Teknologisk komfort som en del af den holistiske rumopfattelse

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Når vi bygger nyt – især offentlige byggerier som skoler, hospitaler og lignende, bygger vi ofte for at ramme et optimum mellem økonomi og funktionalitet. Vi glemmer ofte, hvordan vi sikrer, at brugerens opfattelse og oplevelse af rum i skoler, institutioner, kontorer, hospitaler og boliger kan understøtter funktionen som gode livsrum. Det bliver ikke nødvendigvis dyrere for at gøre det bedre. Mange faktorer bidrager til den oplevede kvalitet af et rum, hvor ikke kun fysiske forhold med også det menneskelige velbefindende er i fokus. Væsentlige faktorer er f.eks. de akustiske, indeklimatiske og lysmæssige forhold og den komplekse sammenhæng med de menneskelige behov.

I samarbejde med landets førende forskningsinstitutioner tages afsæt i den seneste forskning og inddragelse af nye discipliner i de traditionelle ingeniørfaglige felter. Målet er at finde sammenhænge mellem menneskers oplevelse af de livsrum de færdes i og rummenes tekniske egenskaber. Formålet er at optimere de fysiske rammer, herunder bl.a. gennem lyttetest at undersøge, om andre parametre end de klassiske mål for et rums akustik med fordel kunne introduceres som forklarende elementer for den oplevede kvalitet. Tilsvarende muligheder vil gøre sig gældende indenfor for flere modaliteter visuelt, klimatisk, tryghed, sikkerhed, arbejdseffektivitet og andre.

Metoderne ligger godt i tråd med den eksisterende ingeniørtunge viden i den teknologisk service – men bibringer her helt nye dimensioner. Den nye viden omsat i serviceydelser, værktøjer og uddannelse kan benyttes ved projektering af en lang række bygningstyper med henblik på at tilvejebringe større komfort som en del af de gode livsrum. Udover den samfundsmæssige gevinst giver dette værdifuldt input til industrien (fra rådgiver til leverandør) for deres fremtidige produktudvikling og deraf nye internationale forretningsmuligheder som en fornyelse af stolte danske byggetraditioner