Tillidsskabende AI

Senest opdateret d. 26/1-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Målet med denne aktivitet er at indfri målsætningen om at sikre tillid til AI-løsninger. For tillid til teknologien er fundamentalt afgørende for om de kæmpe samfunds- og forretningsmæssige potentialer, som følger med AI-teknologier, kan realiseres.

Aktiviteten har bredt fokus på at understøtte dansk erhvervslivs udvikling af ansvarlige AI-løsninger med rådgivning og teknologisk service i alle led af udviklingsprocessen fra indledningsvis eksplorativ dataanalyse til idriftsætning og monitorering af et AI-system.

Men aktiviteten har også fokus på at løsningerne skal kunne baseres på et sprog som alle danske borgere forstår. Derfor bidrager aktiviteten også med udvikling af dansk sprogteknologi og NLP med henblik på at styrke mulighederne for at udvikle AI-løsninger på dansk med sproglig forståelse og formuleringer der henvender sig til alle danskere - også personer der ikke har særlige teknologiske forudsætninger.

Konkret bidrages der til de overordnede mål-indikatorer med to eller flere caseforløb sammen med virksomheder, videreudvikling af teknologisk service indenfor AI, kompetenceopbygning, udbygning af samarbejde med videnspartnere, etablering af samarbejde med én ny videnspartner, samt videnspredning af resultater til dansk erhvervsliv og andre interesserede i form af eksempelvis indlæg på konferencer, webinarer, formidlingsrapporter, artikler, blogindlæg, m.v.