Tilstrækkelig bemanding i den offentlige service

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

I den maritime sektor udvikles der i øjeblikket et simuleringsværktøj under et projekt finansieret af Den Danske Maritime Fond, ”Safe Manning”. Det går ud på at skabe et objektivt grundlag for at myndigheder, rederier og fagforeninger kan vurdere om en given sammensætning af bemandingen på et specifikt skib er tilstrækkelig herunder sikker og effektiv. Resultatet af flere eller færre besætningsmedlemmer kan kvantificeres i forhold til effektivitet, sikkerhed og belastningen af det enkelte besætningsmedlem.

På baggrund af erfaringsgrundlaget fra ovenstående sektorer vil aktiviteterne fokuseres på at overføre analyse- og modelleringsmetoderne til at analysere og modellere arbejdsgange og flow på for eksempel sygehuse, plejehjem og skoler.

Målet er i givet fald at skabe et objektivt grundlag for at vurdere om der er for få eller for mange hænder, skabe grundlag for drøftelser af jobglidning og at kunne anvende modellen til at give et mål for om de tiltag vi i fremtiden vil se for at imødekomme færre hænder i det offentlige virker, og hvor der samtidig er et behov for at sikre et givet kvalitetsniveau.

Analysemetoderne og modellen tænkes også anvendt til innovation i helt konkrete områder – eksempelvis hos hjemmehjælperen der anvender mere end 50% af sin tid på administration.