Testcenter for kvanteteknologi

Senest opdateret d. 28/10-2022
DFM
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Særlige Indsatser
Jan Hald
Teamleder

Det er DFM’s vision at etablere et førende testcenter i Europa for test og validering af kvantematerialer, kvantekomponenter og kvantesystemer. Nuværende kvanteaktiviteter videreudvikles hen mod visionen i tæt samarbejde med de øvrige aktører i det danske kvanteteknologi-økosystem.

Etableringen af testcenteret skal sikre en markant og langsigtet styrkelse af den danske indsats inden for udvikling af kvanteteknologi, både til civile og forsvarsmæssige anvendelser, og etablere kritisk infrastruktur for kvanteteknologi-startupvirksomheder i Danmark og i øvrige NATO alliance lande.
Nuværende kvanteaktiviteter videreudvikles hen mod visionen i tæt samarbejde med de øvrige aktører i det danske kvanteteknologi-økosystem, og med førende udenlandske Nationale Metrologiinstitituter (NMI).
Indsatsen vil have en tæt sammenhæng med NATO DIANA centeret for kvanteteknologi, som blev bevilget til Danmark medio 2022. Centeret består dels af en startup inkubator og dels af et kvanteteknologi-testcenter. DFM er partner i centeret sammen med KU-NBI, DTU, AU. Det vurderes at indsatsen ligeledes vil bidrage til udvikling af ny teknologi, der styrker den grønne omstilling i Danmark. Potentialet beskrives af Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen, som medio 2022 udtalte ”Kvanteteknologi har et kæmpe potentiale for at skabe et sundere, grønnere og mere sikkert samfund”.
DFM og FORCE Technology vil samarbejde omkring videnspredning samt kortlægning af behov og samfundsanvendelser, herunder danske aktørers fremtidige behov inden for test og validering af kvantematerialer, komponenter og systemer.

Budget:
2021: 0 kr.
2022: 100.000 kr.
2023: 2.300.000 kr.
2024: 2.900.000 kr.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Testcenter for kvanteteknologi

Det er DFM’s vision at etablere et førende testcenter i Europa for test og validering af kvantematerialer, kvantekomponenter og kvantesystemer. Nuværende kvanteaktiviteter videreudvikles hen mod visionen i tæt samarbejde med de øvrige aktører.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Særlige Indsatser
DFM
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.