Toksikologiske og sikkerhedsbaserede in vitro modeller

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Der er et stort behov for udvikling af nye lægemidler i et hurtigere tempo i forhold til, hvad der er muligt i dag. Lægemidler risikerer i dag at blive frasorteret på et sent tidspunkt i udviklingsfasen, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til omkostninger, tid og brugen af forsøgsdyr. Derfor søger den farmaceutiske og bioteknologiske industri efter nye alternative metoder.

For at opfylde virksomhedernes behov foreslås aktiviteter, som omfatter udvikling af nye in vitro metoder som integreres i modeller, som supplerer den igangværende udvikling på europæiske og global plan bl.a. relateret til ECVAM og ICVAM.

  • Udvikling af in vitro screening og testmetoder/modeller til danske virksomheder.
  • Koordinerring af in vitro metoder med andre aktiviteter/metoder indenfor sikkerhed og risikovurdering af lægemidler f. eks in silico simuleringsmodeller af cellulære, fysiologiske og farmakologiske processer med (kvantitative)-struktur-aktivitets relationer ([Q ] SARs) modeller og screenings metoder.
  • Etablering af ekspertdatabase

Danske virksomheder vil få adgang til nye screeningsmetoder/modeller. GTS-institutterne vil indsamle ekspertviden inden for området og koordinere arbejdet med den danske industri. GTS-institutterne vil i samarbejde med industrien udvikle metoder og modeller og sikre, at disse bliver tilgængelige for den danske farmaceutiske og bioteknologiske industri.

Aktiviteterne vil forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked idet videreudvikling af in vitro screeningsmetoder og modeller vil reducere omkostningerne, samt sikre at den danske farmaceutiske og bioteknologiske industri via de opbyggede serviceplatforme kan leve op til de internationale krav vedrørende bl.a. reduktion af dyreforsøg.