Teknologisk fundament for CFD

Senest opdateret d. 20/12-2010
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

I 2020 skal 30 % af det danske energiforbrug komme fra vedvarende energi, hvis vi skal nå Danmarks klimamål. Det svarer til en fordobling i forhold til i dag. Den vedvarende energi er samtidig en oplagt drivkraft mod at skabe nye arbejdspladser gennem teknologisk innovation.

I 2020 skal 30 % af det danske energiforbrug komme fra vedvarende energi, hvis vi skal nå Danmarks klimamål. Det svarer til en fordobling i forhold til i dag. Den vedvarende energi er samtidig en oplagt drivkraft mod at skabe nye arbejdspladser gennem teknologisk innovation. Men det kræver, at vi overkommer en række problemer, der følger med den vedvarende energi. DONG og Vattenfall forventer, at vi må tage alle former for vedvarende energi i brug for at nå vores klimamål, ikke mindst biomasse.

Computational Fluid Dynamics (CFD), som er den mest avancerede metode til beregninger af strømninger i gasser og væsker, har gennem de senere år vundet stadig mere – om end begrænset – udbredelse i dansk industri og benyttes i dag af de største virksomheder til udvikling, design og optimering af udstyr og processer i mange forskellige industribrancher. Anvendelsen af CFD har et stort potentiale inden for bl.a. biotek, vandbehandling, energi- og miljøindustri, der langt fra er udnyttet til fulde. En øget udbredelse af CFD-værktøjer kan bidrage til at sikre såvel bedre design og drift af anlæg inden for en række industrier som opfyldelsen af Danmarks klimamål; samtidig vil det understøtte industrisegmenter, der hører til blandt spydspidserne i den fremtidige industri- og videneksport for energi- og klimalandet Danmark – men:

På grund af en række barrierer for anvendelsen af CFD inden for industriområdet, er den i dag begrænset til 20-30 store danske industrivirksomheder og praktisk talt ingen smv’er. Barriererne for en bredere anvendelse er hovedsageligt: Høj pris for kommerciel licens, mangel på relevante procesmodeller i de konventionelle softwareprogrammer og for lavt uddannelsesniveau hos operatøren. Det vil FORCE Technology og DHI lave om på i fællesskab. Begge GTS-virksomheder har en lang tradition for anvendelse og udvikling af CFD-teknologi. Vi er GTS-systemets to største udbydere af serviceydelser inden for det fluidmekaniske område. Visionen i samarbejdet er at forene kræfterne om at udvikle de grundlæggende værktøjer og at facilitere, at fluidmekaniske kompetencer kan udveksles mere effektivt på tværs af mange fagområder. Det vil vi gøre inden for biotek, miljø- og energiindustri. Målet er at udbrede brugen af nye modeller i dansk industri og benytte teknologien til at reducere energi-, tids- og kemikalieforbrug og samtidig øge effektiviteten (kapaciteten) af procesanlæg. Det teknologiske grundlag herfor bliver et CFD-system baseret på open source-software; dvs. at kildeteksten til systemet er fuldt tilgængelig for alle. Målgruppen for aktiviteterne består af virksomheder, som allerede anvender CFD-teknologi, dem som planlægger eller er ved at implementere CFD-teknologi og dem, som uden at besidde teknologien ønsker adgang til den viden og teknologisk service, en detaljeret CFD-analyse kan give dem.

Forbrænding og forgasning af affald og biomasse understøtter målet om at reducere emissionen af drivhusgasser ved energiproduktion, men for endegyldigt at sikre en opnåelse af klimamålene er det en nødvendighed, at den udviklede teknologi samtidig er mest muligt miljø- og energimæssigt bæredygtig og har en meget stor fleksibilitet mht. drift og brændselsvalg. Der vil blive udviklet modeller og metoder, som kan anvendes i forbindelse med udlægning og design af forbrændingsanlæg, således at der sikres høj energieffektivitet, størst mulig driftstabilitet og -fleksibilitet samt minimale emissioner. Desuden vil der blive udviklet metoder, der kan understøtte forebyggende vedligehold og risiko-baseret vedligehold på termiske anlæg.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2 M
2011: 2 M
2012: 2 M
Totalt: 6 M

Kontaktinformation
Kontaktperson: Divisonschef Jens Legarth
Tlf. 72157883
Mail: jle@force.dk