Tryghed i det private og offentlige rum

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Den offentlige debat afspejler, at visse offentlige og private rum ikke føles sikre og trygge. Der er derfor et stort erhvervspotentiale, såvel som en samfundsmæssig opgave i at udvikle teknologier der kan medvirke til sikkerhedsopfattelsen i det offentlige rum.

Alternativer til videoovervågnings påvirkning på trygheden i det offentlige og private rum. Øget anvendelse af præventive og opklarende teknologier, som biometri for persongenkendelse.

GTS vil kombinere viden om den menneskelige faktor, med nye teknologier på området, og derved sikre teknologisk funktionelle og psykologisk set optimal metoder. Der skal opbygges viden om hvilke tiltag, som giver den bedste tryghed for mennesker i det offentlige rum, og der skal især opbygges kompetence til at vurdere alternativer til videoovervågning i forbindelse med overvågning. Derved bliver det muligt at udvikle en teknologisk service der bl. a. indeholder medvirken til udvikling af nye metoder, opstille kravspecifikationer til overvågningsudstyr, og opstilling af evalueringsmetoder for kombination af teknologi og adfærd.