Tilstandsmonitering af kritiske stål og beton infrastruktur elementer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

En forudsætning for en velfungerende infrastruktur er, at alle delkomponenter til alle tider er sikre, operationelle og at drift, vedligehold og nyetableringer medfører mindst mulig nedtid.

Ved at foretage en intelligent, automatiseret overvågning af kritiske elementer kan man indsætte rettidig vedligehold og renovering for at optimere driftsøkonomien og forlænge restlevetiden af de enkelte delkomponenter.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der blandt andet blive udviklet en række, intelligente, automatiske sonder til installation i kritiske, infrastruktur elementer, med henblik på at måle kombinationer af fysiske nedbrydningsindikatorer.

Som en vigtig del af de forslåede aktiviteter, vil man få kortlagt betydningen af kombinationer af nedbrydningsfaktorer og det vil være nødvendigt at udvikle robuste, implementerbare sondekombinationer og koncepter til intelligent automatiseret tolkning.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter H. Møller Rambøll
Fredag d. 19/6-09 kl. 12:44

Selv den billigste nye bil overvåges af en mangfoldighed af sensorer, der øger sikkerheden, sparer på ressourcerne og forbedre drift og vedligehold. Men på konstruktioner bestemmes tilstanden næsten udelukkende ved manuelle målinger på stedet, og jeg tror at konstruktionsovervågningen vha. sensorer kan udvikles meget. Nogle af de områder hvor sensorudvikling kan øge værdien af overvågningen kan være:
• Enklere kontrolmåling og tolkning af sensorsignaler, så den løbende overvågning vha. sensorer kan forestås af konstruktionens driftspersonale, hvorved overvågning bliver relevant for mange flere konstruktioner.
• Monitering udvides til udførelsesfase, hvor mulighederne for fejlkorrektion er størst.
• Moniteringen udvides til afslutningsfasen, hvorved mulighederne for at udnytte den sidste del af konstruktionens levetid (planlagt forfald) forbedres.

Ved under projekteringen at integrere moniteringen i et dynamisk supplement til den sædvanlige passive holdbarhedsstrategi bør der kunne opnås mere vidtgående fordele:
• Bedre muligheder for at anvende nye materialer og konstruktionsmetoder. Hvis den passive holdbarhed viser sig at være utilstrækkelig kan supplementet sikre fortsat holdbarhed.
• Reduceret ressourceforbrug. Usikkerhed vedr. varigheden af den passive beskyttelse betyder ofte, at den gøres mere omfattende og/el. at der anvendes dyrere og mere ressourceknappe materialer. Med et holdbarhedssupplement kan usikkerhedstillægget reduceres.
• Mulighed for at forlænge konstruktionens levetid ud over det oprindeligt projekterede. Passiv holdbarhedsstrategi må ofte baseres på et vanskeligt definerbart levetidskrav. Med et dynamisk supplement kan levetidskravet lettere overskrides.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 24/6-09 kl. 15:36

Tak for den interesse som De har vist for området og de værdifulde kommentarer Peter H. Møller. Vi har i mange år været fortaler for en proaktiv indsats vedrørende anvendelsen af tilstandsmonitering af kritiske stål og beton infrastruktur elementer. Derfor er det glædelig at konstatere at der hos en af de førende rådgivere i Danmark findes en holdning som er på linje med vores. Ydermere er vi glade for Deres forslag til hvordan monitering skal udvides fra i dag hvor den næsten udelukkende anvendes i diftsfasen til i fremtiden at vedrøre både udførelsesfasen og afslutningsfasen i konstruktionens levetid. Disse forslag bliver indarbejdet i vores fremtidige indsatser på dette område og er desuden i god overensstemmelse med vores generelle syn på betonkonstruktioner med motto fra "vugge til grav".