Trafiksystemer og telekommunikation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Som det også er udtrykt af Infrastrukturkommissionen, er intelligente og teknologiske virkemidler nødvendige for at finde løsninger på fremtidens problemer for infrastrukturen. Det handler både om trængsel, miljø og sikkerhed – men også om nye servicemuligheder og information. EU har indset dette og har tidligere sat ITS (Intelligent Transport and Trafic Systems) på den internationale dagsorden, hvor fokus er på, hvordan en øget indsats for udvikling og brug af informationsteknologi kan forbedre og løfte eller ligefrem føre til et gennembrud i vore traditionelle transportløsninger.

Det rummer et meget stort samfundsmæssigt potentiale og indirekte et erhvervsmæssigt både som følge af f.eks. mindre trængsel – men også som katalysator for en række nye produkter, services og forretningsmuligheder. Flere steder i udlandet er man allerede meget længere fremme, hvor udviklingen har vist sig som drivkraft for helt nye industrier. Men Danmark udmærker sig som et godt testland for mange af de nye teknologier – og en række danske virksomheder har mulighederne for at komme med i denne udvikling.

Brugen af teknologi i nye områder og introduktion er helt nye teknologiformer i en for den barsk verden, er centralt for GTS systemets virke. Der er alene behov for udvikling af en række nye test- og prøvningsformer samt basis for en lang række demonstratorer. Der mangler i dag i Danmark viden om dette område og forsøg, der sætter teknologierne i spil.

Alene IKT området ventes at bære en afgørende rolle, hvor nogle af de kendte midler i dag er variable hastighedstavler, infosystemer i bilerne, GPS-baserede services, rutevejledning, ”road pricing” osv. – men også teknologier i forbindelse med kollektiv trafik, godstransport m.fl.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karsten Gade
Onsdag d. 24/6-09 kl. 12:20

Udviklingen i erhvervsmæssig vejtransport hænger sammen med den økonomiske udvikling i både Danmark og i lande som er vore nære samarbejdspartnere. Et velfungerende transporterhverv giver centrale rammevilkår for vækst i Danmark.

Ruteplanlægning, Flådestyring, Intelligente lastbiler og
Intelligente veje.

Der bør kigges nærmere på mulighederne for at udnytte den teknologi, der er til rådighed i lastbiler til at sammenkoble og udveksle data mellem lastbiler, vognmand, kunder og offentlige vejsystemer. dermed kan man øge kapacitetsudnyttelsen og effektiviteten samt sænke miljøbelastningen i godstransporten.

Tilgængelige systemer skal kunne tale sammen på EU-plan.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:07

GTS'er skal være opmærksom på at der er stor risko for at have i konkurrence med de private vidensvirksomheder. Et projekt af ovenstående karakter bør ikke kun udbydes ti GTS'er da der vil være bedre kvalificerede private aktører enten i DK eller i EU.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 1/7-09 kl. 14:26

Tak for din kommentar Karsten Gade. Det er spændende perspektiver du lægger for dagen mht. en harmonisering af komunikationen mellem aktørerne på EU-plan.

Vi er opmærksome på Rune Domstens bekymring for eventuelt konkurrenceforvridning, hvis aktiviteterne går på at udnytte eksisterende teknologi i udvikling af praktiske kommercielle systemer. Men det er heller ikke dér GTS-systemet vil lægge sit fokus.

GTS bør netop være på forkant med teknolgien og tage del i at opbygge viden og kompetencer, så den industri, der på kommercielle vilkår lever af systemløsninger, kan hente viden hos GTS og dermed selv ligge på forkant med sine systemløsningerne.

Og med hensyn til EU-harmonisering, der har GTS også en væsentlig rolle i at følge udviklingen af internationale standarder så disse ikke lægger hindringer i vejen for dansk industri, og så dansk industri kan hente viden os GTS så deres produkter er harmoniseret med gældende internationale regler og standarder.