte grundlæggende teknologiområder, men med en meget tydelig applikationstil-gang. Opbyggede kompetencer og resultater af ovenstående aktiviteter vil blive udbud som nye GTS services i form af system- og teknologirådgivning samt gennemførelse af formelle testforløb til verifikation af nye produk-ters egenskaber, efter en meget fokuseret specifikation af de faktiske anvendelsesforhold. Monitorering af dyr er et eksempel på en helt ny type innovative produkter, som specielt de lidt mere initiativrige SMV’ere vil kunne tage afsæt i for at skabe nye produkter sigtende mod sikkerhed, kvalitet, økonomi og velfærd for samfundet.

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Høgh
Torsdag d. 25/6-09 kl. 23:29

".. at skabe ny viden og erfaringer, som muliggør udvikling af sensor- og kommunikationsteknologier..." er præcis et initiativ og indsats vi også har brug for.
GTS'ernes smidige samspil i teknologioverførsel, erfaring med firmatisering og kontakt med de vigtigste interessenter i dette undersøgelsesfelt, borger for kvalitet i arbejdet, og dermed anvendelighed.

OleSteensen
Mandag d. 29/6-09 kl. 09:30

Kære Kim Høgh,

Tak for din kommentar og anbefaling af at GTS systemet fokuserer på sensor- og kommunikationsteknologier og gennemfører den hertil hørende formidling af nye innovative løsninger til en flerhed af de danske virksomheder.

Jeg vil i den forbindelse gerne fremhæve potentialet i sensornetværk, hvor et meget stort antal sensorer samarbejder og dermed kan sikre at data når frem hurtigt og sikkert. Mulighederne er mange og man bør nok tænke i etableringen af en egentlig platformsteknologi.

Med venlig hilsen
Ole Steensen, DELTA
medlem af GTS-redaktionsgruppe

Frank Oudshoorn
Mandag d. 29/6-09 kl. 10:01

Sensor monitering af husdyr til at sikre sundhed og velfærd kan kombineres med produktions optimering ved hjælp af aktive ingreb på basis af online sensor registrering ved brug af WSN teknologi. Data kan løbende indgå i management software og driftslederen kan programmere om evt. handlinger skal foretages automatisk eller der sendes alarm. Aktive ingreb kan være hjemkaldelse af dyr der kræver behandling, fodring eller malkning, eller hentning af dyr eller informationer ved brug af førerløse robotter.
Teknologien til overnævnte innovative tiltag findes i prototyper og kræver udvikling i forhold til de biologiske rammer.
Jordbrugsteknik på Århus Universitet arbejder sammen med Robocluster og SDU på konkretisering af forskning på dette område.

evt
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 21:41

Teknologier til monitorering af mennesker og dyr er et særdels spændende område i rivende udvikling. Inden for området er der glimrende muligheder for samarbejde både mellem GTS, universiteter og virksomheder.

mvh Erik V Thomsen, DTU Nanotech.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 22:49

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at udvikle eller allerede udvikler tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.
Eksempelvis er verdens første komplette creditkort med biometri udviklet af Prevas for firmaet Cardlab.
Verdens hurtigste visonbaserede kartoffelsorteringsrobot er udviklet af Prevas for newtec.
Verdens hurtigste real-time computer til vison og billedbehandling er ved at blive udviklet af prevas i samarbejde med DTU. Et system der kan klare op til 1024 camera synkront.
Endvidere er der eksempel vis udviklet teknologier til trådløse monitorering af dyr/grise.

OleSteensen
Torsdag d. 2/7-09 kl. 10:43

Kære Rune Domsten,

tak for din kommentar. GTS'erne har ingen intention om at konkurrere med de private virksomheder på området for "teknologier til monitorering af mennesker og dyr". Området er meget bredt og der er mange gode eksempler på samarbejde mellem GTS'ere og det private erhvervsliv indenfor området, hvor de enkelte deltageres komplementære kompetencer udnyttes og integreres.

I den forbindelse vil det være en hjælp for os, hvis du kunne beskrive Prevas's kompetencer og strategi mere detaljeret dels for at undgå den nævnte type potentielle problemer, dels for at åbne potentialet for samarbejde indenfor aktivitetsområdet, respektivt FP7 programmerne, som fokuserer på dette og lignende aktiviteter.

Venlig hilsen
Ole Steensen, DELTA
Medlem af redaktionskommiteen